اطلاعات دارو بتاكسولول چشمی Betaxolol-Ophthalmic در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو بتاكسولول چشمی Betaxolol-Ophthalmic

گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs
داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی سینا دارو      
   

 

   موارد مصرف

بتاكسولول به منظور كاهش فشار داخل چشم در مبتلايان به گلوكوم مزمن مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

اين داروبا مسدود كردن گيرنده هاي بتا آدرنرژيك، موجب كاهش فشار داخل چشم مي گردد.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف

در مواردي چون برادي كاردي ايست قلبي، نارسايي قلبي، آسم و سابقه بيماري انسدادي راههاي تنفسي نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

در مبتلايان به ديابت و مياستني گراو با احتياط مصرف شود.

 

   عوارض جانبي

خشكي چشم و التهاب ملتحمه آلرژيك از عوارض جانبي هستند.

 

   تداخل دارویی

به دليل احتمال جذب سيستميك اين دارو، تداخل هاي دارويي مربوط به داروهاي مسددگيرنده بتا آدرنرژيك ، در مورد بتاكسولول نيز صدق مي كنند.

 

   نکات قابل توصيه

به منظور جلوگيري از جذب سيستميك و بيش از حد دارو، بايد به هنگام مصرف بتاكسوسول و 2-1 دقيقه پس از مصرف آن، گوشه داخلي چشم با انگشت فشار داده شود.

 

   مقدار مصرف

يك قطره از محلول دارو 2 بار در روز در چشم چكانده شود.

 

   اشکال دارویی

Sterile Eye Drops (as HCl): 0.5%

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی بتاکسول 0.5%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BETAXOL 0.5% OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]