اطلاعات دارو پروپيل تيواوراسيل Propylthiouracil در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو پروپيل تيواوراسيل Propylthiouracil

گروه دارویی: Thyroid and Antithyroid Drugs
داروهای تیروئید و ضد تیروئید
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی ایران هورمون      
   

 

   موارد مصرف

پروپيل تيواوراسيل براي درمان پركاري تيروئيد قبل از جراحي و يا راديوتراپي و نيز درمان كمكي در تيروتوكسيكوز يا طوفان تيروئيدي به كار برده مي شود.

 

   مکانیسم اثر

اين دارو باعث مهار ساخت هورمون هاي تيروئيدي مي شود ودر ضمن تبديل محيطي تيروكسين (T4) به تري يدوتيرونين(T3) را مهار مي كند، به همين دليل در طوفان تيروئيدي مؤثر است.

 

  فارماکوکينتيک

جذب دارو سريع مي باشد و به طور فعال توسط غده تيروئيد تغليظ مي شود. متابوليسم آن كبدي بوده و 33% از ميزان خوراكي تجويز شده توسط متابوليسم اولين گذر كبدي، متابوليزه مي شود و بقيه به صورت گلوكورونيده دفع مي شود. نيمه عمر دارو در حدود 2-1 ساعت است و كمتراز 1% دارو به صورت تغيير نيافته در ادرار ترشح مي شود.

 

   موارد منع مصرف

در صورت عيب كار كبد نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. در اختلالات كليوي مقدار مصرف دارو بايد كاهش يابد.
2. در 50 درصد از بيماران حساسيت متقاطع بين داروهاي ضدتيروئيد تيوآميدي گزارش شده است.
3. به دليل اثر دارو در تضعيف مغز استخوان، در صورت بروز هر گونه عفونت بايستي شمارش گلبولهاي سفيد خون انجام شود.
4. در صورت بروز نوتروپني، مصرف دارو بايد بلافاصله قطع گردد.

 

   عوارض جانبي

عوارض دارو وابسته به مقدار مصرف بوده و طي 8-4 هفته پس از شروع مصرف بوده و طي 8-4 هفته پس از شروع مصرف ظاهر مي شود. اين عوارض شامل تهوع، سردرد، تب خفيف و برگشت پذير، بثورات جلدي، درد مفصلي، يرقان و ندرتاً طاسي مي باشد. آگرانولوسيتوز از عوارض خطرناك دارو است.

 

   تداخل دارویی

كليرانس متابوليك داروها در بيماران مبتلا به پركاري تيروئيد افزايش يافته و در صورت درمان مجدداً به وضعيت طبيعي بر مي گردد. از اين رو كاهش مقدار مصرف داروهايي مانند آمينوفيلين، تئوفيلين و ديگوكسين پس از درمان لازم است. داروهاي حاوي يد مانند آميودارون، گليسيرين يده، و يدايد پتاسيم، پاسخ به داتروهاي ضدتيروئيد را كاهش مي دهند از اين رو افزايش مقدار مصرف يا طولاني تر شدن دوره درمان لازم مي باشد. داروهاي ضدتيروئيد ممكن است اثر داروهاي ضدانعقاد را افزايش و ياكاهش دهند. بنابراين مقدار مصرف داروهاي ضدانعقاد بايد بر اساس زمان پروترومبين تنظيم شود. داروهاي ضدتيروئيد برداشت يد راديواكتيو را توسط تيروئيد كاهش مي دهند.

 

   نکات قابل توصيه

در صورت بروز گلودرد، زخم دهان، خون مردگي، تب، بي قراري با وجود بيماري نامشخص بايد به پزشك مراجعه كرد.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : مقدار مصرف اوليه دارو mg/day 600-300 تا زمان عادي شدن وضع بيمار مي باشد سپس مقدار مصرف دارو به 150-50 ميلي گرم در روز كاهش مي يابد. در افزايش ناگهاني فعاليت تيروئيد، 400-200 ميلي گرم هر 4 ساعت در روز اول، مصرف مي شود.
كودكان : كودكان سنين 10-6 سال، 150-50 ميلي گرم به صورت خوراكي كه در 4-1 مقدار منقسم دريك روز تجويز مي شود. برا ي كودكان سن 10 سال و بالاتر، 300-50 ميلي گرم روزانه در 4-1 مقدار منقسم،‌ تجويز مي شود. مقدار مصرف نگهدارنده بسته به پاسخ بيمار تنظيم مي گردد. در تيروتوكسيكوز نوزادان mg/kg10 در مقادير منقسم، روزانه مصرف مي شود.

 

   اشکال دارویی

Tablet: 50mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص پرواوراسیل 50 میلی گرم
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PROURACIL 50MG TAB
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]