اطلاعات دارو برینزولاماید Brinzolamide در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو برینزولاماید Brinzolamide

گروه دارویی:دارو Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs
داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
ALCON      
   

 

   موارد مصرف

اين فراورده در درمان افزايش فشار داخل چشمي يا گلوكوم با زاويه باز مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

اين دارو با مهار آنزيم كربنيك انيدراز II در چشم باعث كاهش ترشح مايع زلاليه و كاهش فشار داخل چشم مي شود.

 

  فارماکوکينتيک

درصورت مصرف موضعي، جذب سيستميك دارد. نيمه عمر دارو 111 روز است و دفع آن عمدتاً كليوي است.

 

   موارد منع مصرف

در صورت حساسيت به يكي از اجزاء فراورده و نارسايي شديد كليوي نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. در صورت نارسايي كليوي و كبدي بايد با احتياط مصرف شود.
2. چنانچه عوارض موضعي چشمي مثل التهاب ملتحمه و واكنشهاي چشم مشاهده شد، مصرف دارو بايد قطع شود و قبل از شروع مصرف مجدد، بيمار بايد ارزيابي شود.

 

   عوارض جانبي

تاري موقتي ديد بعد از مصرف دارو، احساس طعم غير معمول، سوزش يا خارش، چشم خشك و التهاب و آب ريزش بيني و واكنشهاي آلرژيك و التهاب ملتحمه از عوارض جانبي مهم اين دارو مي باشند.

 

   تداخل دارویی

همزمان با داروهاي خوراكي مهاركننده كربنيك انيدراز و مقادير زياد ساليسيلاتها نبايد مصرف شود.

 

   نکات قابل توصيه

1. احتمال ايجاد عفونت باكتريائي و التهاب قرنيه، كاهش ديد و آسيب شديد چشمي وجود دارد. لذا داروهاي چشمي را با رعايت مسائل بهداشتي براي جلوگيري از آلودگي فراورده بايد بكار برد.
2. ماده محافظ موجود در اين فراورده (بنزالكونيوم كلرايد) ممكن است جذب لنز تماسي نرم شود، لذا حداقل 15 دقيقه بعد از مصرف دارو، لنز تماسي نرم در چشم قرار داده شود.

 

   مقدار مصرف

يك قطره 3 بار در روز در چشم ريخته شود.

 

   اشکال دارویی

Ophthalmic Suspension 1%

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی آزوپت 10میلی گرم/میلی لیتر
ALCON [ بلژیک ]
  ایران ممكو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
AZOPT Drop,Ophthalmic 10 mg/ml
ALCON [ BELGIUM ]
  ایران ممكو