اطلاعات دارو ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
CSL BEHRING GREEN CROSS    
   

 

   موارد مصرف

توجه: پيش از مطالعه اين تك نگار، مراجعه به تك نگاركلي ايمنوگلوبولين ها ضروري است.
اين فرآورده براي پيشگيري يا درمان هپاتيت A، پيشگيري يا تخفيف علائم سرخك، جبران نقص ايمنوگلوبولين هاي طبيعي، ايمني انتقالي در افراد مبتلا به نقص سيستم ايمني در معرض ابتلا به آبله مرغان، كاهش احتمال بروز سرخجه و ضايعات جنيني در دوران بارداري مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

اين فرآورده محلولي از ايمنوگلوبولين ها، مخصوصاً IgG، مي باشد. ميزان تأثير اين فرآورده در پيشگيري از هپاتيت A و سرخك به ترتيب 95-80% و 50% مي باشد

 

  فارماکوکينتيک

حداكثر سطوح خوني ايمنوگلوبولين IgGتقريباً دو روز بعد از تزريق اين فرآورده بدست مي آيد. نيمه عمرIgG در گردش خون افراد با سطوح طبيعي IgG معادل 23 روز است.

 

   موارد منع مصرف

اين فرآورده براي افراد با سابقه واكنشهاي حساسيتي يا واكنشهاي شديد سيستميك به علت تجويز ايمنوگلوبولين هاي انساني، و بيماران مبتلا به نقص منفرد IgGو يا نقص انعقادي يا كاهش تعداد پلاكت ها نبايد تجويز شود.

 

   هشدارها

اين فرآورده فقط براي تزريق داخل عضلاني(ترجيحاًدر عضله سريني ) مي باشد.

 

   عوارض جانبي

درد و حساسيت موضع تزريق، كهير و آنژيوادم از عوارض جانبي عمده اين دارو مي باشند.

 

   تداخل دارویی

به دليل تداخل اثر با واكسن هاي زنده ويروسي، تا سه ماه بعد از تزريق اين فرآورده، از تجويز واكسن هاي ويروسي امتناع شود.

 

   نکات قابل توصيه

1. در صورت تماس بيماران مبتلا به ضعف سيستم ايمني با سرخك، بلافاصله اين فرآورده را بايد تزريق و از مصرف واكسن سرخك براي اين افراد بايد خودداري كرد.
2. به دليل احتمال بروز واكنشهاي شديد، بايد از تزريق داخل وريدي اجتناب كرد.
3. براي افراد با سابقه واكنشهاي حساسيتي سيستميك به علت تجويز ايمنوگلوبولين هاي انساني، اين فرآورده بايد با احتياط مصرف شود.
4. هنگام تزريق دارو، احتمال انتقال بيماريهاي ويروسي وجود دارد.
5. فرآورده را بايد در دماي 8-2 درجه سانتيگراد نگهداري و از انجماد آن جلوگيري كرد.

 

   مقدار مصرف

هپاتيت A: براي افرادي كه با بيماران هپاتيت A تماس دارند، يك نوبتml/kg0/02 توصيه مي شود. برا ي مسافريني كه قصد عزيمت به مناطق آلوده را دارند، براي حضور كمتر از 3 ماه بايد يك نوبتml/kg0/02 تزريق شود و براي حضور بيش از سه ماه، هر 6-4 ماه يك بار0/06 ml/kg تزريق شود.
سرخك: به منظور جلوگيري يا تخفيف علائم سرخك در افراد حساس كه كمتر از 6 روز قبل با سرخك تماس داشته است، ml/kg 0/25 تزريق و اگر كودك حساس مبتلا به نقص ايمني نيز بود، ml/kg 5/0 (حداكثر 15 ميلي ليتر) تزريق شود.
نقص ايمنوگلوبولين: استفاده از IGIV ارجحيت دارد، ولي در صورت فقدانIGIV مي توان IGIM را مصرف كرد. مقدار اوليه ml/kg1/3و بعد هر 3 يا 4 هفته ml/kg0/66 تزريق شود. بعضي از بيماران با فواصل كوتاهتري به IGIM نياز دارند.
آبله مرغان: در صورت فقدان ايمنوگلوبولين ضد آبله مرغان بلافاصله ml/kg1/2-0/6 تزريق شود.
سرخجه: مقدار ml/kg0/55 در عرض 72 ساعت بعد از تماس توصيه شده است.

 

   اشکال دارویی

Injection:2,10ml vials

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال حاوی محلول هایزنترا 5 میلی لیتری برای تزریق زیر جلدی
CSL BEHRING [ آلمان ]
  اوین دارو
ویال حاوی محلول هایزنترا 10 میلی لیتری برای تزریق زیر جلدی
CSL BEHRING [ آلمان ]
  اوین دارو
ویال حاوی محلول هایزنترا 20 میلی لیتری برای تزریق زیر جلدی
CSL BEHRING [ آلمان ]
  اوین دارو
آمپول سرو-تت 250واحد
GREEN CROSS [ کره ]
  اهران تجارت
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
Hizentra injection, Solution 5 ml
CSL BEHRING [ GERMANY ]
  اوین دارو
Hizentra injection, Solution 10 ml
CSL BEHRING [ GERMANY ]
  اوین دارو
Hizentra injection, Solution 20 ml
CSL BEHRING [ GERMANY ]
  اوین دارو
SERO-TET Injection 250 IU
GREEN CROSS [ KOREA ]
  اهران تجارت