اطلاعات دارو واکسن حصبه Typhoid Vaccines در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

واکسن حصبه Typhoid Vaccines

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

واكسن خوراكي تيفوئيد براي ايمن سازي فعال در كودكان بزرگتر از 6 سال در مقابل بيماري ناشي از باسيل Salmonella thyphi مصرف مي شود. افراد در تماس با ناقلين تيفوئيد، كاركنان آزمايشگاه، كه معمولاً با Salmonella thyphi كار مي كنند، بايد واكسينه شوند.

 

   مکانیسم اثر

واكسن خوراكي تيفوئيد حاوي باكتري هاي زنده و ضعيف شده Salmonella thyphi Ty21a مي باشد. واكسن تيفوئيد با ايجاد پاسخ ايمني بدن بر عليه بيماري ناشي از Salmonella thyphi (نه بر عليه ساير سويه هاي باسيل) مصون مي سازد.
ایمنی زایی: يك هفته بعد از آخرين نوبت در 70% موارد و براي حدود 5 سال مصونيت ايجاد مي شود.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف

اين واكسن براي بيماران مبتلا به تب، تيفوئيد يا ناقلين مزمن تيفوئيد، در صورت حساسيت نسبت به هر يك از اجزاءواكسن، در بيماريهاي حاد همراه با تب يا اختلالات حاد گوارشي ( اسهال و استفراغ طولاني) و نقص مادرزادي و اكتسابي سيستم ايمني نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

اگر براي بيماران مبتلا به نقص شديد سيستم ايمني يا بيماران تحت درمان با داروهاي كاهنده سيستم ايمني استفاده شود، ممكن است پاسخ ايمني مطلوب ايجاد نشود.

 

   عوارض جانبي

با مصرف اين واكسن تهوع، استفراغ، درد شكمي، سردرد، جوشهاي پوستي و كهير مشاهده مي شود.

 

   تداخل دارویی

بعضي از داروهاي ضد مالاريا، فني توئين، داروهاي كاهنده سيستم ايمني و كورتيكوستروئيدها ممكن است در ايجاد پاسخ مناسب ايمني مداخله كنند. در اين موارد واكسن بايد تحت مراقبت هاي پزشكي استفاده شود. سولفوناميدها و آنتي بيوتيكها نيز مانع ايجاد پاسخ مناسب ايمني در برابر واكسن خوراكي تيفوئيد مي شوند.

 

   نکات قابل توصيه

1. همه افراد واكسينه شده به طور كامل مصون نمي شوند( در 30% افراد مصونيت كامل ايجاد نمي شود)و لذا افراد واكسينه شده بايد از تماس با افراد آلوده خودداري نمايند.
2. واكسن را بايد در دماي 8-2 درجه سانتيگراد نگهداري كرد. در صورت انجماد، قبل از مصرف بايد واكسن از حالت انجماد خارج شود. مقدار مصرف نشده واكسن را در بين فواصل مصرف بايد در يخچال نگهداري كرد.

 

   مقدار مصرف

يك كپسول يك روز در ميان ( روزهاي7،5،3،1) يك ساعت قبل از غذا با آب سرد يا ولرم بلعيده شود. كپسول حاوي واكسن نبايد جويده شود. برنامه كامل واكسيناسيون خوردن هر چهار كپسول مي باشد و در غير اين صورت ممكن است پاسخ مناسب ايمني حاصل نشود. مصونيت براي حداقل 5 سال باقي مي ماند. در صورت تماس مداوم و مكرر با تب تيفوئيد بعد از 5 سال، برنامه مجدد واكسيناسيون به عنوان يادآوري توصيه مي شود.

 

   اشکال دارویی

Enteric coated capsules