اطلاعات دارو نئوستیگمین Neostigmine در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو نئوستیگمین Neostigmine

گروه دارویی: Parasympathomimetics
پاراسمپاتومیمتیک ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی کاسپین تامین      
   

 

   موارد مصرف

نئوستیگمین در درمان ضعف عضلانی ناشی از بیماری میاستنی‌گراو، احتباس غیر انسدادی ادرار بعد از عمل جراحی و به عنوان پادزهر توبوکورارین و سایر داروهای مسدد عصبی- عضلانی غیر دپولاریزان مصرف می شود.

 

   مکانیسم اثر

این دارو از هیدرولیز استیل کولین به وسیله استیل کولین استراز جلوگیری می کند و در نتیجه انتقال تکان‌های عصبی از محل اتصال عصب – عضله را تسهیل می نماید.نئوستیگمین می‌تواند بر سلول‌هاو نرون‌های گانگلیون اتونوم در CNS نیز اثر نماید. این دارو همچنین با افزایش تحریک و تنوس عضلات معده، کاهش انقباض معده بعد از عمل جراحی را بر طرف می کند. بعلاوه، با طولانی کردن اثر استیل کولین در صفحه انتهایی باعث افزایش قدرت عضلانی بیماران میاستنی گراو می‌شود، در حالیکه این اثر نزد سایر بیماران مشاهده نمی‌شود.

 

  فارماکوکينتيک

نئوستیگمین پس از تزریق عضلانی سریعاً جذب می شود. در پلاسما و کبد متابولیزه می‌شود و دفع آن کلیوی می‌باشد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1- در صورت وجود انسداد مکانیکی روده یا مجاری ادرار با احتیاط فراوان تجویز شود.
2- در مصرف این دارو پس از جراحی باید احتیاط کرد، زیرا ممکن است مشکلات تنفسی ناشی از درد پس از عمل جراحی، تسکین، احتباس ترشحات یا آتلکتازی را تشدید کند.
3- در موارد زیر با احتیاط مصرف شود : آسم ، برادیکاری، انفارکتوس اخیر میوکارد، پارکینسون، قطع عصب واگ، زخم معده، ناراحتی کلیه.

 

   عوارض جانبي

از عوارض شایع این دارو می‌توان از اسهال، تهوع یا استفراغ، کرامپ یا درد معده، افزایش غیر عادی تعریق و ترشح بزاق را نام برد.

 

   تداخل دارویی

اثر انسداد عصبی- عضلانی ناشی از آمینوگلیکوزیدهای سیستمیک، داروهای بیهوش کننده استنشاقی هیدروکربنه، بیحس کننده‌های موضعی تزریقی و کلیندامایسین راتشدید می‌کند. در صورت مصرف همزمان با سایر مهارکننده های کولین استراز ممکن است منجر به مسمومیت اضافی گردد. ممکن است در مصرف همزمان با داروهای مسدد عصبی- عضلانی دپولاریزان مانند سوکسینیل کولین اثر آنها کاهش یابد. در صورت مصرف همزمان پروکائین آمیدیا کینیدین با این دارو فعالیت انسداد عصبی- عضلانی و یا اثر ثانویه ضدموسکارینی این دارو ممکن است اثر ضد میاستنی گراو نئوستیگمین را خنثی کند.

 

   نکات قابل توصيه

1- مصرف این دارو با غذا یا شیر احتمال بروز عوارض جانبی را کاهش می‌دهد.
2- در صورت تجویز داخل وریدی دارو توصیه می‌شود مقئار 2/1 – 6/0 میلی گرم آتروپین قبل یا همزمان با نئوستیگمین برای مقابله با اثرات جانبی موسکارینی دارو تجویز گردد.

 

   مقدار مصرف

درمان ضعف عضلانی ناشی از بیماری میاستنی گراو:
بزرگسالان : برای شروع درمان میاستنی مقدار 15 میلی گرم هر 4-3 ساعت که بر حسب نیاز بیمار تنظیم می گردد و سپس مقدار 150 میلی گرم طی 24 ساعت با فواصلی که بر اساس پاسخ بیمار تنظیم می‌گردد، تجویز می‌شود.
کودکان : mg/kg2 یاmg/m³60 در روز که طی 8-6 دوز منقسم تجویز می شود.
تزریقی- بزرگسالان : برای درمان میاستنی 5/0 میلی گرم در ابتدا تجویزمی‌شود و مقادیر بعدی بر پایه پاسخ بیمار تنظیم می‌گردد. به عنوان پادزهر 2-5/0 میلی گرم به آهستگی تجویز می‌شود و مقادیر بعدی بر حسب نیاز تا سقف مجموع 5 میلی گرم تجویز می‌گردد.
کودکان : mg/kg0/04 – 0/01 هر 3-2 ساعت داخل عضلانی یا زیر جلدی تجویز می‌گردد. به عنوان پادزهر mg/kg0/04 از دارو همراه با mg/kg 0/02 آتروپین داخل وریدی تزریق می‌شود. برای تشخیص میاستنی گراو mg/kg0/04 یاmg/m³1 داخل عضله و یا mg/kg0/02 یا mg/m³0/5 داخل وریدی تجویز می‌گردد.
جلوگیری از احتباس ادرار یا کاهش انقباض معدی- روده‌ای پس از جراحی:
مقدار 25/0 میلی گرم بلافاصله پس از پایان عمل به صورت عضلانی یا زیر جلدی تزریق و این مقدار هر 6-4 ساعت به مدت 2-3 روز تکرار می‌شود. برای درمان احتباس ادرار، مقدار 5/0 میلی گرم تزریق عضلانی یا زیر جلدی می‌شود و این مقدار هر سه ساعت برای حداقل پنج نوبت پس از خالی شدن مثانه، تکرار گردد.

 

   اشکال دارویی

Injection : 0.5 mg/ml
Injection : 2.5mg/ml
Injection :2.5 mg/5ml
Tablet : 15mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول ایپوستیگمین 2.5 میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
   
آمپول ایپوستیگمین 0.5 میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
IPOSTIGMINE 2.5MG/1ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
   
IPOSTIGMIN 0.5MG/1ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]