اطلاعات دارو ضدسم کزاز Tetanus Antitoxins در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو ضدسم کزاز Tetanus Antitoxins

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

اين فرآورده براي ايجاد ايمني انتقالي بر عليه بيماري كزاز درافراد زخمي كه زخم آنها با اسپور باكتري كزاز آلوده شده باشد، اتوجه: پيش از مطالعه اين تك نگار، مراجعه به تك نگاركلي آنتي توكسين ها ضروري است.

اين فرآورده براي ايجاد ايمني انتقالي بر عليه بيماري كزاز درافراد زخمي كه زخم آنها با اسپور باكتري كزاز آلوده شده باشد، استفاده مي شود.

 

   مکانیسم اثر

اين فرآورده حاوي گلوبولين هاي ضد سم اختصاصي بر عليه سم توليد شده توسط Clostridium tetani است.

 

 
   هشدارها

1. قبل از تزريق، آزمون حساسيت انجام شود.
2. به دليل كوتاه بودن اثر اين پادزهرنبايد از آن براي پيشگيري استفاده شود. اگر چه مي توان براي كودكان واكسينه نشده و در معرض خطر ابتلا استفاده كرد. در اين صورت بايد به طور همزمان براي ايجاد ايمني فعال توكسوئيدكزاز نيز تزريق شود.
3. آزمون حساسيت: مقدار 2/0 ميلي ليتر از محلول رقيق شده (1:10 براي افراد بدون سابقه آلرژي و 1:100 براي افراد با سابقه آلرژي) سرم طبيعي اسب يا پادزهر را بايد زيرجلدي تزريق كرد. براي نتيجه آزمون لازم است 30 دقيقه صبر كرد و در صورت عدم واكنش 2/0 ميلي ليتر از فرآورده رقيق نشده بايد تزريق شود، در صورت عدم واكنش حساسيتي مي توان مقدار كافي از اين پادزهر را مصرف كرد.

 
   عوارض جانبي

شوك آنافيلاكتيك، كاهش فشار خون، كهير، اختلال تنفسي، و بيماري سرمي از عوارض جانبي اين فراورده است.

 
   تداخل دارویی
 
 
   نکات قابل توصيه

1. اين پادزهر فقط سم باكتري Clostridium tetani را خنثي مي كند و اثري بر خود باكتري ندارد. بنابراين علاوه برتزريق پادزهر، ساير درمان هاي زخم ضروري مي باشد. ضدعفوني كردن زخم به وسيله يد نيز اثر تخريبي قابل ملاحظه اي بر سم باكتري دارد.
2. در صورتي كه فرد به سرم حساسيت داشته يا قبلاً با توكسوئيد كزاز واكسينه شده باشد، بيمار بايد فقط يك نوبت تزريق توكسوئيد كزاز دريافت كند و نيازي به تزريق پادزهرنيست.
3. به منظور درمان بيماري كزاز، علاوه بر مصرف پادزهر، همزمان درمان هاي جراحي و علامتي شامل مصرف آنتي بيوتيك ها، آرام بخش ها، ضد تشنج ها و شل كننده هاي عضلاني ضروري مي باشد.
4. فرآورده را بايد در دماي بين 8-2 درجه سانتيگراد و از انجماد آن جلوگيري كرد.

 
   مقدار مصرف

پيشگيري :بلافاصله بعد ازايجاد جراحت(و احتمال آلودگي زخم با باكتري كزاز مثل وجود خاك) و بعد از انجام آزمون حساسيت مقدار 3000 واحد از پادزهر را بايد داخل عضلاني تزريق كرد.
درمان : در صورت بروز علائم كزاز، بعد از انجام ملاحظاتي در مورد حساسيت و واكنشهاي سرمي، بايد 200000 واحد پادزهر را داخل وريدي تزريق كرد. روزهاي بعد 50000 واحد پادزهر را بايد هر روز دخل عضلاني تزريق كرد، تا هنگامي كه تمام علائم بيماري از بين برود.

 
   اشکال دارویی

Injection:3000, 5000 &10000 IU per vial