اطلاعات دارو تروپيكاميد چشمی Tropicamide-Ophthalmic در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو تروپيكاميد چشمی Tropicamide-Ophthalmic

گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs
داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی سینا دارو      
   

 

   موارد مصرف

تروپيكاميد به منظور گشاد كردن مردمك چشم و فلج عضله جسم مژگاني در روشهاي تشخيصي چشم پزشكي از جمله اندازه گيري ميزان خطاي انكساري و معاينه انتهاي چشم و ميدرياز مورد نياز قبل و بعد از اعمال جراحي استفاده مي شود.

 

   مکانیسم اثر

تروپيكاميد يك داروي آنتي كولينرژيك است كه با مهار گيرنده هاي موسكاريني در عضلات شعاعي عنبيه و عضله جسم مژگاني به ترتيب باعث گشاد شدن مردمك چشم و ايجاد فلج عضله جسم مژگاني مي گردد.

 

  فارماکوکينتيک

حداكثر اثر دارو درگشادكردن مردمك چشم بعد از 40-20 دقيقه و حداكثر فلج عضله جسم مژگاني بعد از 35-20 دقيقه مشاهده مي شود. گشادي مردمك چشم به مدت 7-6 ساعت و فلج عضله جسم مژگاني به مدت 6-2 ساعت ادامه مي يابد.

 

   موارد منع مصرف

در گلوكوم با زاويه بسته يا استعداد ابتلا به آن و در كودكان مبتلا به صدمات مغزي يا فلج اسپاسمي و سندرم داون نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. دارو ممكن است باعث تاري ديد و افزايش حالت چشم به نور شود، لذا تا زمان واضحي ديد از رانندگي اجتناب شود.
2. براي ممانعت از رسيدن نورUV به چشم يا محافظت آنها در برابر نور خورشيد از عينكهاي آفتابي استفاده شود.

 

   عوارض جانبي

واكنشهاي رواني، اختلالات رفتاري در كودكان، خواب آلودگي و سردرد از عوارض جانبي اين دارو مي باشند.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1. اين دارو باعث تاري ديد و افزايش حساسيت چشم به نور مي گردد. در صورت تداوم اين عوارض به مدت بيش از 24 ساعت، پس از قطع مصرف دارو به پزشك مراجعه شود.
2. به دليل ايجاد تاري ديد از انجام فعاليت هاي بالقوه خطرناك نظير رانندگي خودداري شود.
3. احتمال بروز سوزش موقت چشم وجود دارد.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : به عنوان فلج كننده تطابق براي اندازه گيري خطاهاي انكساري، يك قطره از محلول يك درصد روي ملتحمه چكانده مي شود. كه 5 دقيقه بعد تكرار مي گردد. براي معاينه انتهاي چشم، يك قطره از محلول 5/0 درصد، 20-15 دقيقه پيش از معاينه روي ملتحمه چكانده مي شود.
كودكان : به عنوان فلج كننده تطابق براي اندازه گيري خطاهاي انكساري در كودكان يك قطره از محلول 5/0 درصد روي ملتحمه چكانده مي شود كه 5 دقيقه بعد تكرار مي گردد.

 

   اشکال دارویی

Drops:%0.5
Drops: %1

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی میدراکس 1 درصد
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
قطره چشمی میدراکس نیم درصد
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MYDRAX 1% OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
MYDRAX 0.5% OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]