اطلاعات دارو توکسوئید دیفتری و کزاز- دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو توکسوئید دیفتری و کزاز- دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

توجه: پيش از مطالعه اين تك نگار، مراجعه به تك نگاركلي توكسوئيدها ضروري است.
اين فرآورده براي ايجاد ايمني فعال بر عليه كزازو ديفتري فقط دركودكان از2 ماهه تا 7 ساله مصرف مي شود. اين فرآورده فقط بايد براي كودكاني استفاده شود كه براي آنها واكسن سياه سرفه (يا واكسن سه گانه) منع مصرف دارد.

 

   مکانیسم اثر

اين فرآورده حاوي توكسوئيدهاي كزاز و ديفتري مي باشد و توليد پادتن هاي ضد سموم كزاز و ديفتري را موجب مي شود.
ایمنی زایی: مصونيت در بيشتر از 99% افراد و بعد از نوبت سوم ايجاد مي شود. ايمن سازي مناسب با توكسوئيد ديفتري و كزاز حداقل 10 سال مصونيت ايجاد مي كند.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف

اين فرآورده نبايد براي افراد با سن بيش از 7 سال مصرف شود. همچنين در صورت حساسيت نسبت به يكي از اجزاء فرآورده، هرگونه عفونت حاد يا بيماري همراه با تب، سابقه عوارض نورولوژيك و حساسيتي متعاقب تزريق اين فرآورده، اختلالات انعقادي يا كاهش تعداد پلاكت ها و در هنگام شيوع پوليوميليت از اين فرآورده نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. براي كساني كه به آلومينيوم حساسيت دارند، بايد از توكسوئيد مايع استفاده شود.
2. . براي درمان بيماري كزاز يا پيشگيري فوري بايد از پادزهر كزاز و ترجيحاً از پادتن انساني ضدكزاز استفاده شود. براي درمان بيماري ديفتري يا پيشگيري فوري بايد پادزهر ديفتري مصرف شود.

 

   عوارض جانبي

عوارض جانبي شايع اين توكسوئيد قرمزي، درد و تورم ملايم در ناحيه تزريق كه براي چند روز باقي مي ماند. تب ملايم، لرز، ناخوشي، خواب آلودگي، بي اشتهائي، تهوع و گريه مداوم،افزايش ضربان قلب، كاهش فشار خون، درد عمومي، اختلالات نورولوژيك، حساسيت(كهير و خارش) و واكنش آرتوس مي باشند.

 

 
   مقدار مصرف

از سن 8-6 هفتگي، سه نوبت5/0 ميلي ليتر(داخل عضلاني) به فاصله 8-4 هفته از يكديگر و يك نوبت اضافي(5/0 ميلي ليتر) 12-6 ماه بعد از نوبت سوم تزريق شود.
تزريق نوبت يادآوري هر 10 سال يك بار 5/0 ميلي ليتر توكسوئيد Td(مخصوص بزرگسالان ) مي باشد و زودتر از 10 سال بايد از تزريق آن خودداري كرد. در صورت تماس با بيماري ديفتري، تزريق فوري يك نوبت يادآوري 5/0 ميلي ليتري ضرورت مي يابد. اگر در فاصله بين نوبت يادآوري و نوبت سوم واكسيناسيون اوليه، پيشگيري فوري كزاز لازم شد، مقدار 5/0 ميلي ليتر از توكسوئيد تك ظرفيتي كزاز بايد تزريق شود.

 
   اشکال دارویی

Injection: 0/5, 5 & 10 ml