اطلاعات دارو آتوموکستین Atomoxetine در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو آتوموکستین Atomoxetine

گروه دارویی: Stimulants and Anorectics
محرک ها و اشتها آورها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
  داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی تدبیر کالای جم داروسازی تهران دارو
داروسازی الحاوی      
   

 

   موارد مصرف

آتوموکستین برای درمان ADHD (بیش فعالی همراه با کاهش تمرکز) در بزرگسالان و کودکان بالای 6 سال استفاده می شود.

 

   مکانیسم اثر

مهار کننده انتخابی بازجذب نورآدرنالین

 

  فارماکوکينتيک

آتوموکستین پس از تجویز به فرم خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. دارو به میزان 98% به پروتئین های پلاسما متصل می شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

الف- با توجه به احتمال بروز تشنج پیرو مصرف این دارو، تجویز این دارو در بیماران با سابقه صرع باید با احتیاط صورت گیرد.
ب- مصرف آتوموکستین در بیماران با گلوکومای زاویه بسته منع مصرف می باشد.
ج- با توجه به احتمال افزایش فشار خون پیرو مصرف این دارو، تجویز آتوموکستین در بیماران با هایپرتانسیون باید با احتیاط صورت گیرد.
خواهشمندم از کپی این اطلاعات خودداری فرمائید(دارویا ب)

 

   عوارض جانبي

بی اشتهایی، کاهش وزن، اختلالات خواب، اختلالات جنسی، راش، افزایش تعریق، بر افروختگی، تشنج

 

   تداخل دارویی

الف- آتوموکستین نباید با مهارکننده های مونوآمینواکسیداز ( MAOIs) همزمان مصرف شود و همچنین باید فاصله زمانی حداقل 2 هفته بین شروع تجویز این دارو باMAOIs رعایت شود.
ب- در صورت مصرف همزمان این دارو با پاروکستین و یا فلوکستین، به علت افزایش غلظت پلاسمایی آتوموکستین باید دوز دارو را کاهش داد.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

الف- در بزرگسالان و کودکان با وزن بالای 70kg دوز اولیه به فرم خوراکی 40mg روزانه بوده و افزایش دوز بعد از حداقل 3روز تا دوز 80mg امکان پذیر است. ماکزیمم دوز مصرفی 100mg روزانه می باشد.
ب- در کودکان با وزن 70kg یا کمتر دوز اولیه به فرم خوراکی 0.5 mg/kg روزانه بوده و افزایش دوز بعد از حداقل 3روز تا دوز 1.2mg/kg امکان پذیر است. ماکزیمم دوز مصرفی 100mg می باشد.

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول استراترا 10 میلی گرم
[ ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
کپسول استراتوم 18 میلی گرم
داروسازی الحاوی [ ایران ]
   
کپسول استراتوم 18 میلی گرم
داروسازی الحاوی [ ایران ]
   
کپسول آتوبایوکس 18 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
کپسول آتوبایوکس 10 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
کپسول آتوبایوکس 60 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
کپسول آتوبایوکس 40 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
کپسول اتوبایوکس 25 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
کپسول استراموکس 40 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
   
کپسول استراموکس 10 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
   
کپسول استراموکس 18 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
   
کپسول استراموکس 25 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
   
کپسول استراموکس 60 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
   
کپسول آتوموکستین تهران دارو 10 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
کپسول آتوموکستین تهران دارو 40 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
کپسول آتوموکستین تهران دارو 18 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
STRATTERA capsule 10 mg
[ ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
Stratome 18 MG CAP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
   
Stratome 40 MG CAP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
   
ATOBIOX 18MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
ATOBIOX 10MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
ATOBIOX 60MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
ATOBIOX 40MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
ATOBIOX 25MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
STRAMOX 40MG CAP
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
   
STRAMOX 10MG CAP
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
   
STRAMOX 18MG CAP
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
   
STRAMOX 25MG CAP
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
   
STRAMOX 60MG CAP
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
   
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 10MG CAP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 40MG CAP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 18MG CAP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]