اطلاعات دارو واکسن سرخچه Rubella Vaccines در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

واکسن سرخچه Rubella Vaccines

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

اين واكسن براي ايجاد ايمني فعال (توليد پادتن)بر عليه ويروس سرخجه براي همه كودكان از سن 12 ماهگي تا هنگام بلوغ مصرف مي شود.
به زنان غير مصوني كه قبل از بلوغ واكسينه نشده اند، بايد حداقل 3 ماه قبل از بارداري واكسن سرخجه را تزريق نمود. همچنين فرزندان واكسينه نشده زنان باردار غير مصون نيز بايد واكسينه شوند.
عدم مصونيت با اندازه گيري پادتن اختصاصي سرخجه مشخص مي شود و افراد با سطح پادتن 1:8 يا بيشتر نيازي به واكسيناسيون ندارند.
واكسن MMR براي ايجاد مصونيت بر عليه سرخك، سرخجه، و اوريون نسبت به هر كدام از اين واكسن ها به تنهائي ترجيح داده مي شود.

 

   مکانیسم اثر

واكسن سرخجه كه حاوي ويروس هاي ضعيف شده Rubella از سويه RA 27/3 مي باشد، در افراد مستعد يك عفونت تغيير يافته و غير قابل انتقال ايجاد مي كند. افزايش سطح و تعداد مختلف پادتن ها به وسيله اين واكسن موجب افزايش مقاومت فرد نسبت به عفونت با سويه وحشي ويروس مي شود.
ایمنی زایی : شروع اثر واكسن بين 6-2 هفته مي باشد و باعث افزايش سطح پادتن در حداقل 97% كودكان مي گردد. در بيشتر افراد، سطح مطلوب پادتن براي بيش از 10 سال باقي مي ماند.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف

بارداري، حساسيت نسبت به يكي از اجزاي واكسن ( مثل تخم مرغ)، بيماران تحت درمان با داروهاي كاهنده سيستم ايمني يا پرتودرماني، ابتلا به سرطان هاي بدخيم مغز استخوان يا سيستم لنفاوي، نقص اوليه يا اكتسابي سيستم ايمني و گلوكوكورتيكوستروئيدها، سل فعال درمان نشده، سابقه فاميلي نقص ژنتيكي ايمني و هر گونه عفونت حاد همراه با تب از موارد منع مصرف واكسن مي باشند.

 

   هشدارها

عفونت سرخجه طبيعي جنين ممكن است باعث بيماري سرخجه مادرزادي شود. بنابراين از تزريق واكسن به زنان باردار بايد خودداري شود. زنان بايد تا 3 ماه بعد از واكسيناسيون از بارداري اجتناب نمايند. مناسب ترين راه، واكسيناسيون زنان مستعد بلافاصله بعد از وضع حمل مي باشد.

 

   عوارض جانبي

درد، سوزش خارش، قرمزي، تورم در محل تزريق واكسن، واكنشهائي شبيه بيماري سرخجه طبيعي مثل لنفادنوپاتي موضعي، كهير، جوش، ناخوشي، گلودرد، تب، سردرد، درد موقت مفاصل و پلي نوريت از عوارض جانبي اين واكسن مي باشند.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان عوامل كاهنده سيستم ايمني( داروهاي كاهنده سيستم ايمني، گلوكوكورتيكوئيدها، پرتودرماني) باعث كاهش پاسخ ايمني به واكسن مي شوند و احتمال دارد افراد واكسينه شده به طور كامل مصون نشوند. مصرف همزمان ايمنوگلوبولين ها، اينترفرون و واكسن مننگوكوك نيز باعث كاهش پاسخ ايمني نسبت به اين واكسن مي گردند.

 

   نکات قابل توصيه

1. بعد از ابتلا به بيماري سرخجه، تزريق اين واكسن قادر به توقف يا درمان بيماري نيست.
2. بيماران مبتلا به عفونت HIV فاقد علامت باليني را مي توان واكسينه نمود. اگرچه احتمال دارد پاسخ ايمني مناسبي ايجاد نشود.
3. واكسيناسيون كودكان با سن كمتر از 12 ماه توصيه نمي شود، زيرا ممكن است وجود پادتن مادري ضد سرخجه با ايجاد پاسخ مناسب ايمني تداخل كند.
4. واكسن سرخجه را در تمام اوقات بايد در دماي 8-2 درجه سانتي گراد و به دور از نور نگهداري كرد. فقط از محلول همراه واكسن بايد براي رقيق كردن استفاده كرد. واكسن بايد هر چه سريعتر بعد از آماده سازي مصرف شود و در صورت عدم مصرف بعد از 8 ساعت بايد آن را دور ريخت.

 

   مقدار مصرف

تمامي واكسن موجود در يك ويال 5/0 ميلي ليتري از راه زير جلدي در سطح بيروني عضله بازو تزريق شود. از راه داخل وريدي نبايد تجويز كرد. مقدار مصرف واكسن براي تمام سنين يكسان است. نيازي به تزريق نوبت يادآوري نيست.

 

   اشکال دارویی

Powder for Injection