اطلاعات دارو سيكلوپنتولات Cyclopentolate در جدول زیر آمده است.  

 
نام علمی دارو (ژنریک):

دارو سيكلوپنتولات Cyclopentolate

گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs
داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

سيكلوپنتولات براي تعيين عيوب انكساري و در روشهاي تشخيصي مانند افتالموسكوپي، براي گشاد كردن مردمك چشم در روشهاي تشخيصي و يا قبل و بعد از اعمال جراحي و درمان يوئوتيت استفاده مي شود.

 

   مکانیسم اثر

سيكلوپنتولات بخاطر اثر آنتي كولينرژيكي پاسخ عضله اسفنگتر عنبيه و عضله تطابقي جسم مژگاني را به تحريكات استيل كولين بلوك مي كند و باعث گشادشدن مردمك چشم و فلج تطابق مي شود.

 

  فارماکوکينتيک

شروع اثر دارو سريع مي باشد. زمان رسيدن به حداكثر اثر سيكلوپلژي، 75-25 دقيقه و گشادي مردمك 60-30 دقيقه است. طول اثر آن در بازگشت تطابق، 24-6 ساعت مي باشد ولي برطرف شدن گشادي مردمك در برخي افراد تا چند روز به طول مي انجامد.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در كودكان مبتلا به آسيب مغزي و فلج اسپاستيك، افراد مبتلا به سندرم داون يا منگوليسم، يا گلوكوم با زاويه بسته نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. عنبيه تيره رنگ به اثر گشادكنندگي مردمك چشم اين دارو مقاوم تر مي باشد. در افزايش مقدار مصرف دارو دراين افراد بايد احتياط كرد.
2. در بيماران با افزايش فشار داخل چشم بايد با احتياط مصرف شود.
3. افزايش حساسيت به سيكلوپنتولات و داروهاي مشابه در نوزادان و كودكان با موهاي روشن و چشمان آبي و نيز درافراد مسن گزارش شده است.

 

   عوارض جانبي

التهاب پلك و ملتحمه، پرخوني، التهاب قرنيه، چسبندگي جسم مژگاني به عنبيه، تاري ديد، سوزش و افزايش حساسيت چشم به نور از عوارض جانبي مهم دارو مي باشد.

 

   تداخل دارویی

سيكلوپنتولات ممكن است اثرات ضد گلوكوم و تنگ كننده مردمك داروهاي ضدگلوكوم از گروه داروهاي كولينرژيك طولاني الاثر مانند اكوتيافات را خنثي كند. همچنين ممكن است با اثر ضدگلوكوم پيلوكارپين تداخل داشته باشد. اين دارو نيز اثر گشادكنندگي مردمك توسط سيكلوپنتولات را خنثي مي كند.

 

   نکات قابل توصيه

1. افزايش فشار داخلي بيني و دستگاه اشكي خصوصاً در كودكان بايد كنترل شود.
2. اگر تاري ديد يا افزايش حساسيت به نور بيش از 36 ساعت پس از قطع دارو ادامه يافت، به پزشك مراجعه كنيد.

 

   مقدار مصرف

يك قطره در ملتحمه چشم چكانده مي شودكه در صورت نياز 10-5 دقيقه بعد تكرار مي شود. در شيرخواران كمبود وزن و نارس، دارو تنها يك بار تجويز مي شود. در درمان اوتيت، يك قطره،4-3 بار در روز مصرف مي شود.

 

   اشکال دارویی

Sterile Eye Drops:%1