اطلاعات دارو واکسن هاری Rabies Vaccines در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

واکسن هاری Rabies Vaccines

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
NOVARTIS VACCINES SANOFI PASTEUR    
   

 

   موارد مصرف

واكسن هاري براي ايجاد ايمني فعال بر عليه بيماري هاري مصرف مي شوند.

 

   مکانیسم اثر

اين واكسن سوسپانسيوني از ويروسهاي غير فعال هاري است. ويروس ها از سويهWistar rabies PM/WI 38-1503-3M ويروس هاري در كشت سلول هاي ديپلوئيد انساني بدست مي آيد.
ایمنی زایی: با تزريق اين واكسن، پادتن هاي ضد هاري در 100% افراد واكسينه شده توليد خواهد شد. همچنين اثبات شده است كه اين واكسن در صورت تزريق بعد از گاز گرفتگي مي تواند مصونيت كامل ايجاد نمايد.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف

براي درمان بعد از تماس هيچگونه مورد خاصي براي منع مصرف وجود ندارد، زيرا هاري بدون استثنا كشنده است. براي واكسيناسيون قبل از تماس تنها مورد منع مصرف وجود بيماريهاي پيشرونده همراه با تب مي باشد.

 

   هشدارها

1. در افرادي كه نوبتهاي يادآوري واكسن هاري را دريافت مي كنند، احتمال بروز واكنشهاي شبه كمپلكس ايمني(6% موارد) وجود دارد. اين واكنش كه 21-2 روز بعد از تزريق نوبت يادآوري شروع مي شود با كهير عمومي، درد مفاصل، آرتريت، ادم عروقي، تهوع، استفراغ، تب و ناخوشي همراه است. اين واكنش تهديد كننده حيات نيست.
2. در مورد بيماران مبتلا به بيماري حاد، واكسيناسيون قبل از تماس بايد تا بهبودي كامل بيمار به تأخير افتد.
3. از تزريق واكسن به بيماران مبتلا به هاري بايد خودداري كرد.

 

   عوارض جانبي

واكنشهاي موضعي اين واكسن در محل تزريق مثل قرمزي، تورم، خارش و درد موقت(20% موارد) كه قابل درمان با ضد دردها مي باشند. واكنشهاي ملايم سيستميك آن عبارتند از سردرد، تهوع، دل درد، درد عضلاني و سرگيجه. همچنين احتمال بروز واكنشهاي حاد سيستميك( آنافيلاكتيك يا فلج عصبي) نيز وجود دارد.

 

   تداخل دارویی

در صورت استفاده از داروهاي كاهنده سيستم ايمني همزمان با اين واكسن در پيشگيري بعد از تماس، سطوح پادتن هاي ضدهاري بايد حتماً اندازه گيري شود.

 

   نکات قابل توصيه

1. واكسيناسيون قبل از تماس براي افراد داراي نقص سيستم ايمني توصيه نمي شود.
2. واكسن را در محل خشك و در دماي 8-2 درجه سانتيگراد پايدار است. بايد از انجماد واكسن جلوگيري كرد. واكسن فقط با محلول رقيق كننده همراه واكسن رقيق شود. سپس ويال واكسن را بايد به آرامي چرخاند، تا واكسن به طور كامل حل شود. بعد تمامي محتوي واكسن را بايد با سرنگ خارج و تزريق كرد. بعد از آماده سازي، واكسن فوراًً بايد استفاده شود.
3. از راه داخل جلدي يا داخل عضلاني ترجيحاً در عضله دلتوئيد براي بزرگسالان و كودكان عضله ران براي خردسالان توصيه شده است. اگر در عضله سريني تزريق شود احتمال عدم موفقيت وجود دارد. در اطراف عروق خوني و اعصاب، اين واكسن نبايد تزريق شود. بعد از آسپيراسيون اگر خون يا مايع مشكوكي به داخل سرنگ وارد شد، تزريق نبايد انجام شود . در اين صورت محتويات سرنگ را بايد دور ريخت و با استفاده از يك واكسن جديد و در محلي متفاوت واكسن را تزريق كرد.

 

   مقدار مصرف

پيشگيري قبل از تماس: در روز 7،0،روز 21 يا 28 و بعد از آن بر اساس ميزان پادتن هر 3-2 سال يك بار بايد مقدار يك ميلي ليتر واكسن را داخل عضلاني يا 1/0 ميلي ليتر داخل جلدي تزريق كرد. (رقيق سازي براي تزريق داخل عضلاني و داخل جلدي متفاوت است. براي تزريق داخل عضلاني يك ميلي ليتر و براي تزريق داخل جلدي 1/0 ميلي ليتر از آب استريل براي تزريق به پودر واكسن افزوده شود.) نوبت يادآوري را در صورتي بايد تزريق كرد كه فرد در تماس مداوم با ويروس باشد و سطح آنتي بادي او زير0/5 IU/ml باشد.
پيشگيري بعد از تماس: هرچه سريعتر بعد از تماس، ايمنوگلوبولين ضد هاري(IU/kg20 انساني يا IU/kg 40 اسبي) نيمي از مقدار مورد نياز را بايد در محل گزش نشت داد و باقيمانده را در عضله سريني تزريق كرد) بايد تجويز شود. قبل از تزريق ايمنوگلوبولين اسبي بايد آزمون جلدي انجام شود.
در صورتي كه فرد قبلاً واكسينه شده، اگر يك سال از آخرين تزريق واكسن نمي گذرد يك تزريق يادآوري درروز 0 بايد انجام شود. اگر بيش از يك سال از آخرين تزريق واكسن مي گذرد، سه نوبت در روزهاي 3،0 و7 تزريق شودو نيازي به تزريق ايمنوگلوبولين ضدهاري نيست.
در صورتي كه فرد قبلاً واكسينه نشده، بعد از تماس بايد در روزهاي 30،14،7،0 و 90 مقدار 1 ميلي ليتر واكسن را داخل عضلاني تزريق كرد. واكسيناسيون بايد هرچه سريعتر بعد از تماس انجام شود و در صورت اثبات عدم وجود خطر مي توان واكسيناسيون را قطع نمود.
نوبت يادآوري: براي موارد خطر مداوم ابتلا، بر اساس ميزان پادتن هر 3 سال مقدار يك ميلي ليتر از واكسن بايد داخل عضلاني تزريق شود.

 

   اشکال دارویی

Powder for injection :1 ml single dose

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
واکسن غیر فعال رابی پیور
NOVARTIS VACCINES [ آلمان ]
  اوین دارو
واکسن غیرفعال رابیپیور
NOVARTIS VACCINES [ هند ]
  اوین دارو
پودر قابل تزریق وروراب
SANOFI PASTEUR [ فرانسه ]
  کی بی سی
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
RABIPUR VACCINE-INACTIVATED
NOVARTIS VACCINES [ GERMANY ]
  اوین دارو
RABIPUR VACCINE-INACTIVATED
NOVARTIS VACCINES [ INDIA ]
  اوین دارو
VERORAB Injection,Powder
SANOFI PASTEUR [ FRANCE ]
  کی بی سی