انواع سمپاش‌هایی که در گاوداری مورد ستفاده قرار می گیرند به دسته کلی محلول‌پاش‌ها و گردپاش‌ها تقسيم می‌شوند. اگر شما میخواهید با انواع سمپاش ها آشنا شوید کافی است ما را همراهی کنید.
آشنایی با انواع سمپاش‌ های در گاوداری

سمپاش‌هایی که در گاوداری استفاده می‌شوند، به دو دسته محلول‌پاش‌ها و گردپاش‌ها تقسیم می‌شوند. هر‌كدام از این دو دسته خود می‌تواند در انواع مهم زیر طبقه‌بندی شوند.

1- سمپاش‌های دستی

2- سمپاش‌های پشتی بدون موتور

3- سمپاش‌های پشتی موتوری

4- سمپاش‌های چرخدار موتوری

5- سمپاش‌های تركتوری سوار

6- تریلرهای سمپاشی

سمپاش‌های دستی

سمپاش‌های دستی كه غالباً ساختمانی شبیه به تلمبه امشی دارند در منازل برای مبارزه با حشرات خانگی و در گلخانه‌ها و باغچه‌های خیلی كوچك به‌كار می‌روند.

ساختمان تلمبه امشی از یك مخزن و یك پمپ تشكیل شده و پیستون پمپ به‌وسیله دست در داخل سیلندر به حركت در آمده و هوا را ضمن حركت به جلو به دو قسمت نا مساوی تقسیم می‌كند. پیستون، یك قسمت از هوا را وارد مخزن كرده و قسمت دیگر رامستقیماً در استوانه از روزنه كوچكی به خارج می‌فرستد. لوله باریكی در داخل مخزن تعبیه شده و مایع به‌وسیله فشاری كه از هوای بالا در اثر حركت پیستون حاصل می‌شود وارد لوله باریك شده و در انتهای لوله در اثر برخورد با قسمت دوم هوا به‌صورت ذرات بسیار ریزی در می‌آید. هوای درون مخزن مایع را به‌صورت قطرات درشت در آورده و پشت سر‌هم به خارج پرتاب می‌كند و هوای قسمت دوم این قطرات را به‌صورت ذرات ریز در می‌آورد.

آشنایی با انواع سمپاش‌ های در گاوداریسمپاش‌های پشتی بدون موتور

این سمپاش‌ها به‌وسیله دو بند مثل كوله‌پشتی روی شانه‌های شخصی كه سمپاشی می‌كند قرار می‌گیرند و معمولا دو نوع می‌باشند، با فشار متناوب و بافشار دائم.
آشنایی با انواع سمپاش‌ های در گاوداری– سمپاش پشتی با فشار متناوب (كتابی)

در این نوع سمپاش كه به سمپاش كتابی معروف است، مایع سم به‌وسیله فشار موجود در منبع كوچكی از سمپاش خارج می‌شود. فشار در این نوع سمپاش متناوب است یعنی كسی كه با این سمپاش كار می‌كند با یك دست تلمبه می‌زند و با دست دیگر سمپاشی می‌نماید.
آشنایی با انواع سمپاش‌ های در گاوداری– سمپاش پشتی با فشار دائم (استوانه‌ای)

فشار سمپاش به‌وسیله یك پمپ پیستونی ساده دستی كه در قسمت داخلی بالای مخزن قرار دارد تامین می‌شود. شخصی كه سمپاشی می‌كند پس از اینكه مخزن را در حدود نصف تا دوسوم از مایع سم پر كرد تلمبه می‌زند و هوا تحت فشاری در حدود 5 تا 6 اتمسفر در داخل مخزن (در بالای مایع) حبس می‌گردد. سپس شیر خروجی مایع سم را باز می‌نماید و شروع به سمپاشی می‌كند.

سمپاشهای پشتی موتوری(اتومایزر)

این سمپاش با نامهای مختلف، سمپاش پشتی موتوری، حجم كم، اتومایزر نامیده می‌شوند. به‌طور كلی سمپاش‌هائی كه مایع سم در آنها تحت فشار نباشد و قطرات مایع در اثر برخورد با جریان شدید هوا تبدیل به ذرات بسیار ریز شوند اتومایزر نامیده می‌شود. قطر ذرات سم در این نوع سمپاشها در حدود 100 میكرون است. بنابراین می‌توان با حجم معینی از مایع سم سطح بیشتری را سمپاشی نمود مشروط به اینكه غلیظت محلول سمی نیز زیاد باشد.

مخزن سمپاش‌های پشتی موتوری معمولاً پلاستیكی و به ظرفیت 20 تا 23 لیتر می‌باشد. با این سمپاش در شرایط مساعد، روزانه در حدود 2 تا 3 هكتار را می‌توان سمپاشی كرد. كیفیت سمپاشی نیز به‌خاطر وجود قطرات بسیار ریز بهتر است و از چكیدن مایع سم روی برگها جلوگیری می‌شود. از این سمپاش با تغییرات مختصری به‌عنوان گردپاش نیز استفاده می‌شود. سیستم سمپاش‌های اتومایزر در سمپاش‌های چرخدار و تراكتوری نیز وجود دارد.
آشنایی با انواع سمپاش‌ های در گاوداریسمپاش‌های چرخدار موتوری

این سمپاش‌ها دارای یك موتور بنزینی دو زمانه با قدرت 2 تا 3 قوه اسب بخار می‌باشند. مخزن آنها بزرگ بوده و در حدود 100 تا200 لیتر ظرفیت دارد. پمپ مولد فشار از نوع پمپ‌های پیستونی موتوری است كه به‌وسیله موتور سمپاش كار می‌كند. اتصال محور پمپ به موتور سمپاش به‌وسیله تسمه یا چرخ دنده انجام می‌گیرد. مقدار مایع پاشیده شده معمولا در حدود 15تا 20 لیتر در دقیقه است.

آشنایی با انواع سمپاش‌ های در گاوداریسمپاش‌های تراكتوری

این سمپاش‌ها برای اتصال به سه نقطه تراكتور ساخته شده‌اند و معمولاً بر روی یك شاسی مستقر می‌گردند. مخزن معمولا از جنس پلاستیك یا فلز ضد‌زنگ ساخته می‌شوند. در انواع پلاستیكی سطح مایع درون مخزن معمولاً به‌خوبی نمایان است و حجم مایع مصرف شده معلوم می‌گردد. ظرفیت مخزن در انواع مختلف سمپاش‌های تراكتوری متفاوت است و معمولا بین 150 تا 500 لیتر است.

آشنایی با انواع سمپاش‌ های در گاوداریتریلر‌های سمپاش یا سمپاش‌های چرخدار

این سمپاش‌ها به شكل تریلر می‌باشند و مخزن بزرگ مایع سم بر روی یك شاسی با دو چرخ حامل لاستیكی قرار دارد. سمپاش به‌وسیله تراكتور كشیده می‌شود. ظرفیت مخزن سم در سمپاش‌های مختلف بوده و از 189 تا 3785 لیتر (50 تا 1000 گالن) می‌رسد.

آشنایی با انواع سمپاش‌ های در گاوداری