اطلاعات دارو واکسن کزاز Tetanus Vaccines در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

واکسن کزاز Tetanus Vaccines

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

اين توكسوئيد براي ايجاد ايمني فعال بر عليه بيماري كزازمصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

توكسوئيد كزاز توليد پادتن هاي ضد اگزوتوكسين Clostridium tetani را موجب مي شود.
ایمنی زایی : در صورت تكميل دوره مصرف، مصونيت ايجاد شده براي حداقل 10 سال باقي مي ماند.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف

در صورت حساسيت نسبت به هر يك از اجزاء توكسوئيد، سابقه هرگونه علائم نورولوژيك متعاقب تزريق اين توكسوئيد، هر گونه عفونت حاد يا بيماري همراه با تب، اختلالات انعقادي يا كاهش تعداد پلاكت ها و در هنگام شيوع پوليوميليت، ازمصرف اين توكسوئيد خودداري شود.

 

   هشدارها

1. براي كساني كه به آلومينيوم حساسيت دارند، بايد از توكسوئيد مايع استفاده شود.
2. براي درمان بيماري كزاز يا پيشگيري فوري بايد پادزهر كزاز و ترجيحاً از پادتن انساني ضدكزاز استفاده شود.

 

   عوارض جانبي

عوارض جانبي شايع اين توكسوئيد قرمزي، درد و تورم ملايم در ناحيه تزريق(كه براي چند روز باقي مي ماند)، تب ملايم، لرز، ناخوشي، افزايش ضربان قلب، كاهش فشار خون، سردرد، درد عضلاني، حساسيت(كهير و خارش) و واكنش آرتوس مي باشند.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان اين توكسوئيد با ايمنوگلوبولين ضد كزاز موجب چند روز تأخير در ظهور مصونيت فعال مي شود. سايمتيدين باعث افزايش پاسخ هاي حساسيت تأخيري نسبت به آزمون هاي جلدي مي گردد.

 

   نکات قابل توصيه

با وجود احتمال كاهش پاسخ ايمني در بيماران مبتلا به عفونت HIV( با علامت يا بدون علامت)، مصرف اين فراورده براي ايمن سازي توصيه مي شود.

 

   مقدار مصرف

واكسينايسون اوليه: اين توكسوئيد بايد در دو نوبت و هر نوبت 5/0 ميلي ليتري(داخل عضلاني) به فاصله 8-4 هفته و يك نوبت اضافي12-6 ماه بعد تزريق شود. نوبت يادآوري هر 10 سال يك بار 5/0 ميلي ليتر مي باشد. هر گاه ايمن سازي در اولين سال زندگي شروع شود، سه نوبت به فواصل 8-4 هفته و نوبت چهارم 12-6 هفته بعد از نوبت سوم بايد تجويز شود.
براي پروفيلاكسي در درمان زخم: اگر فرد واكسينه شده و يا از آخرين نوبت يادآوري بيش از 10 سال نمي گذرد، نيازي به درمان پروفيلاكتيك ندارد. در غير اين صورت در مورد زخم كوچك و تميز تزريق يك نوبت يادآوري توكسوئيد ضروري است و در مورد زخم هاي ديگر ايمنوگلوبولين كزاز نيز بايد تزريق شود. چنانچه فرد واكسينه نشده يا با سابقه واكسيناسيون ناقص مي باشد، يك دوره كامل واكسيناسيون با توكسوئيد توصيه مي شود. در چنين افرادي براي زخم هاي بزرگ يا كثيف، علاوه بر واكسيناسيون، تزريق ايمنوگلوبولين كزاز نيز توصيه مي شود.

 

   اشکال دارویی

Injection: 0.5,5& 10 ml