اطلاعات دارو ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
CSL BEHRING      
   

 

   موارد مصرف

توجه: پيش از مطالعه اين تك نگار، مراجعه به تك نگاركلي ايمنوگلوبولين ها ضروري است.
اين فرآورده براي ايجاد ايمني انتقالي بر عليه بيماري هاري همراه با واكسن هاري در درمان بعد از تماس مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

   مکانیسم اثر

اين فرآورده حاوي ايمنوگلوبولين هاي انساني (عمدتاًIgG)مي باشدكه از پلاسماي افراد مصون شده بر عليه بيماري هاري بدست مي آيد و داراي پادتن هاي اختصاصي بر عليه ويروس هاي هاري مي باشد.

 

  فارماکوکينتيک

از 24 ساعت بعد از تزريق سطوح پادتن انتقالي قابل تشخيص خواهد بود و براي 21 روز در سطح مطلوب باقي خواهد ماند.

 

   موارد منع مصرف

در صورت واكسيناسيون موفقيت آميز قبل از تماس و براي بيماران مبتلا به نقص منفرد IgA نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. براي افرد با سابقه واكنش هاي حساسيتي سيستميك به علت تجويز ايمنوگلوبولين هاي انساني اين فرآورده بايدبا احتياط مصرف شود. اپي نفرين بايد در دسترس باشد.
2. هنگام تزريق اين دارو، احتمال انتقال بيماري هاي ويروسي وجود دارد.

 

   عوارض جانبي

درد و سفتي در محل تزريق، تب، كهير و آنژيوادم از عوارض جانبي اين فرآورده مي باشند.

 

   تداخل دارویی

به دليل تداخل اثر با واكسن هاي ويروسي، تا سه ماه بعد از تزريق ايمنوگلوبولين ضد هاري، از تجويز واكسن هاي ويروسي امتناع شود. همچنين در صورت مصرف همزمان واكسن هاري، بايد از تكرار تزريق ايمنوگلوبولين خودداري شود.

 

   نکات قابل توصيه

1. براي افراد مبتلا به نوعي خاص از كمبود IgA ، كمبود پلاكت ها و اختلالات انعقادي بايد با احتياط از اين فرآورده استفاده كرد.
2. از راه داخل وريدي نبايد تزريق شود.
3. اين فرآورده بايد در دماي بين 8-2درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود. از انجماد فرآورده جلوگيري شود و در صورت انجماد آن را بايد دور ريخت.

 

   مقدار مصرف

هر چه سريعتربعد از تماس، ايمنوگلوبولين ضد هاري، (IU/Kg20 يا mg/ml 0/133، نيمي از مقدار مورد نياز را بايد در محل گزش پخش كرد و باقيمانده را در عضله سريني تزريق كرد) بايد تجويز شود.

 

   اشکال دارویی

Injection:2&10 ml vials (150 IU/ml)

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول بریراب پی 150واحد/میلی لیتر 2 میلی لیتر
CSL BEHRING [ آلمان ]
  اوین دارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BERIRAB P Injection,150 IU/ml, 2 ml
CSL BEHRING [ GERMANY ]
  اوین دارو