اطلاعات دارو واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

واكسن تزريقي فلج اطفال در افرادي كه قادر به مصرف واكسن خوراكي فلج اطفال نيستند، كودكاني كه به طور ناقص مصون شده اند و بيماران مبتلا به نقص سيستم ايمني مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

واكسن تزريقي فلج كودكان (IPV) يك سوسپانسيون از سه نوع 2،1 و 3 ويروس فلج كودكان مي باشد كه از كشت سلولي ميمون بدست مي آيد. تجويز چند نوبت اين واكسن توليد پادتن هائي را بر عليه تمام انواع ويروس فلج كودكان موجب مي شود.

ایمنی زایی : در بيش از 97% كودكان واكسينه شده مصونيت ايجاد مي كند. اين مصونيت براي سالهاي زيادي پايدار خواهد بود.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف

براي بيماران مبتلا به هر نوع بيماري حاد و تب تا زماني كه بهبود يابند، نبايد مصرف شود. اگرچه براي بيماري هاي خفيفي مثل عفونت ملايم دستگاه تنفس نبايد در واكسيناسيون تأخير كرد.

 

   هشدارها

1. اگر نسبت به نئومايسين، استرپتومايسين و پلي ميكسين موجود در واكسن آنافيلاكسي يا شوك آنافيلاكتيك ايجاد شد، نوبتهاي بعدي واكسن نبايد تزريق شود.
2. بيماران مبتلا به نقص ايمني يا بيماران تحت درمان با داروهاي كاهنده سيستم ايمني ممكن است پاسخ ايمني مناسبي را در مقابل اين واكسن نشان ندهند و مصونيت كامل در آنها ايجاد نشود.

 

   عوارض جانبي

واكنشهاي موضعي در محل تزريق(مثل قرمزي، تورم و درد)، تب، خواب آلودگي، گريه كردن، كاهش اشتها و حالت تهوع، از عوارض جانبي اين واكسن مي باشند.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1. قبل از تزريق واكسن بايد به سابقه بيمار و توصيه هاي مصرف فراورده مورد مصرف توجه شود. در سابقه بيمار احتمال بروز حساسيت و عوارض جانبي كه متعاقب تزريق نوبتهاي قبلي صورت گرفته بايد بررسي شود.
2. احتمال دارد كه تحريك سيستم ايمني بيمار مبتلا به عفونت HIV با ايمن سازي توسط واكسن غير فعال شده موجب اختلال در فعاليت سيستم ايمني شود. اگر چه فوايد واكسيناسيون اينگونه افراد بر احتمال خطر برتري دارد.
3. فقط زير جلدي و ترجيحاً در عضله دلتوئيد براي بزرگسالان و عضله ران براي كودكان توصيه شده است. در اطراف عروق خوني و اعصاب نبايد تزريق شود. بعد از آسپراسيون اگر خون يا مايع مشكوكي به داخل سرنگ وارد شد، تزريق نبايد انجام شود. محتويات سرنگ را بايد دور ريخت و بايد با استفاده از يك آمپول جديد و در محلي متفاوت واكسن تزريق شود.
4. براي برنامه واكسيناسيون كودكان واكسن خوراكي نسبت به واكسن تزريقي داراي ارجحيت است، چون كه اين واكسن ايمني دوده اي ايجاد مي كند، تجويز آن آسان است، به راحتي توسط كودكان پذيرفته مي شود و در بعضي از اطرافيان مصونيت ايجاد مي كند .
5. هرگونه تأخير در فواصل بين نوبتهاي تزريق واكسن در ايجاد مصونيت نهايي تأثيري ندارد. بنابراين در صورت تأخير نيازي به شروع يك دوره جديد نيست.
6. واكسن در دماي 8-2 درجه سانتيگراد پايدار است. بايد از انجماد واكسن جلوگيري كرد.

 

   مقدار مصرف

كودكان : دوره اوليه ايمن سازي شامل سه نوبت 5/0 ميلي ليتري زيرجلدي مي باشد. فواصل بين دو نوبت اول بايد حداقل 4 هفته و ترجيحاً 8 هفته باشد. اولين و دومين نوبت را معمولاً با واكسن ثلاث و در سنين 4و8 ماهگي تجويز مي كنند. سومين نوبت بايد حداقل 6 ماه و ترجيحاً 12 ماه بعد از نوبت دوم تجويز شود.
نوبت يادآوري را قبل از شروع مدرسه بايد تزريق كرد مگر اينكه اولين نوبت دوره اوليه در شروع 4 سالگي يا بعد از آن تزريق شده باشد.
تزريق تمام 3 نوبت دوره اوليه و نوبت يادآوري براي تكميل واكسيناسيون ضروري مي باشد. كودكاني كه به طور ناقص با IPV واكسينه شده اند بايد نوبتهاي اضافي دريافت كنند تا به چهار نوبت لازم برسند.
بزرگسالان واكسينه نشده: براي اين افراد اگر در معرض خطر پوليوويروس قرار دارند، يك دوره اوليه واكسيناسيون توصيه مي شود. سه نوبت هر بار 5/0 ميلي ليتر زيرجلدي، نوبت اول و دوم با فاصله 2-1 ماه و نوبت سوم 12-6 ماه بعد تزريق شود.
بزرگسالان با واكسيناسيون ناقص: براي اين افراد اگر در معرض خطر پوليوويروس قرار دارند و حداقل يك نوبت واكسن دريافت كرده است، بايد حداقل يك نوبت IPV يا OPV تجويز شود. اگر فرصت هست، به منظور تكميل دوره اوليه بايد نوبتهاي اضافي را تزريق كرد.

 

   اشکال دارویی

Injection: 0.5 ml