اطلاعات دارو انتی دی ایمنوگلوبولین عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو انتی دی ایمنوگلوبولین عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
BAXTER CSL BEHRING KEDRION ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS
CANGEN GRIFOLS OCTAPHARMA TALECRIS
   

 

   موارد مصرف

اين فرآورده به منظورجلوگيري از ايجاد حساسيت نسبت به فاكتور Rh و جلوگيري از بيماري هموليتيك نوزادان در بارداري هاي بعدي استفاده مي شود. ملاك تجويز در بارداري عبارتند از: مادرRh- باشد و قبلاً نسبت به فاكتور Rhحساس نشده باشد، نوزاد و يا پدرRh+ باشد. همچنين براي زنان حساس نشده بعد از سقط خود به خود يا سقط القا شده و يا هر گونه آسيب، دستكاري، نمونه برداري يا خونريزي از جفت استفاده مي شود، مگر اينكه اثبات شود كه جنين يا پدر Rh- باشد. در سقط و يا بارداري خارج رحمي كه تعيين گروه خوني جنين غير ممكن است، با فرض بر اينكه جنين Rh+ باشد، اين فرآورده را تجويز مي كنند، مگر اينكه اثبات شود كه پدر Rh-¬ است. در افراد Rh- كه اشتباهاً خون Rh+ دريافت كرده اند، براي جلوگيري از حساسيت بر عليه فاكتورRh استفاده از اين ايمنوگلوبولين توصيه شده است.

 

   مکانیسم اثر

اين فرآورده حاوي IgG ضد Rho(D) است و در افراد Rh- ، با مهار پاسخ ايمني نسبت به گلبولهاي قرمز Rh+ ، از ايجاد حساسيت نسب به فاكتور Rho(D) جلوگيري مي كند. در افراد Rh- و حساس نشده اي كه خون Rh+به بدن آنها وارد مي شود، اين فرآورده به طور مؤثر واكنش ايمني را كاهش مي دهد. هر ويالmcg 300 ايمنوگلوبولين، واكنش ايمني بر عليه 15 ميلي ليتر گلبول قرمز متراكم يا 30 ميلي ليتر خون كامل Rh+ را به طور كامل مهار نمايد. از 24 ساعت بعد از تزريق سطوح پادتن انتقالي قابل تشخيص خواهد بود و براي 21 روز در سطح مطلوب باقي خواهد ماند.
بدون استفاده از Anti-D احتمال ايجاد حساسيت بر عليهRh 12% مي باشد، كه تجويز Anti-D اين احتمال را تا 2-1% (تزريق بعد از زايمان) و 7/0 -1/0%(تزريق قبل از زايمان) كاهش مي دهد.

 

  فارماکوکينتيک

طول اثر: مهار ایزوایمیونیزاسیون Rh: Rhophylac با دوز 300mcg: تیتر ایمونوگلوبولین Rh (D) تا حداقل 9 هفته قابل تشخیص است؛ WinRho با دوز 120mcg: تا 6 هفته

توزیع: Vd: IM: RhoGAM: 7.3±1.5 L

فراهمی زیستی: IM: Rhophylac: 69%

نیمه عمر حذف: RhoGAM: 30.9±13.8 روز (IM)؛ Rhophylac: 16±4 روز (IV)، 18±5 روز (IM)؛ WinRho حدود 24 روز (IV)، حدود 30 روز (IM)

زمان رسیدن به پیک پلاسمایی: RhoGAM: 4 روز (IM)؛ Rhophylac: 2 تا 7 روز (IM)؛ WinRho: 2 ساعت (IV)، 5 تا 10 روز (IM)

 

   موارد منع مصرف

براي افرادي كه سابقه واكنشهاي آنافيلاكتيك يا واكنشهاي شديد سيستميك نسبت به گلوبولين هاي انساني دارند، Anti-D نبايد مصرف شود. براي نوزادان بعد از تولد، براي همه افرادRh+ و افراد Rh- كه قبلاً نسبت به فاكتور Rh حساس شده اند، نبايد تجويز شود.

 

   هشدارها

اين دارو بايد به طور داخل عضلاني و ترجيحاً در عضله دلتوئيد يا ران تزريق شود.

 

   عوارض جانبي

ناراحتي در محل تزريق، تب، درد عضلاني و خواب آلودگي از عوارض جانبي اين دارو هستند.

 

   تداخل دارویی

به دليل وجود ساير ايمنوگولوبولين ها همراه Anti-D ، از 30-14 روز قبل تا 3 ماه بعد از تزريق Anti-D ، از انجام واكسيناسيون مادر خودداري شود. با اين وجود Anti-D تأثير واكسن سرخچه را كاهش نمي دهد و مي توان بعد از زايمان و قبل از ترخيص علاوه بر Anti-D واكسن سرخچه را نيز مصرف نمود، به شرط اينكه ميزان پادتن عليه سرخچه 8-6 هفته بعد از واكسيناسيون اندازه گيري شود تا از ايجاد مصونيت اطمينان حاصل شود.

 

   نکات قابل توصيه

1. قبل از تجويز و بلافاصله قبل از زايمان، آزمايش تعيين گروه خوني نوزاد(ABO,Rh) و آزمايش مستقيم آنتي گلوبولين را بايد انجام داد.
2. در صورت لزوم (زايمانها، سقط جنين يا انتقال خون، نمونه برداريها،…) بايد فرآورده فوراً و يا حداكثر در عرض72 ساعت بعد از اتمام زايمان يا وقوع حادثه تزريق شود.
3. اگر قبل از زايمان Anti-D تزريق شده باشد، لازم است كه مادر يك مقدار مصرف ديگر بعد از زايمان نوزاد Rh+ دريافت كند. چنانچه اين فرآورده در محدوده 3 هفته قبل از زايمان به مادر تزريق شده باشد، بعد از زايمان نيازي به تزريق مجدد نيست، مگر اينكه مقدار خونريزي جنيني-مادري بيش از 30 ميلي ليتر خون كامل باشد.
4. براي نوزادان متولد شده از مادراني كه Anti-D را قبل از زايمان دريافت كرده اند ممكن است آزمون آنتي گلوبولين (كومبس) به طور ضعيفي مثبت شود.
5. اين فرآورده را بايد در دماي 8-2 درجه سانتي گراد نگهداري و از انجماد آن جلوگيري كرد.

 

   مقدار مصرف

پروفيلاكسي بعد از زايمان: حداقل يك ويال ايمنوگولوبولين را بايد در عرض72 ساعت بعد از زايمان تزريق كرد. در صورتي كه مقدار خونريزي جنيني-مادري بيش از 30 ميلي ليتر باشد، به ازاي هر 30 ميلي ليتر گلبول قرمز متراكم بايد يك ويال اضافي تزريق شود.
پروفيلاكسي قبل از زايمان: در هفته هاي 28-26 بارداري يك ويال و در محدوده 72 ساعت بعد از زايمان نيز بايد يك ويال از راه داخل عضلاني تزريق شود.
تهديد به سقط: در هر زمان از دوره بارداري در صورت تهديد به سقط، به ازاي هر 30 ميلي ليتر خون كامل يا 15 ميلي ليتر گلبول قرمز متراكم، بايد يك ويال mcg300 تزريق كرد.
متفرقه: بعد از تروماي شكمي، نمونه برداري از مايع آمنيون، سقط جنين(اعم از خودبه خود يا القاء شده)، يا بارداري خارج رحمي در يا بعد از هفته سيزدهم بارداري، بايد يك ويال تزريق نمود. چنانچه با اين دلايل Anti-D در هفته 18-13 بارداري تزريق شود، يك ويال mcg300 ديگر نيز بايد در هفته هاي 28-26 بارداري تزريق شود.

 

   اشکال دارویی

Injection:250,300 mcg vials

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول پارتابولین اس/دی 250 میکروگرم
BAXTER [ اتریش ]
  كار و انديشه
پودر قابل تزریق وینرو 300 میکروگرم
CANGEN [ کانادا ]
  ندای محيا
سرنگ پر شده آماده تزریق روفیلاک 2 میلی لیتری
CSL BEHRING [ سوئیس ]
  اوین دارو
آمپول آنتی-دی ایمنوگلوبولین گریفولز 750 واحد/میلی لیتر 2 میلی لیتر 300میکروگرم
GRIFOLS [ اسپانیا ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
آمپول ایمنو رو 300میکروگرم
KEDRION [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
سرنگ آماده تزریق ایمونورو 300 میکروگرم/2 میلی لیتر
KEDRION [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
آمپول رسوناتیو 250 میکروگرم/2 میلی لیتر 1250 واحد
OCTAPHARMA [ سوئد ]
  شفایاب گستر
آمپول روگام 300میکروگرم
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS [ بریتانیا ]
  گسترش بازرگاني داروپخش
آمپول هایپر رو 1500میکروگرم
TALECRIS [ امریکا ]
  گسترش بازرگاني داروپخش
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PARTOBULIN S/D Injection 250 mcg
BAXTER [ AUSTRIA ]
  كار و انديشه
WINRHO Injection,Powder 300 mcg
CANGEN [ CANADA ]
  ندای محيا
Rhophylac injection, prefilled syringe 2 ml -300 µg
CSL BEHRING [ SWITZERLAD ]
  اوین دارو
ANTI – D IMMUNOGLOBULIN GRIFOLS Injection 750IU/ml,2 ml PFS(300 mcg)
GRIFOLS [ SPAIN ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
IMMUNO RHO Injection 300 mcg
KEDRION [ ITALY ]
  بهستان دارو
IMMUNORHO Injection 300 mcg/2ml, PFS
KEDRION [ ITALY ]
  بهستان دارو
RHESONATIV Injection 250mcg/2 ml(1250 IU)
OCTAPHARMA [ SWEDEN ]
  شفایاب گستر
RHOGAM Injection 300 mcg
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS [ UK ]
  گسترش بازرگاني داروپخش
HYPER RHO Injection 1500 mcg
TALECRIS [ USA ]
  گسترش بازرگاني داروپخش