اطلاعات دارو پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

توجه: پيش از مطالعه اين تك نگار، مراجعه به تك نگاركلي آنتي توكسين ها ضروري است.

اين فرآورده در پيشگيري بعد از آلودگي و درمان بيماري بوتوليسم ناشي از خوردن غذاهاي آلوده مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

پادزهر سه ظرفيتي بوتوليسم باعث خنثي شدن سموم توليد شده توسط Clostridium botulinum مي شود. هر ميلي ليتر از اين پادزهر حاوي بيش از 500 واحد پادزهر بر عليه سموم هر كدام از دو نوع B,Aو 50 واحد پادزهر بر عليه سم نوع E مي باشد.

 

 
   هشدارها

اين فرآورده در درمان بوتوليسم نوزادان تأثيري ندارد.

 
   عوارض جانبي

شوك آنافيلاكتيك، كاهش فشار خون،كهير، اختلال تنفسي و بيماري سرمي از عوارض جانبي اين فرآورده است.

 
   تداخل دارویی
 
 
   نکات قابل توصيه

1. قبل از تزريق، آزمون حساسيت انجام شود.
2. به دليل تشديد اثرات عصبي سم بوتولينوم، از مصرف آنتي بيوتيك هاي آمينوگليكوزيدي در مسمومين اجتناب شود.
3. فرآورده را بايد در دماي بين 8-2 درجه سانتيگراد نگهداري و از انجماد آن جلوگيري كرد.

 
   مقدار مصرف

براي درمان بوتوليسم، 20 ميلي ليتر از پادزهر را بايد در 100 ميلي ليتر سرم نمكي رقيق و به آهستگي(حداقل 30 دقيقه) داخل وريدي تزريق كرد. در صورت لزوم بعد از 4 ساعت، 10 ميلي ليتر ديگر تجويز شود و دفعات بعد با فواصل 24-12 ساعت مصرف شود.
براي پيشگيري بعد از بلع غذاي آلوده به Clostridium botulinum 20 ميلي ليتر از فرآورده بايد داخل عضلاني تزريق شود. در صورت ظهور علائم، پادزهر اضافي تزريق گردد.

 
   اشکال دارویی

Injection:1 ml