اطلاعات دارو نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin

گروه دارویی: Urological Drugs
داروهای مجاری ادرای
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی سها داروسازی مهر دارو    
   

 

   موارد مصرف

نیتروفورانتوئین در درمان عفونت های مجاری ادرار مصرف می شود.

 

   مکانیسم اثر

به نظر می رسد نیتروفورانتوئین با دخالت در کار آنزیم های باکتریایی، بسته به غلظت، باعث توقف رشد یا مرگ باکتری شود.

 

  فارماکوکينتيک

جذب این دارو متغیر است. فراهمی زیستی آن در حضور غذا افزایش می یابد. غلظت دارو در ادرار و کلیه ها زیاد و در سرم خیلی کم است . نیمه عمر این دارو 1- 3/0 ساعت است. این دارو عمدتاً از راه کلیوی دفع می شود.

 

   موارد منع مصرف

این دارو در عیب کار کلیه، نوزادان با سن کمتر از 3 ماه، کمبود G6PD و پورفیری نباید مصرف شود.

 

   هشدارها

این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود:
کم خونی، دیابت، عدم تعادل الکترولیت ها، کمبود ویتامین B و فولات، بیماری ریوی و عیب کار کبد و نوروپاتی محیطی یا استعداد محیطی از عوارض این دارو هستند.

 

   عوارض جانبي

آنتی اسیدها و مواد جاذب، این داروها کاهش می دهند. مصرف همزمان نیتروفورانتوئین با پروبنسید، به دلیل کاهش دفع توبولی، ممکن است سبب بروز مسمومیت با نیتروفورانتوئین شود.

 

   تداخل دارویی

1- این دارو ممکن است موجب پاسخ مثبت کاذب در آزمون گلوکز ادرار شود.
2- رنگ ادرار بیمار ممکن است زرد تا قهوهای تغییر کند.
3- بهتر است این دارو با غذا یا شیر مصرف شود.

 

   نکات قابل توصيه

1- این دارو ممکن است موجب پاسخ مثبت کاذب در آزمون گلوکز ادرار شود.
2- رنگ ادرار بیمار ممکن است زرد تا قهوهای تغییر کند.
3- بهتر است این دارو با غذا یا شیر مصرف شود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : نیتروفورانتتوئین در درمان عفونت های حاد بدون عواقب 50 میلی گرم هر 6 ساعت برای 7 روز مصرف می شود. مقدار مصرف دارو در درمان عفونت مزمن شدید و عود کننده 100 میلی گرم هر 6 ساعت باید 7 روز است که در صورت بروز تهوع شدید مقدار مصرف را باید کاهش داد یا مصرف آن را قطع کرد. مقدار مصرف نیتروفورانتوئین برای پیشگیری از عفونت ادراری 100-50 میلی گرم در شب می باشد.
کودکان : مقدار مصرف این دارو در کودکان با سن بیش از 3 ماه، در درمان عفونت های حاد بدون عواقب 3mg/kg/day در 4 مقدار منقسم و در پیشگیری از عفونت های ادراری 1mg/kg در شب می باشد.

 

   اشکال دارویی

Scorad Tablet : 100mg
Suspension : 25mg/5ml

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص نیتروفورانتوئین-سها 100 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
قرص نیتروفورانتوئین مهردارو 100 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NITROFURANTOIN-SOHA 100MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
   
NITROFURANTOIN MEHRDARU 100MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]