قبلا سم چینی برای گاوهای با وزئ 200 تا 900 کیلو گرم سخت بود و ممکن بود به گاو آسیب بزند اما با طراحی دستگاه‌های سم‌ چینی هیدرولیک برای جلوگیری از رسیدن آسیب به حیوان همه عملکردهای دستگاه با فشار هیدرولیک تنظیم می‌شود.
معرفی دستگاه‌ سم چینی هیدرولیک سم‌ چینی یک از امور پرمشغله در صنعت گاوداری است به گونه‌ای که خستگی زیاد در عامل اجرایی و آسیب‌های احتمالی در دام، ممکن است این فرآیند را دچار مشکلات متعدد نماید. برای تسهیل این امور دستگاه‌های مختلف به شکل گردن‌گیرهای گوناگون طراحی شده است و امروزه دستگاه‌های سم‌چینی هیدرولیک برای گاوهای با وزن 200 تا 900 کیلوگرم طراحی شده است. برای جلوگیری از رسیدن آسیب به حیوان همه عملکردهای دستگاه با فشار هیدرولیک تنظیم می‌شود.

این دستگاه برای فیکس کردن سم کاملاً موثر عمل می‌کند و این کارایی را دارد که به‌طور همزمان هر 4 سم چیده شود که این مزیت، این دستگاه را به یکی از سریع‌ترین دستگاه‌های سم‌چینی موجود تبدیل کرده است.

این دستگاه شامل چند دریچه هیدرولیکی در جلو، 2 باند محکم هیدرولیکی برای شکم، گیت سر هیدرولیکی و سیستم هیدرولیکی مهار پا می‌باشد. ارتفاع این دستگاه هیدرولیک 55 سانتی‌تر است.

درهر صورت قیمت گران دستگاه در کنار مشکلات تکنولوژیک آن ممکن است هنوز عامل محدودکننده قلمداد شود.معرفی دستگاه‌ سم‌ چینی هیدرولیکامید است معرفی این رخدادها بتواند کمک موثری به طراحان داخلی برای تولید دستگاه‌های مشابه باشد.