راهنمایی برای گوساله و تلیسه های در حال رشد

0
275
راهنمایی برای گوساله و تلیسه های در حال رشد

 تعدادی محقق و پرورش دهندگان در امریکا روش های تحت عنوان استاتدارهای طلایی برای گوساله و تلیسه های هلشتاین طراحی کرده اند.راهنمایی برای گوساله و تلیسه های در حال رشداخیرا تیمی از دامداران، پرورش دهندگان قراردادی تلیسه، مشاوران و نمایندگان مزارع پرورش گاو شیری در امریکا راهنمایی هایی را تحت عنوان «استانداردهای طلایی» برای گوساله ها و تلیسه های هلشتاین ابداع کرده اند که دسته بندی هایی را بر اساس انتظارات تولیدی و عملکردی فهرست نموده اند. در زیر ما نمونه هایی از استانداردهای مربوط به سلامتی، رشد و جایگاه را بیان خواهیم نمود :

تولد تا 6 ماهگی تلیسه

میزان مرگ و میر

یک روزگی (یعنی تا 24 ساعت پس از تولد) باید برای متمایز کردن بین مرگ و میر «در زمان زایمان» (مرده زایی) و «مرگ و میر گوساله» به کار برده شود. اهداف :

• 24 ساعتگی تا 60 روزگی : 4%

• 61 تا 120 روزگی : 2%

• 121 تا 180 روزگی : کمتر از 1%

مریضی و بیماری گوساله

اسهال به عنوان یک ناهنجاری، که نیازمند مداخله ای بیش از 24 ساعت است تعریف می شود. اهداف :

• 24 ساعتگی تا 60 روزگی : کمتر از 10%

• 61 تا 120 روزگی : کمتر از 5%

• 121 تا 180 روزگی : صفر%

تعریف پنومونی به عنوان یک موردی از بیماری تنفسی که نیازمند درمان انفرادی با یک آنتی بیوتیک است در این دسته بندی مورد توجه گرفته است. اهداف :

• 24 ساعتگی تا 60 روزگی : کمتر از 5%

• 61 تا 120 روزگی : کمتر از 10%

• 121 تا 180 روزگی : کمتر از 1%

سرعت رشد تلیسه

اهداف :

• 24 ساعتگی تا 60 روزگی : 2 برابر وزن تولد

• 61 تا 120 روزگی : 900 گرم در روز

مدیریت آغوز

اولین خورانیدن آغوز : 4 لیتر آغوز در ظرف 4 ساعت اول زندگی.

• کیفیت : آغوز باید عاری از خون، اجسام خارجی و ورم پستان باشد. آغوز را با یک آغوز متر یا ایمنوگلوبین متر آزمایش کنید.

• تعداد باکتری های هدف : کمتر از 100 هزار CFU در هر میلی لیتر.

• سطح ایمنی هدف : 90 درصد از دام ها در سن 2 تا 5 روزگی باید کل پروتئین پلاسمایی بیش از 2/5 گرم در دسی لیتر داشته باشند.

استانداردهای هدف برای جایگاه گوساله

همه گوساله باید باکس های تمیز و خشک، عاری از گرد و غبار، و با کیفیت هوای خوب داشته باشند.

• گوساله های 24 ساعته تا 60 روزگی : اندازه باکس طوری باشد که گوساله بتواند به اطراف بچرخد.

• گوساله های 61 روزه تا 120 روزه : حداقل 2/3 متر مربع به ازای هر حیوان فضای استراحت. فضای آخور باید به اندازه ای باشد که در یک زمان همه دام ها بتوانند سر آخور باشند.

• گوساله های 121 روزه تا 180 روزه : حداقل 7/3 متر مربع فضای استراحت به ازای هر دام و فضای خوراک خوردن مثل بالا.

6 ماهگی تا زایمان

مرگ و میر

کل مرگ و میر ناشی از همه شرایط و بیماری ها، ولی عمدتا مرگ و میر حاصل از پنومونی.

• 6 تا 12 ماه : کمتر از 1%

• 12 ماه تا زایمان : کمتر 5/0%

امراض و بیماری های گوساله

پنومونی (در مواردی که در مان موردنیاز بوده) هدف :

• 6 تا 12 ماه : کمتر از 3%

• 12 ماه تا زایمان : کمتر از 1%

بیماری هایی که نیازمند درمان هستند با علت های مختلف :

• 6 تا 12 ماه : کمتر از 4%

• 12 ماه تا زایمان : کمتر از 2%

سرعت رشد گوساله

سرعت رشد هدف : 770 تا 900 گرم در روز. به طور مستمر وزن را بررسی کنید، که ایده آل آن هر 3 ماه یکبار است.

در حدود 13 تا 15 ماهگی (سن تلقیح) به اهداف زیر نائل می شود :

• وزن 374 تا 408 کیلوگرم.

• ارتفاع کپل بیش از 127 سانتی متر

• ارتفاع جدوگاه بیش از 122 سانتی متر

وزن هدف بلافاصله پیش از زایش : 612 کیلوگرم (یا 85 درصد وزن گاوهای بالغ آبستن موجود در گله).

امتیاز وضعیت بدنی (BCS) هدف در زمان زایمان : 3.5

جایگاه

فضای آخور هدف :

• 6 تا 12 ماه : 45 سانتی متر/راس

• 12 تا 18 ماه : 50 سانتی متر/راس

• 18 ماه تا زایمان : 61 سانتی متر/راس

• 3 هفته پیش از زایمان : 76 سانتی متر/راس

فضای استراحت

هدف :

• 6 تا 12 ماهگی : 2/4 مترمربع به ازای هر راس یا یک فری استال به ازای هر دام.

• 12 تا 18 ماهگی : 6/4 مترمربع به ازای هر راس یا 1 فری استال به ازای هر دام.

• 18 ماهگی تا 2 – 4 هفته مانده به زایش : 5/5 متر مربع به ازای هر راس یا 1 فری استال به ازای هر دام.

• 2 تا 4 هفته مانده به زایش : 3/9 مترمربع به ازای هر راس یا 1 فری استال به ازای هر دام.

فضای فری استال

هدف :

• 6 تا 9 ماهگی : 76 در 137 سانتی متر

• 9 تا 12 ماهگی : 86 در 152 سانتی متر

• 12 تا 18 ماهگی : 91 در 175 سانتی متر

• 18 ماهگی تا 2 – 4 هفته پیش از زایش : 101 در 210 سانتی متر

• 2 تا 4 هفته پیش از زایش : 110 در 243 سانتی متر

واکسیناسیون و کنترل انگل در دام

با همکاری دامپزشک و صاحب گله باید یک برنامه واکسیناسیون مطابق با بیماری های چالش برانگیز آن مزرعه طراحی شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید