اطلاعات دارو ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
BAXTER CSL BEHRING GREEN CROSS SANQUIN
BIOTEST      
   

 

   موارد مصرف

اين دارو براي درمان بيماران مبتلا به نقص سيستم ايمني، پورپورايترومبوسيتوپنيك ايمني، لوسمي لنفوسيتيك مزمن سلول هاي B، سندرم كاواساكي، جلوگيري از عفونت در كودكان مبتلا به ايدز و در پيوند مغز استخوان به منظور كاهش احتمال بروز و شدت عفونت سيستميك و كاهش واكنش ميزبان بر عليه پيوند مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

این فراورده باعث ایجاد سطوح وسیعی از پادتن ها می شود.

 

  فارماکوکينتيک

اين فرآورده بلافاصله اثر نموده و ميزان تأثير درماني آن در لوسمي لنفوسيتيك سلول هاي B50%، در بيماري پورپوراي ترومبوسيتوپنيك ايمني 100-64% مي باشد. ميانگين عمر پادتن 25-18 روز است.

 

   موارد منع مصرف

براي افراد با سابقه واكنشهاي حساسيتي يا واكنشهاي شديد سيستميك به علت تجويز ايمنوگلوبولين هاي انساني، اين فراورده نبايد مصرف شود. اين فرآورده براي بيماران مبتلا به نقص منفرد IgA يا نقص انعقادي يا كاهش تعداد پلاكت ها نبايد تجويز شود.

 

   هشدارها

1. سندرم مننژيت آسپتيك بعد از تزريق IGIV مخصوصاً با مقادير زياد گزارش شده است. اين سندرم كه از چند ساعت تا 2 روز بعد از تزريق IGIV شروع مي شود، داراي علائمي مثل سردرد شديد، خواب آلودگي، تب، نورترسي، حركت دردناك چشمها، تهوع و استفراغ مي باشد.
2. IGIV مي تواند يك افت سريع فشار خون و علائم باليني آنافيلاكسي را موجب شود. بروز اين واكنشها به سرعت انفوزيون بستگي دارد. علائم حياتي را بايد به طور مداوم كنترل كرد و مراقب هرگونه علامت در مدت انفوزيون بود.

3. واكنشهاي پيش رونده التهابي بيشتر در بيماران آگاماگلوبولينمي يا هيپوگاماگلوبولينمي شديد اتفاق مي افتد كه براي اولين بار تحت درمان با ايمنوگلوبولين ها قرار مي گيرنديا 8 هفته از آخرين تزريق ايمنوگلوبولين دريافتي آنها مي گذرد.

 

   عوارض جانبي

بروز عوارض جانبي به سرعت انفوزيون بستگي دارد، تهوع، استفراغ، كرامپ هاي شكمي، تب، لرز، ناخوشي، درد مفاصل و عضلات، افزايش ضربان قلب، جوش و قرمزي پوست، سردرد و سرگيجه از عوارض عمده IGIV مي باشد.

 

   تداخل دارویی

به دليل تداخل اثر با واكسن هاي زنده ويروسي، تا سه ماه بعد از تزريق IGIV، بايد از تجويز واكسن هاي ويروسي امتناع شود.

 

   نکات قابل توصيه

1. فقط بايد از راه داخل وريدي تزريق شود.
2. فرآورده بايد در دماي اتاق و زير 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود و يا فرآورده طبق دستور سازنده آن نگهداري شود. براي آماده سازي از محلول همراه فرآورده استفاده شود. از انجماد فرآورده بايد جلوگيري نمود.

 

   مقدار مصرف

درمان جايگزين ايمنوگلوبولين ها: مقدار مناسب IGIV به منظور تامين سطح طبيعي( IgG حداقل G/l2)تعيين مي گردد. mg/kg400-100 هر سه تا چهار هفته يك بار توصيه شده است. اگر چه بعضي از بيماران ممكن است تا ميزانmg/kg600 هر 3 تا 4 هفته يكبار نياز داشته باشند. براي نوبت اول توصيه مي شود كه mg/kg200 با فواصل كوتاهتري تزريق شود و بعد مطابق مقدار فوق بايد عمل نمود.
درمان لوسمي لنفوسيتيك سلول هاي B: mg/kg400 هر 4-3 هفته يكبار تزريق شود.
درمان پورپوراي ترومبوسيتوپنيك ايمني: براي شروعmg/kg2000-400 براي يك تا 7 روز متوالي تزريق مي گردد. در صورت پاسخ به درمان (تعداد پلاكت cells/mm³ 50000-30000)بعد از روز دوم مي توان درمان را قطع كرد. بعد از شروع درمان، چنانچه تعداد پلاكت ها به cells/mm³ 30000 برسد يا بيمار داراي علائم خونريزي باشد، درمان را با تزريق mg/kg2000-400 هر 2 هفته يكبار ادامه دهيد تا تعداد پلاكت ها بالاي cells/mm³ 30000( و در كودكان cells/mm³ 20000) حفظ شود.
سندرم كاواساكي: در طي 10 روز ابتداي بيماري، درمان يا به صورت يك مرتبه g/kg2 در طي 10 ساعت و يا به صورت mg/kg400 در 4 روز متوالي تزريق شود. درمان همزمان با آسپرين (mg/kg/day 100) تا روز چهاردهم بيماري و سپس mg/kg/day5-3 براي 5 هفته نيز توصيه مي شود.
كودكان مبتلا به ايدز: در اين بيماران تزريق mg/kg400 هر 28 روز يكبار توصيه مي شود.
بيماران نيازمند پيوند مغز استخوان: 7 و 2 روز قبل از انجام عمل پيوند و سپس هر هفته يكبار تا 90 روز بعد از عمل پيوند mg/kg500 تزريق شود.

 

   اشکال دارویی

Injection:1,2.5,5& 10g

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال کیوویگ 100 میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر
BAXTER [ اتریش ]
  كار و انديشه
ویال کیوویگ 100 میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر
BAXTER [ اتریش ]
  كار و انديشه
ویال کیوویگ 100 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر
BAXTER [ اتریش ]
  كار و انديشه
ویال اینتراتکت 50میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر(5گرم)
BIOTEST [ آلمان ]
  درمان آرا
ویال اینتراتکت 50میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر(2.5 گرم)
BIOTEST [ آلمان ]
  درمان آرا
ویال حاوی پودر لیوفیلیزه فرآورده سندوگلوبولین
CSL BEHRING [ آلمان ]
  اوین دارو
ویال پریویژن 100میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر
CSL BEHRING [ سوئیس ]
  اوین دارو
ویال پریویژن 100میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر
CSL BEHRING [ سوئیس ]
  اوین دارو
ویال پریویژن 100میلی گرم/میلی لیتر 25میلی لیتر
CSL BEHRING [ سوئیس ]
  اوین دارو
ویال آی وی گلوبولین اس 50میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر
GREEN CROSS [ کره ]
  اهران تجارت
ویال نانوگام 50میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر
SANQUIN [ هلند ]
  فارناک گستر
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
KIOVIG Injection 100 mg/ml,25 ml
BAXTER [ AUSTRIA ]
  كار و انديشه
KIOVIG Injection 100 mg/ml,100 ml
BAXTER [ AUSTRIA ]
  كار و انديشه
KIOVIG Injection 100 mg/ml,50 ml
BAXTER [ AUSTRIA ]
  كار و انديشه
INTRATECT Injection 50 mg/ml,100 ml(5 g)
BIOTEST [ GERMANY ]
  درمان آرا
INTRATECT Injection 50 mg/ml,50 ml(2.5 g)
BIOTEST [ GERMANY ]
  درمان آرا
Sandoglobulin injection, powder, Lyopholized
CSL BEHRING [ GERMANY ]
  اوین دارو
PRIVIGEN Injection 100 mg/ml,50 ml
CSL BEHRING [ SWITZERLAD ]
  اوین دارو
PRIVIGEN Injection 100 mg/ml,100 ml
CSL BEHRING [ SWITZERLAD ]
  اوین دارو
PRIVIGEN Injection 100 mg/ml,25 ml
CSL BEHRING [ SWITZERLAD ]
  اوین دارو
IV GLOBULIN S Injection 50 mg/ml, 100 ml
GREEN CROSS [ KOREA ]
  اهران تجارت
NANOGAM Injection 50 mg/ml,100 ml
SANQUIN [ NETHERLAND ]
  فارناک گستر