اگر شما دنبال یک تجارت پر سود هستین پرورش گوساله یکی از همین تجارت های پر سود است به شرطی که نکاتی که در این مقاله گفت می شود را به طور دقیق اجرا کنید.
مهمترین نکات برای پرورش گوسالهپرورش گوساله یک تجارت سودآور است. این تجارت می‌تواند سودآورتر و پربازده‌تر باشد، اگر 10 نکته زیر رعایت شود:

1- انتخاب گوساله

برای داشتن یک یک تجارت پربازده، خریداری گوساله‌هایی با کیفیت از اهمیت بالایی برخوردار است. یک گوساله خوب باید ویژگی‌های زیر را دارا باشد:

♦️ حدااقل میانگین وزن آنها نباید از 40 کیلوگرم تجاوز نماید.

♦️ از گوساله‌های دو قلو یا بیمار دوری نمایید.

♦️ میانگین سن نباید از 5 روز بیشتر باشد.

♦️ بند ناف باید خشک و تمیز باشد.

♦️ گوساله‌ها باید فعال و شاداب باشند.

2- آغوز

♦️به منظور حصول بهترین نتیجه، دادن 4 لیتر آغوز پس از تولد اهمیت زیادی دارد.

3- وارد شدن گوساله به بهاربند

نکات زیر باید دنبال شود:

♦️سلامت گوساله باید بررسی شود.

♦️در هنگام جابجایی گوساله‌ها، مهم است که وسیله نقلیه با ورق‌های مقاوم به تغییرات آب و هوایی پوشش‌دار شده باشد. کف ماشین را تمیز و در حدود 10 سانتی‌متر کاه بریزید.

♦️از اسپری ید در وسیله نقلیه مطمئن شوید.

♦️هنگام ورود به اصطبل، به گوساله‌ها اجازه دهید استراحت کنند.

♦️الکترولیت‌ها را به عنوان یک خوراک برای 12 ساعت پس از تولد فراهم آورید.

4- اندازه گوساله‌دانی

چند نکته مهم زیر را دنبال کنید:

♦️ 1.5 تا 2.5 مترمربع فضا برای هر گوساله فراهم نمایید.

♦️در یک دسته حداکثر 10 گوساله نگه داری نمایید.

♦️حداکثر 100 گوساله در هر اصطبل نگه دارید.

♦️ گوساله‌های جدید را با گوساله‌های قدیمی مخلوط نکنید.

5- جایگاه مسقف برای گوساله‌ها

♦️ گوساله‌ها باید در مکان آزاد و خشک به مدت حداقل 3 هفته نگهداری شوند.

♦️کف باید با خاک یا شن پوشیده شود و به منظور زه‌کشی باید شیب ملایمی در کف وجود داشته باشد.

♦️از کاه یا خاک اره تمیز به ضخامت حداقل 20 سانتی‌متر استفاده کنید.

♦️ به منظور جلوگیری از انتشار بیماری از ورود پرنده‌ها به داخل مکان مسقف نگهداری گوساله‌ها اجتناب نمایید.

♦️در نواحی خوراک دادن از عرضه آب جلوگیری نمایید (به دلیل اینکه گوساله‌ها آب را به آخورها منتقل کرده و مقدمات رشد کپک‌ها را فراهم می‌کنند)

بیشتر بدانیم: اهمیت کیفیت آب در گاوداری

6- تهویه و زه‌کشی طویله

♦️برای دفع گازها نیازمند یک سیستم تهویه بسیار قوی هستیم.

♦️یک سیستم تهویه قابل تنظیم مورد نیاز است.

♦️ سیستم زه‌کشی مناسب به کاهش بیماری‌های برخواسته از رطوبت کمک می‌کند.

7- زمانبندی خوراک دادن به گوساله

♦️همه گوساله‌ها به شیر نیاز دارند. معمولا 10% وزن بدن (یعنی اگر گوساله 40 کیلوگرم باشد، 4 لیتر شیر نیاز است) به آنها شیر داده می‌شود.

♦️از جایگزین شیر استفاده کنید و مطابق با توصیه‌های روی بسته‌بندی آن را مخلوط نمایید.

8- شیر و ظروف تحویل شیر

♦️حداقل 2 بار در روز شیر با کیفیت به گوساله‌های جوان بدهید.

♦️شیر و سایر مواد خوراکی باید گرم و دمایی در حدود 40 درجه سانتی‌گراد داشته باشند.

9- کنسانتره‌ها و علوفه

♦️آب تازه و تمیز در اختیار گوساله قرار دهید.

♦️مکمل‌ها را حداقل به مدت یک ماه در غالب خوراک به گوساله بدهید.

10- سلامت دام

♦️تمیز کردن مکان نگهداری گوساله‌ها بسیار مهم است.

♦️تمام ظروفی که گوساله درآن خوراک می‌خورد باید تمیز باشد. دوباره تاکید می‌شود که زه‌کشی مناسب از مهمترین موارد در جایگاه گوساله است و در سلامت آن نقش اساسی دارد.