اطلاعات دارو واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
CRUCELL GSK SERUM INSTITUTE  
   

 

   موارد مصرف

واكسن هپاتيت B براي ايمن سازي بر عليه تمام عفونت هاي ايجاد شده به وسيله انواع ويروس هاي هپاتيت B و همچنين براي واكسيناسيون، به خصوص افرادي كه بيشتر در معرض خطر عفونت هپاتيت B هستند(مثل بيماران هموفيلي، تالاسمي، بيماران نيازمند انتقال مقادير زيادي خون، نيروهاي نظامي، كاركنان غسالخانه، متصديان كفن و دفن اجساد، كاركنان بانك خون، زندانيان، بيماران رواني بستري و كاركنان تيمارستان استفاده مي شود. كاركنان بهداشتي درماني كه ممكن است به نحوي با خون يا نمونه هاي آزمايشگاهي بيماران كار كنند، و نوزادان زائيده شده از مادران HBsAg مثبت بايد در مقابل هپاتيت B واكسينه شوند. افرادي كه با خون آلوده تماس تزريقي، مخاطي يا خوراكي داشته اند و بيماران تحت درمان با مهاركننده آلفا-1-پروتئيناز علاوه بر واكسيناسيون بايد ايمنوگلوبولين هپاتيت B نيز دريافت كنند.

 

   مکانیسم اثر

واكسن نوتركيبي هپاتيتB از آنتي ژن سطحي HBsAg، توليد شده توسط سلول هاي مخمر به دست مي آيد. اين واكسن توليد پادتن هاي ضدHBs، را در بيشتر افرادي كه يك دوره سه نوبتي واكسيناسيون را انجام داده باشند، تحريك مي كند. ايجاد مصونيت با ميزان پادتن بيش از mlU/ml10 اثبات مي شود.
ایمنی زایی: در 98-94% افراد واكسينه شده مصونيت ايجاد مي شود و اين مصونيت مدت 5 سال طول مي كشد و در اين مدت به تزريق يادآوري نيازي نيست.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1. بيماران مبتلا به نقص ايمني به مقادير بيشتري از واكسن نيازمند هستند.
2. واكسن هپاتيتB بر عليه ويروسهاي هپاتيتE,C,A و ساير ويروسهاي مولد عفونت هاي كبدي مصونيت ايجاد نمي كند.
3. اثر اين واكسن در افراد با سن بيشتر از 40 سال كاهش مي يابد.

 

   عوارض جانبي

خستگي، ضعف، تب، ناخوشي، افزايش تعريق، احساس گرما، لرز، سردرد، سرگيجه، كهير، درد و التهاب در محل تزريق، لنفادنوپاتي از عوارض جانبي اين واكسن مي باشند.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان داروهاي كاهنده سيستم ايمني و گلوكوكورتيكوئيدها ممكن است پاسخ ايمني ناقص را موجب شوند.

 

   نکات قابل توصيه

1. در صورت عفونت فعال و شديد بايد واكسيناسيون هپاتيتB را به تعويق انداخت، مگر اينكه تأخير در واكسيناسيون عواقب وخيم تري را به دنبال داشته باشد.
2. محل تزريق عضلاني در ايجاد پاسخ ايمني تأثير دارد. تزريق در عضله دلتوئيد براي بزرگسالان و در عضله ران براي كودكان توصيه شده است. تزريق در عضله سريني باعث كاهش پاسخ ايمني مي شود.
3. واكسن هپاتيتB بايد در دماي 8-2 درجه سانتيگراد و به دور از نور نگهداري شود. از انجماد واكسن جلوگيري شود.

 

   مقدار مصرف

برنامه واكسيناسيون براي گروه هاي پرخطر شامل تزريق سه نوبت واكسن (نوبت دوم و سوم به ترتيب 1و 6 ماه بعد از نوبت اول) و هر نوبت براي بزرگسالان مقدار 10 يا 20 ميكروگرم و براي كودكان 10-5/2 ميكروگرم مي باشد.
براي بيماران مبتلا به نقص ايمني يا بيماران تحت درمان با دياليز، 40 ميكروگرم در هر نوبت براي 4 نوبت(0،2،1 و 6 ماه) تزريق شود. در بيماران دياليزي 3-2 ماه بعد از نوبت سوم تزريق اگر سطح Anti-HBs كمتر از mlU/ml10 باشد مجدداً بايد واكسيناسيون انجام شود.

 

   اشکال دارویی

Injection:5µg/ml HBsAg for adults & 2.5µg/ml HBsAg for children

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
واکسن هپاواکس-جین تی اف 20میکروگرم/میلی لیتر
CRUCELL [ کره ]
  کی بی سی
واکسن هپاواکس-جین 100 میکروگرم/5 میلی لیتر
CRUCELL [ کره ]
  کی بی سی
واکسن انجریکس-بی 20 میکروگرم 10دوز
GSK [ بلژیک ]
  جهان بهبود
واکسن انژریکس-بی 20 میکروگرم 1 دوز
GSK [ بلژیک ]
  جهان بهبود
واکسن هپاتیتیس بی ویروس 20 میکروگرم 1میلی لیتر
SERUM INSTITUTE [ هند ]
  اوین دارو
واکسن هپاتیتیس بی 100 میکروگرم 5 میلی لیتر
SERUM INSTITUTE [ هند ]
  اوین دارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
HEPAVAX-GENE TF Injection 20 mcg/ml
CRUCELL [ KOREA ]
  کی بی سی
HEPAVAX-GENE Injection 100 mcg/5ml
CRUCELL [ KOREA ]
  کی بی سی
ENGERIX-B Injection 20 mcg,10 doses
GSK [ BELGIUM ]
  جهان بهبود
ENGERIX-B Injection 20 mcg,1 dose
GSK [ BELGIUM ]
  جهان بهبود
HEPATITIS B VIRUS Injection 20 mcg, 1 ml
SERUM INSTITUTE [ INDIA ]
  اوین دارو
HEPATITIS B VIRUS Injection 100 mcg,5 ml
SERUM INSTITUTE [ INDIA ]
  اوین دارو