اطلاعات دارو واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

براي ايجاد ايمني فعال برعليه آبله مرغان براي افرادي (از 12 ماهگي به بعد) مصرف مي شود كه يا خطر ابتلاي آنها به بيماري زياد است يا به مقدار زياد مستعد هرگونه عارضه ناشي از آبله مرغان هستند.

 

   مکانیسم اثر

واكسن آبله مرغان حاوي ويروس هاي زنده ضعيف شدهVaricella از سويه Oka/Merck مي باشد اين واكسن به خوبي تحمل مي شود و در مقابل عفونت طبيعي آبله مرغان مصونيت ايجاد مي كند.
ایمنی زایی: 6-4 هفته بعد از واكسيناسيون در 90-70% كودكان مصونيت ايجاد مي كند كه مصونيت حاصله براي 10-7 سال باقي مي ماند.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف

حاملگي، حساسيت نسبت به يكي از اجزاي واكسن(مثل ژلاتين)،سابقه واكنش آنافيلاكتوئيد نسبت به نئومايسين، بيماران مبتلا به هر نوع سرطان بدخيم مغز استخوان و سيستم لنفاوي، مصرف همزمان داروهاي كاهنده سيستم ايمني، پرتودرماني، نقص اوليه يا اكتسابي سيستم ايمني، سل فعال درمان نشده، سابقه فاميلي نقص ايمني ژنتيكي و هرگونه بيماري حاد و بيماري حاد و بيماريهاي عفوني همراه با تب از موارد منع مصرف اين واكسن مي باشند.

 

   هشدارها

1. از تزريق واكسن به زنان باردار خودداري كرد. به زنان توصيه شود تا سه ماه بعد از واكسيناسيون از بارداري اجتناب كنند.
2. استفاده از اين واكسن براي كودكان با سن كمتر از 12 ماه توصيه نمي شود.

 

   عوارض جانبي

درد، خارش، تورم، قرمزي، هماتوم و سفتي در محل تزريق واكسن، جوشهائي شبيه بيماري طبيعي از عوارض جانبي اين فرآورده مي باشند.

 

   تداخل دارویی

بيماران تحت درمان با داروهاي كاهنده سيستم ايمني يا گلوكوكورتيكوئيدها در مقايسه با افراد سالم حساسيت بيشتري به ابتلا و عفونت دارند. در اين بيماران واكسيناسيون با ويروس زنده ضعيف شده منجر به بروز جوشهاي جلدي و بيماري منتشر مي شود.
واكسيناسيون بايد حداقل 5 ماه بعد از انتقال خون يا پلاسما، تجويز ايمنوگلوبولين ها يا ايمنوگلوبولين ضد آبله مرغان انجام گردد. همچنين تا 2 ماه بعد از واكسيناسيون از تزريق ايمنوگلوبولين ها مخصوصاً ايمنوگلوبولين ضد آبله مرغان خودداري شود، مگر فوايد استفاده از ايمنوگلوبولين ها بر واكسيناسيون برتري داشته باشد.
به دليل بروز سندرم Reye’s هنگام مصرف ساليسيلاتها در بيماران مبتلا به آبله مرغان، كليه افراد واكسينه شده تا 6 ماه بعد از واكسيناسيون نبايد داروهاي ساليسيلاتي را مصرف كنند.

 

   نکات قابل توصيه

1. به دليل احتمال انتقال بيماري، افراد واكسينه شده بايد از تماس نزديك با افراد مستعد( نوزادان، زنان باردار و بيماران مبتلا به نقص ايمني) پرهيز نمايند.
2. افراد داراي سابقه فاميلي بيماري مادرزادي يا اكتسابي نقص ايمني نبايد واكسينه شوند، مگر اينكه كارآئي سيستم ايمني فرد اثبات شود.
3. در هنگام حمل و نقل بايد در دماي 20- درجه سانتي گراد يا سردتر نگهداري شود. قبل از آماده سازي و به منظور حفظ كامل قدرت اثر، واكسن آبله مرغان را بايد در يك فريزر بدون برفك در درجه حرارت 15- درجه سانتي گراد يا سردتر نگهداري كرد. اگر واكسن قبل از آماده سازي در درجه 8-2 سانتي گراد قرار گيرد تا 72 ساعت بعد حداقل اثر خود را حفظ مي كند. محلول رقيق كننده واكسن را بايد در درجه حرارت اتاق يا يخچال نگهداري كد. قبل از آماده سازي نيز واكسن بايد به دور از نور نگهداري شود.
4. برا ي آماده سازي واكسن ابتدا 7/0 ميلي ليتر از محلول رقيق كننده را به كمك يك سرنگ بايد به پودر ليوفيليزه واكسن اضافه كرد و به آرامي هم زده شود تا واكسن به طور كامل حل گردد. واكسن آماده شده شفاف، بيرنگ تا زرد كمرنگ مي باشد. تمامي محتوي ويال را بايد با استفاده از يك سرنگ خارج كرد. پس از تعويض سوزن سرنگ تمامي واكسن ( در حدود 5/0 ميلي ليتر) را بايد تزريق كرد.
به منظور جلوگيري از كاهش قدرت اثر، واكسن آماده شده را بلافاصله بايد تزريق كرد و در صورت عدم مصرف بعد از 30 دقيقه واكسن را بايد دور ريخت. براي رقيق كردن واكسن فقط از محلول همراه واكسن استفاده شود. از انجماد واكسن آماده شده بايد جلوگيري كرد.

 

   مقدار مصرف

اين واكسن نبايد از راه داخل وريدي تزريق شود. براي كودكان 12-1 سال مقدار 5/0 ميلي ليتر از راه زيرجلدي( در سطح بيروني عضله بازو) تزريق شود. براي افراد با سن بيش از 13 سال، واكسن در دو نوبت هر بار 5/0 ميلي ليتر به فاصله 8-4 هفته از يكديگر از راه زير جلدي در سطح بيروني عضله بازو تزريق شود.

 

   اشکال دارویی

Powder for Injection in single dose vials