این پودر چربی با استفاده از تکنولوژی جدید و پیشرفته مگافت MEGAFAT و به صورت گرانول های یکدست و منحصر به فرد تولید شده است.آشنایی با پورد چربی مگا فت MEGAFAT– پودر چربی 100% گیاهی که هیچگونه تهدید بهداشتی در گله ایجاد نمیکند.

– حداکثر قابلیت عبوری از شکمبه با افزایش حداکثری انرژی جیره

– کاهش رخداد بیماری متابولیکی نظیر سندروم کبد چرب و کتوز

– افزایش درصد چربی شیر

– از افت شرایط بدنی BSC گله جلوکیری کرده و تداوم شیردهی و عملکرد تولید مثلی گله را بهبود می دهد.

– تهیه شده از تازه ترین مواد اولیه روغن PALM با کیفیت بالا

– با توجه به اینکه یک پودر چربی عبوری میباشد تحت تاثیر میکروارگانیسم های شکمبه قرار نمی گیرد و جذب آن در روده و پس از عبور از معده انجام میشود.

– ایده آل برای استفاده در شرایط اوج تولید و استرس گرمایی

– بهترین منبع تغذیه دام و بهترین منبع تامین انرژی مورد نیاز در دام های پرتولید

– این پودر چربی با استفاده از تکنولوژی جدید و پیشرفته MEGAFAT و به صورت گرانول های یکدست و منحصر به فرد تولید شده است.

مشخصات پودر چربی مگا فت

چربی : 99%

رطوبت : 5%

ید : <16

رنگ : سفید

انرژی متابولیسم : 8200

ترکیبات اصلی پودر چربی مگا فت

اسیدهای چرب غیر اشباع : 10- 3 %

استریک اسید : 10- 5%

اسید پالمتیک : 95 – 80%

گلیسرین : 10%

آشنایی با پورد چربی مگا فت MEGAFAT