اطلاعات دارو واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
GSK BIOLOGICALS NOVARTIS VACCINES SANOFI PASTEUR  
   

 

   موارد مصرف

اين واكسن براي ايجاد ايمني فعال بر عليه عفونت هاي Neisseria Meningitidis (مننژيت، سپتي سمي) در افراد با سن بيش از 2 سال كه در نواحي اپيدميك و آندميك زندگي مي كنند، به كار مي رود.
در مورد افراد زير واكسيناسيون بايد در نظر گرفته شود: افرادي كه با بيماران مننگوككي تماس دارند( همراه پيشگيري مناسب با آنتي بيوتيك ها)، كاركنان پزشكي و آزمايشگاهي كه احتمال تماس با عامل بيماريزا براي آنها وجود دارد، مسافريني كه قصد عزيمت به نواحي آلوده را دارند، بيماران داراي نقص در جزء انتهايي كمپلمان و بيماران فاقد طحال فعال، نيروهاي نظامي طي آموزش عمومي، حجاج بيت ا.. الحرام و زوار عتبات عاليات، در بيماران HIV مثبت قبل از بروز نقص ايمني.

 

   مکانیسم اثر

اين واكسن حاوي پلي ساكاريدهاي Neisseria Meningitidis گروه هاي AوC است و باعث تحريك سيستم ايمني براي توليد پادتن هاي ضد مننگوككيAو C در انسان می شود.
ایمنی زایی : تزریق واکسن باعث افزایش پادتن های ضد مننگوککی به میزان 4 برابر در 95% افراد می شود. مصونیت 10-14 روز بعد از واکسیناسیون ایجاد می شود و براي مدت 3 سال باقي مي ماند، اگرچه سطوح پادتن ها مربوطه در طي اين مدت به طور قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1. در صورت بارداري، ابتلا به بيماريهاي حاد و حساسيت به هر يك از اجزاء واكسن نبايد مصرف شود. در بيماران تحت درمان با داروهاي كاهنده سيستم ايمني اين واكسن ممكن است قادر به ايجاد پاسخ ايمني مناسب نباشد.
2. به دليل عدم ايجاد پادتن كافي، اين فرآورده براي استفاده در كودكان با سن كمتر از 2 سال توصيه نمي شود ولي براي مصونيت كوتاه مدت ممكن است كودكان 24-3 ماهه با مصرف دو نوبت واكسن با فاصله 3 ماهه از يكديگر واكسينه شوند. براي اين كودكان بايد 3-2 سال بعد مجدداً واكسيناسيون انجام گيرد.

 

   عوارض جانبي

واكنشهاي سيستميك شامل سردرد، ناخوشي، تب، لرز، آدنوپاتي زير بغل مي باشند و درد، قرمزي و تورم در ناحيه تزريق واكنشهاي موضعي نسبت به اين واكسن هستند.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1. تزريق واكسن ممكن است در همه افراد مصونيت ايجاد نكند.
2. در تمام اوقات واكسن را بايد در دماي 8-2 درجه سانتي گراد و به دور از نور نگهداري كرد. فقط از محلول همراه واكسن براي رقيق كردن بايد استفاده كرد و آنقدر تكان داده شود تا پودر واكسن كاملاً حل گردد. از انجماد واكسن جلوگيري شود. در صورت عدم مصرف بعد از 5 روز بايد آن را دور ريخت.

 

   مقدار مصرف

از راه زير جلدي تزريق شود و به دليل نامشخص بودن بي ضرري و تأثير اين واكسن، از تزريق داخل پوستي، داخل عضلاني و داخل وريدي خودداري شود. مقدار لازم براي مصونيت، تزريق زير جلدي 5/0 ميلي ليتر از واكسن مي باشد.

 

   اشکال دارویی

Powder for Injection: for 0.5 ml single dose

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق منسواکس آکوای 10 دوز با 5 میلی لیتر حلال
GSK BIOLOGICALS [ بلژیک ]
  جهان بهبود
ویال تزریقی حاوی محلول واکسن منوئو تک دوزی
NOVARTIS VACCINES [ ایتالیا ]
  اوین دارو
سرنگ پر شده آماده تزریق فرآورده منوئو تک دوزی
NOVARTIS VACCINES [ ایتالیا ]
  اوین دارو
واکسن منینگوکوکال(آ+سی) 10دوز
SANOFI PASTEUR [ فرانسه ]
  کی بی سی
واکسن مننگوکوکال (آ+سی) تک دوز
SANOFI PASTEUR [ فرانسه ]
  کی بی سی
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MENCEVAX ACWY Injection,Powder,Lyophiilized 10 doses with 5 ml Solvent
GSK BIOLOGICALS [ BELGIUM ]
  جهان بهبود
Menveo injection, Vial 1 dose
NOVARTIS VACCINES [ ITALY ]
  اوین دارو
Menveo injection, prefilled syringe 1 dose
NOVARTIS VACCINES [ ITALY ]
  اوین دارو
MENINGOCOCCAL VACCINE(A+C) Injection, 10 doses
SANOFI PASTEUR [ FRANCE ]
  کی بی سی
MENINGOCOCCAL VACCINE(A+C) Injection,vaccine, 1 dose
SANOFI PASTEUR [ FRANCE ]
  کی بی سی