اطلاعات دارو ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
BIOTEST CSL BEHRING KEDRION TALECRIS BIOTHERAPEUTICS
   

 

   موارد مصرف

توجه: پيش از مطالعه اين تك نگار، مراجعه به تك نگاركلي ايمنوگلوبولين ها ضروري است.

اين فرآورده براي پيشگيري از بيماري هپاتيتB در موارد ذيل مصرف مي شود: بعد از تماس تزريقي(سوزن تزريق يا تصادفي)، تماس غشاء مخاطي(ترشح تصادفي مايع)، تماس جنسي يا تماس خوراكي(استفاده از پيپت) با مواد HBsAg مثبت مثل خون، پلاسما يا سرم، در نوزادان متولد شده از مادران HBsAg مثبت، افراد در معرض خطر با عفونت هپاتيت B. تجويز ايمنوگلوبولين هپاتيت B قبل يا همراه واكسن هپاتيت B نه تنها با ايجاد پاسخ ايمني فعال نسبت به واكسن تداخل ندارد، بلكه دستيابي سريع به سطوح لازم پادتن ضد هپاتيت را موجب مي شود.

 

   مکانیسم اثر

اين فرآورده حاوي مقدار زيادي از آنتي بادي ضد آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت B مي باشد.

 

  فارماکوکينتيک

بعد از تزريق اين فراورده، پادتن در عرض 6-1 روز ظاهر شده و 21-4 روز بعد به حداكثر مقدار خود مي رسد. نيمه عمر متوسط پادتن بين 25-17 روز مي باشد، ولي مصونيت براي 2 ماه تداوم دارد. تجويز اين فراورده بروز بيماري را 75% كاهش مي دهد و تجويز همزمان آن با واكسن هپاتيت B98% افراد را مصون مي سازد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1. براي افراد با سابقه واكنشهاي حساسيتي سيستميك به علت تجويز ايمنوگلوبولين هاي انساني، اين فرآورده بايد با احتياط مصرف شود.
2. احتمال انتقال بيماريهاي ويروسي وجود دارد.

 

   عوارض جانبي

درد موضعي در محل تزريق، كهير و آنژيوادم از عوارض جانبي عمده مي باشند.

 

   تداخل دارویی

به دليل تداخل اثر با واكسنهاي ويروسي، تا 3 ماه بعد از تزريق اين نوع گلوبولين هپاتيت B، از تجويز واكسن هاي ويروسي بايد امتناع كرد.

 

   نکات قابل توصيه

1. به دليل احتمال بروز واكنشهاي شديد از تزريق داخل وريدي اجتناب شود. از راه داخل عضلاني و ترجيحاً در عضله ران يا دلتوئيد تزريق شود. به علت احتمال خطر آسيب به عصب سياتيك نبايد در عضله سريني تزريق كرد.
2. براي بيماران تحت درمان با مهار كننده پروتئيناز آلفا يك واكسيناسيون بر عليه هپاتيت B توصيه شده است. در صورت ناكافي بودن وقت براي تكميل پاسخ ايمني توسط واكسن، بايد يك نويت ايمنوگلوبولين هپاتيت B تزريق شود.
3. فراورده را بايد در دماي 8-2درجه سانتي گراد نگهداري و از انجماد آن جلوگيري كرد.

 

   مقدار مصرف

مقدار توصيه شدهml/kg0/06مي باشد و مقدار معمول براي بزرگسالان معادل 5-3 ميلي ليتر است. مقدار مورد نياز را بايد بلافاصله(يا حداكثر در عرض 7 روز)بعد از تماس از راه داخل عضلاني تزريق كرد. 3-28 روز بعد اين تزريق را بايد تكرار نمود.
پيشگيري در نوزادان متولد شده از مادران HBsAg مثبت :بلافاصله بعد از تولد (يا حداكثر در عرض 12 ساعت) مقدار نيم ميلي ليتر از دارو را بايد در داخل عضله ران تزريق كرد. همچنين براي اين نوزادان در طي روز بعد از تولد يك نوبت واكسن هپاتيتB تزريق شود. اگر در اولين نوبت تزريق واكسن تا 3 ماهگي نوزاد تعويق افتاد، تزريق نوبت دوم و سوم اين فرآورده (نيم ميلي ليتر) در سه ماهگي و 6 ماهگي ضروري است .
افراد در معرض خطر با عفونت هپاتيت B: ايمنوگلوبولين هپاتيت B (براي نوزادان نيم ميلي ليتر و براي بزرگسالان ml/kg0/06) را همزمان يا يك ماه قبل از واكسن هپاتيت Bبايد تزريق كرد.

 

   اشکال دارویی

Injection:0.5 1 & 5 ml vials

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال هپاتکت سی پی 50 میلی گرم/میلی لیتر 40 میلی لیتر
BIOTEST [ آلمان ]
  درمان آرا
آمپول هپاتکت 50 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر
BIOTEST [ آلمان ]
  درمان آرا
آمپول هپاتکت 50 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
BIOTEST [ آلمان ]
  درمان آرا
آمپول هپاتیتیس بی ایمنوگلوبولین پی بهرینگ 200 واحد 5 میلی لیتر
CSL BEHRING [ آلمان ]
  اوین دارو
آمپول هپاتیتیس بی ایمنوگلوبولین پی بهرینگ 200 واحد 1 میلی لیتر
CSL BEHRING [ آلمان ]
  اوین دارو
ویال ونبیگ 2500واحد/50میلی لیتر
KEDRION [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
آمپول ونبیگ 500 واحد/10میلی لیتر
KEDRION [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
آمپول ایمنو اچ بی اس 180واحد/میلی لیتر
KEDRION [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
آمپول ایمیونو اچ بی اس 540واحد/3میلی لیتر
KEDRION [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
سرنگ آماده تزریق هایپر هپ بی اس/دی 250میلی گرم/میلی لیتر
TALECRIS BIOTHERAPEUTICS [ امریکا ]
  گسترش بازرگاني داروپخش
سرنگ آماده تزریق هایپر هپ بی اس/دی 1250میلی گرم/5میلی لیتر
TALECRIS BIOTHERAPEUTICS [ امریکا ]
  گسترش بازرگاني داروپخش
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
HEPATECT CP Injection 50 mg/ml,40ml
BIOTEST [ GERMANY ]
  درمان آرا
HEPATECT CP Injection 50 mg/ml,2ml
BIOTEST [ GERMANY ]
  درمان آرا
HEPATECT CP Injection 50 mg/ml,10ml
BIOTEST [ GERMANY ]
  درمان آرا
HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN P BEHRING Injection at least 200 IU,5 ml
CSL BEHRING [ GERMANY ]
  اوین دارو
HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN P BEHRING Injection at least 200 IU,1 ml
CSL BEHRING [ GERMANY ]
  اوین دارو
VENBIG Injection 2500 IU/50 ml
KEDRION [ ITALY ]
  بهستان دارو
VENBIG Injection 500 IU/10 ml
KEDRION [ ITALY ]
  بهستان دارو
IMMUNOHBS Injection 180 IU/ml
KEDRION [ ITALY ]
  بهستان دارو
IMMUNOHBS Injection 540 IU/3ml
KEDRION [ ITALY ]
  بهستان دارو
HYPER HEP B S/D Injection 250 mg/1ml(Syringe)
TALECRIS BIOTHERAPEUTICS [ USA ]
  گسترش بازرگاني داروپخش
HYPER HEP B S/D Injection 1250 mg/5ml(Syringe)
TALECRIS BIOTHERAPEUTICS [ USA ]
  گسترش بازرگاني داروپخش