تولیدمثل در حیوانات خیلی مهم است حتی امکان دارد برخی حیوانات توانایی باردار شدن را نداشته باشند و باید از روش تلقیح مصونوعی باید استفاده کرد.
روش های تلقیح مصنوعی در گاو تلقیحات مصنوعی عبارت است از بارور کردن مادیان یا حیوان ماده بدون انجام جفت گیری! و مداخله فیزیکی نریون! با این شکل که اسپرم حیوان نر گرفته می شود و بعد انجام یک سری پروسه این اسپرم در حیوان ماده ای که آماده جفت گیری است به وسیله ابزار مخصوص تلقیح می شود!

‌اکنون تلقیح مصنوعی به یک فن آوری کاربردی با قدمت پنجاه ساله مبدل شده است و سطح وسیع در جمعیتهای گاوهای شیری برای کاهش هزینه نگهداری گاو نر و همچنین سرعت بخشیدن به پیشرفت ژنتیکی انجام می گیرد. تلقیح مصنوعی برنامه‌های تست نتاج را در مقیاس گسترده امکان پذیر می کند برای استفاده از این تکنیک روشهای دیگری برای انجماد اسپرم با نیتروژن مایع و رقیق کردن اسپرم ابداع گردیده است. در بعضی از کشورها همانند دانمارک و هلند استفاده عملی از تلقیح مصنوعی در صد درصد گاوداریها انجام می گیرد.

راهنمایی جهت انجام یک تلقیح مصنوعی موفق

تلقیح مصنوعی (AI) تنها راه حصول حداكثر بازده ژنتیكی و حداقل سازی بیماریهای تولید مثلی است. به علاوه تلقیح مصنوعی جایگزین اقتصادی و مقرون به صرفه ای برای تلقیح طبیعی است بدون اینكه خطرات و آسیبهای نگهداری گاونر را به همراه داشته باشد.

بهر حال تلقیح مصنوعی نیازمند تضمینیست كه تكنیكهای با مهارت بالا و تكنیكهای مدیریتی لازم جهت كسب بازده مناسب از آن، اجرا شود. موفقیت در برنامه تولید مثلی با معیار فاصله گوساله زایی كه اغلب تابعی از روزهایی است كه تا اولین تلقیح (بعد از زایمان) فاصله می افتد سنجیده میشود. تمامی گله‌ها در هر زمان مشخصی، گاوهایی در دوره باز(در فاصله زایمان تا تلقیح منجر به آبستنی) دارند. بهر حال گاوهایی كه در دوره 85 روزگی بعد از زایمان آبستن نشده اند، حتی اگر فاصله گوساله زایی مطلوب باشد، میتوانند یك مشكل اقتصادی جدی ایجاد كنند.

چه موقع تلقیح نماییم ؟

زمان مناسب تلقیح گاو بسته به این است که اولین ایستا فحلی چه زمان اتفاق افتاده باشد برای دستیابی به بهترین نرخ آبستنی باید گاوها و تلیسه‌ها را از بین ده تا چهارده ساعت پس از مشاهده اولین ایستا فحلی تلقیح نمود یعنی گاوهائی که اولین ایستا فحلی آنها در صبح اتفاق افتاده باشد باید در اواخر بعداز ظهر تلقیح نمود و گاوهائیکه در عصر فحل شده اند لازم است صبح روز بعد (قبل از ساعت 10) تلقیح شوند این روش قانون صبح _بعد از ظهر میگویند. زمان مناسب تلقیح باعث میشود تا تعدادی بیشتری اسپرم سالم به تخمکها رسیده٬ عمل لقاح بصورت مناسب انجام شود. تلقیح زود هنگام گاو‌ها باعث میشود بسیاری از اسپرمها قبل از تخمک اندازی نابود شوند٬ از سوی دیگر تلقیح دیر هنگام باعث پیر شدن تخمک شده و قبل از رسیدن اسپرمها فعالیت تخمک از بین میرود. در صورتیکه قانون صبح٬ بعد از ظهر به خوبی رعایت شود درصدآبستنی افزایش می یابد.

در پایان لازم به ذکر است حفظ یک برنامه فحل یابی موفق باعث تولد گوساله‌های بیشتر و تولید شیر زیادتر در گله میشود و این بدان مفهوم است که سود و بهره وری بیشتری در انتظار گاودار است.

چهار قدم برای موفقیت در تلقیح مصنوعی گاو

یك برنامه تلقیح مصنوعی موفق نیازمند رعایت نكات زیر است:

1- تشخیص فحلی

2- اسپرم با كیفیت

3- آماده سازی مناسب اسپرم

4- جایدهی و تخلیه صحیح اسپرم

تشخیص فحلی در گاو

انجام یک زایش 12 ماهه به تشخیص فحلی مناسب و زمان دقیق تلقیح بستگی دارد در واقع می توان گفت تشخیص فحلی گله شما یکی از مهم ترین عوامل تولید مثلی گاوداری است توصیه میشود که حتماً شخصی مسئول فحل یابی در گله باشد و در صورت نبودن آن شخص باید فرد دیگری وظیفه فحل یابی را به عهده بگیرد. هر چه زمان برای آموزش فحل یابی به کارگران صرف کنید در صد موفقیت فحل یابی و نهایتا تولید مثل افزایش می یابد. نخستین گام در یک برنامه تشخیص فحلی موفق شماره زنی واضح گاوها می باشد تا بتوان گاومورد نظر را از فاصله دور تشخیص داد.

اعمال تخصص در تشخیص فحلی با شناسایی گاو (فحل) و جمع آوری اطلاعات شروع میشود. ثبت اطلاعات با بر آوردی ازDUE و تاریخ زایمان شروع میشود. هر تاریخی كه فحلی پس از زایمان مشاهده شده است باید ثبت شود حتی اگر برای تلقیح بسیار زود باشد و گاو فحل تلقیح نشود. یك تقویم تولید مثلی 21 روزه به صورت یك سیستم عالی جهت ثبت وقایع تولید مثلی عمل میكند، زیرا یك بخش از تشخیص فحلی در فكر آینده بودن جهت پیش بینی دوره فحلی پیش رو است. به این دلیل كه نسبت آبستنی به ازای اولین تلقیح باید بین 50 تا 60 در صد باشد، پیش بینی كردن تكرار تلقیحها صحت تشخیص فحلی را ازطریق جستجوی زیركانه علایمی از فحلی همانند : 1- عدم تمایل به غذا 2- افت ناگهتانی تولید شیر 3- تغییر رفتار وبی قراری و4- افزایش جریان مایع زلال ( از واژن )، افزایش میدهد. كمك وسایل تشخیص فحلی با درجه‌های متفاوتی از موفقیت بكار گرفته شده اند. تیزر(TEASER) یا گاوهای نر ناتوان از فعالیت جنسی باعث فراهم شدن افزایشی در فعالیت جنسی میشوند كه این احتمال یافتن یافتن گاو فحل را افزایش میدهد. به هر حال اینگونه دامهای GOMER شانس صدمات بویژه در محیطهای بسته، كفهای لغزندهوحصارهای نگهداری را بالا میبرند.

چسبهای كپل و رنگهای قاعده دمی وقتی كه درست و صحیح استفاده و تفسیر شوند، ممكن است مفید باشند.بیشترین ارزش این توصیه اینست كه به این حقیقت توجه شود كه گاوها بسیار نزدیك به فحلی مشاهده شوند.در حالیكه وسایل كمكی تشخیص فحلی دارای جایگاهی در برنامه تلقیح مصنوعی است،تصمیم نهایی برای تلقیح گاو هنوز محتاج قضاوت (در مورد نتیجه این وسایل) است.

موقع فحل یابی در گاو

بطور کلی متوسط زمان فحلی گاوها حدود 14 ساعت است و 25% از گاوها نیز 8 ساعت فحلی نشان میدهند بنابراین اگر شما گاوها را روزانه یک بار مورد مشاهده قرار دهید حدود 50% گاوهای فحل را تشخیص میدهید در حالیکه روزانه دو بار مشاهده با فاصله زمانی یازده الی سیزده ساعت این عدد را به 80%میرساند از سوی دیگر روزانه چهار مرتبه مشاهده گاوها و هر مرتبه به مدت 20 الی 30 دقیقه باعث میشود که 95% گاوهای فحل را تشخیص داده شوند. عواملی همچون بیماری٬ آب و هوا وشرایط بستر بر طول فحلی اثر میگذارند. گاوها در آب و هوای بسیار گرم و شرجی یا بسیار سرد مدت زمان کوتاهتری نشان میدهند. بهترین زمان مشاهده گاوهای فحل صبح زود قبل از شیر دوشی و خوراک دهی٬ اوایل بعد از ظهر و اواخر غروب است.

این زمانها مناسب ترین اوقاتی هستند که میتوان فحلی را دید. به طور کلی گاوهایی که ایستاده و اجازه میدهند گاوهای دیگر روی آنها بپرند فحل می باشند ایستا فحلی اولین علامت فحل یابی است و تخمک اندازی 25 الی 30 ساعت پس از اولین پرش گاوها بر روی گاو فحل اتفاق میافتد. دیگر علائم فحلی که قبل از ایستا فحلی به چشم می آید. تلاش گاو فحل برای پریدن بر روی دیگر گاوها٬ گذاشتن سر بر قسمت خلفی بدن گاوهای دیگر٬ ادرار کردن زیاد٬ خارج شدن موکوس از دستگاه تناسلی و قرمز شدن فرج گاو است٬ تیز شدن گوشها٬ کثیف شدن پهلو و کپل گاو آزرده شدن ابتدای دم گاو و نیز از دیگر علامتها برای تشخیص فحلی است. یک تا سه روز پس از ایستا فحلی گاو خونریزی اندکی٬ در ناحیه فرج گاو دیده میشود که نشان دهنده آنست که گاو فحل بوده است و این خونریزی هیچ ارتباطی با تخمک اندازی و آبستنی یا عدم آبستنی گاو ندارد. اصولا گاوهائیکه آبستن نشده باشند هجده روز پس از خونریزی فوق دوباره فحل میشوند.

اهمیت اولین فحلی گاو

فحل یابی صحیح٬ کلید موفقیت تولید مثل گله و ایستا فحلی بهترین نشانه برای تشخیص فحلی می باشد. مشاهده اولین فحلی گاوها در حدود روز چهلم پس از زایمان یکی از شاخصهای مهم تولید مثلی گاوداری است که برای برنامه ریزی مرتب باید به آن دست پیدا کرد. البته گاوهایی که دارای چرخه‌های فحلی نا منظم بوده و یا تلیسه‌هایی که دچار سوء تغذیه بوده اند٬ ممکن است اولین فحلی خود را دیر تر از شرایط طبیعی بروز دهند. ضمناً گاوهایی که جیره غذایی آنها حاوی فلوئور زیادی است دچار تاخیر در بروز اولین فحلی خواهند شد. در صورتی که اولین فحلی نرمال گاوها به تعویق افتد٬ دامها دیر تر تلقیح شده و متوسط فاصله زایش گاوداری افزایش می یابد که در مجموع ضرر اقتصادی حاصله باعث کاهش پیشرفت گله خواهد شد.

اسپرم با كیفیت

یك برنامه تلقیح مصنوعی به تعهد، زمان و پول نیازمند است. اساس موفقیت برنامه با محصولی با كیفیت از یك شركت تلقیح مصنوعی قابل اعتماد شروع می شود. در حالیكه مطالعات نشان داده است كه كیفیت خوب اسپرم وقتی كه به خوبی نگهداری شود در طول زمان تخریب نمیشود، لیكن به خاطر اینكه مشخصات گاو نر هر سال دو بار ثبت میشو دتوجه عمده ای باید به به نگهداری تعداد زیاد اسپرم برای بیش از 6 تا 7 ماه بكار برد. هر مشخصه جدیدی از گاو نر كه گاو نربهتی را ارائه دهد باید بخشی از برنامه تولید مثلی گردد. وقتی كیفیت اسپرم مورد تردید است یك نمونه آن باید توسط شركت تلقیح مصنوعی امتحان گردد تا ملا ك مقایسه در برآورد كیفیت اصلی اسپرم باشد.

آماده سازی اسپرم گاو

وقتی اسپرم منجمد از مخزن نیتروژن بیرون می آید باید در دمای ثابت 32 در جه فارنهایت نگهداری شود. سطح نیتروژن در تانك باید پیوسته تحت نظر باشد. اگر ازت دور از اسپرم باشد، اسپرم خراب خواهد شد. هیچگاه اسپرم را مجددا منجمد نكنید. وقتی یك میله اسپرم (STRAW) رااز ظرف پایه دار (GOBLET) بر میدارید باید دقت به خرج دهید. (برای اینكار) از پنس استفاده كنید. ظرف پایه دار را اقلا 2اینچ (5سانتیمتر) پایین تر از بالای گردن تانك نگهدارید آنهم برای كمتر از 10 ثانیه طوریكه در طول نگهداری میله اسپرم در معرض تغییرات دما قرار نگیرد برای به حد اقل رساندن زمان لازم برای جابجا كردن، میله اسپرم را به ترتیب فهرست و (شماره) گاو نر قرار دهید. درجه حرارت عمومی ذوب اسپرم 95 درجه فارنهایت است، برای مدتی بین حداقل 4 ثانیه تا حد اكثر15 ثانیه. برخی سازمانها توصیه‌های متفاوتی برای ذوب اسپرم دارند، به این ترتیب بهتراست وقتی اسپرم را تهیه مینمایید برای لستفاده از توصیه‌های اختصاصی ذوب اسپرم سؤال نمایید.

( برای ذوب ) هر دو نوع وسیله واحدهای ذوب الكتریكی (CITO) و یا بطریهای نوع حرارتی كافی است. درجه حرارت ذوب باید پیوسته تحت نظر باشد مخصوصا وقتی تعدادی از واحدها با هم ذوب میشوند. وقتی اسپرم ذوب شد، خشكش كنید، نوك آنرا بچینید و در داخل تفنگ تلقیحی كه قبلا گرم شده است وارد كنید. از اینكه ظرف در حال ذوب اسپرم را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار دهید خود داری كنید. تفنگ تلقیح را زی لباس قرار دهید تا از شوك سرمایی محافظت شود و گاو را با سرعت هرچه تمامتر تلقیح كنید. بیش از آن تعداد میلاه اسپرمی كه بتوانید در مدت 5 دقیقه استفاده كنید ذوب نكنید.

جای‌دهی (تخلیه) صحیح اسپرم

اگر تمام فاكتورهای دیگر تحت كنترل باشند، و ترد سازی اسپرم اولین منبع تنوع و اختلاف میان تكنیكهای تلقیح مصنوعی است. حدود0.5 تا 1 اینچ (1.2 تا 2.5 سانتیمتر) بعد از گردن رحمدر بدنه جای مناسبس برای تخلیه اسپرم است. رابطه ای قوی بین نسبت آبستنی پایین و تكنیك‌هایی كه اسپرم را بسیاردورتر، به سمت یكی از شاخه‌های رحم وارد میسازند یا دیگر تكنیكها وجود دارد.

اقدامات بهداشتی

سلولهای اسپرم موجودات ریز زنده ای هستند و به موتد خارجی شامل آب ولغزنده سازها حساسند.

پلاستیكهای یكبار مصرف، دستكشها ولوله‌ها نباید دوباره مصرف شوند. میله حاوی اسپرم را قبل از اینكه نوك چینی كنید كاملاخشك نمایید. و از آلوده شدن لوله قبل از وارد شدن به مهبل جلوگیری كنید. اگر مسائل تكرار شونده تولید مثلی مثل التهاب مهبل و واژن وجود دارد، از برگه‌های محافظتی یكبار مصرف استفاده كنید. تخلیه اسپرم قدم به قدم به ترتیب پیشرونده اینگونه است :

1- گاو فحل را شناسایی نمایید.

2- گاو نر مورد نظر را انتخاب كنید و اسپرم را در دمای 95 در جه فارنهایت برای مدت 40 ثانیه ذوب كنید.

3- تفنگ تلقیح از پیش گرم شده.

4- اسپرم را در تفنگ تلقیح از شوك سرمایی حفظ كنید.

چند نکته مهم در تلقیح مصنوعی گاو

1- حفظ یک فاصله زایش دوازده ماهه به تشخیص فحلی مناسب و تلقیح در زمان صحیح بستگی دارد.

2- اولین گام در یک برنامه تشخیص فحلی موفق٬ مشخص کردن و شماره گذاری درست و کافی تمام دام‌های گله است بطوریکه شماره‌های بدن از فاصله دور قابل تشخیص باشند .

3- بهترین زمان برای مشاهده فحلی٬ اول صبح قبل ازشیر دوشی و خوراک دهی و نیز اوایل بعد از ظهر و در شب پس از آنکه دام‌ها دوشیده شده و خوراک خود را خورده اند ٬می باشد این ساعات خنک ترین زمان در طول شبانه روز می باشند.

4- در گله‌هایی که فحل یابی دقیقی در آن‌ها انجام میشود٬ برای دستیابی به بهترین نتایج آبستنی٬ گاوها و تلیسه‌ها را حدود 10 الی 14 ساعت پس از شروع اولین ایستا فحلی تلقیح کنید. این بدان معنی است که گاوهایی که در صبح فحل هستند٬ در اواخر بعد از ظهر تلقیح میشوند و بر عکس (قانون صبح بعد از ظهر)

5- وقتی بیش از یک گاو در بهاربند فحل باشد دفعات پرش گاوها روی یکدیگر دو تا چهار برابر مشود.

6- اجرای یک برنامه تشخیص فحلی موفق باعث تولید گوساله و شیر بیشتری در گله میشود یعنی سود بیشتری در انتظار گاودار است.

مزایای تلقیح مصنوعی Artificial insemination

تلقیح مصنوعی برای پرورش دهندگان گاو شیری مزایای بسیاری دارد اما مشكلات مربوط به تشخیص فحلی، كاربرد آن را در گاوهای گوشتی محدود می كند.

برخی از مزایای تلقیح مصنوعی نسبت به جفتگیری گاو نر در زیر توضیح داده شده :

1- بهره ژنتیكی:

بهره ژنتیكی را می‌توان مزیت اصلی تلقیح مصنوعی دانست كه همراه با كنترل بیماریها، یكی از مهمترین علتهای گسترش تلقیح مصنوعی به شمار می رود. با استفاده از این تكنیك می توان ژنهای برتر را در سطح گسترده ای در جمعیت گاوها منتشر كرد. هر گاودار می تواند از ژنهای گاوهای نری استفاده كند كه به دنبال ارزیابی از یك جمعیت بزرگ برگزیده شده است. بنابرین، هزینه‌های چنین برنامه‌های ارزیابی و گزینش كه برای یك دامدار بسیار گران تمام می شود بین استفاده كنندگان خدمات تلقیح مصنوعی تقسیم خواهد شد.

2- صرفه جویی:

حتی در شرایطی كه گاودار با استفاده از گاوهای نر برتر موجود توجهی به پتانسیل بهره ژنتیكی نداشته باشد ممكن است این نكته را دریابد كه مزایای اقتصادی، استفاده از خدمات تلقیح مصنوعی را برای او با ارزش سازد.

ممكن است خرید و نگهداری گاو نر گران تمام شود و از سویی گاو نر خریداری شده رضایتبخش نباشد. از سویی دیگر ناباروری و كم باروری گاو نر نیز ممكن است وجود داشته باشد. گاودار ناچار است هزینه ای را صرف خریداری و نگهداری گاو نر بپردازد اما با انجام تلقیح مصنوعی می تواند این هزینه‌ها را در گاوهای ماده خود صرف كند.

3- كنترل بیماری‌ها:

بیماری‌های دستگاه تناسلی نه تنها باعث ناباروری و كم باروری می شوند، بلكه جفتگیری گاو نر با گاو ماده سبب آلودگی ماده گاوها نیز می شود. برای نمونه تریكوموناز و كامپیلوباكتریوز از بیماریهایی هستند كه از این راه گسترش می یابند.

بیماری بروسلوز اگرچه یك بیماری تناسلی نیست اما به دلیل تماس جنسی گاو نر با گاو ماده منتشر می شود. در انگلستان با استفاده از تلقیح مصنوعی بیماری تریكوموناز كنترل شده است.

در صورتی كه گاو نر به صورت اشتراكی استفاده شود و یا از دیگر گاودارها اجاره شود خطر گسترش بیماریها افزایش می یابد كه با تلقیح مصنوعی می توان این بیماریها را كنترل كرد.

4- ایمنی:

برخی عقیده دارند كه جنبه‌های ایمنی تلقیح مصنوعی یكی از دلایل ایجاد خدمات تلقیح مصنوعی است. هر گاو نر می تواند خطرناك باشد اما از این نظر بین نژادهای مختلف تفاوتهایی دیده می شود. برای نمونه احتمال حمله از سوی یك گاو نر هرفورد به مراتب كمتر از یك گاو نر نژاد فریژن یا هلشتاین است. صرف نظر از ظاهر آرام یك گاو نر احتمال بروز حمله از سوی آن همواره وجود دارد.

5- انعطاف پذیری:

یك گاودار شاید مایل نباشد كه همه گوساله‌هایش از یك گاوهای نر با ویژگی‌های مشابه، یا حتی از یك نژاد بوجود آیند. گاهی گاودار مایل است كه بهترین تولید را داشته باشد و با استفاده از گاوهای نر مرغوب اشكالات گاوهای ماده خود را در گوساله‌های بعدی برطرف سازد. روشن است گاودار نمی تواند برای رفع نیازهای احتمالی خود تعداد كافی گاو نر نگهداری كند وبه همین دلیل برای حل مشكلات خود می تواند از تلقیح مصنوعی استفاده كند.

نتیجه گیری:

بی گمان تلقیح مصنوعی موفق ترین و پر استفاده ترین تكنیكی است كه از پژوهشهای كاربردی در فیزیولوژی تولید مثل نتیجه شده است.

در بریتانیا بروسلوز كه زمانی از مهمترین علت سقط جنین بود تقریبا ریشه كن شده است و نخستین سازمان تجارتی تلقیح مصنوعی گاو در دهه‌ی 1940 آغاز به كار كرد.

در حالی كه تلقیح مصنوعی كمك به بهتر كردن نژادها بود اما در كنترل بیماریهای بویژه Campylobacter fetus و Trichomonas fetus نیز نقش مهمی داشته است.

بطور كلی با تلقیح مصنوعی می توان موارد زیر را داشت :

• اصلاح ژنتیكی دام

• صرفه جویی (نداشتن هزینه گاو نر)

• جلوگیری از بیماریها مخصوصا بیماریهاس تناسلی

• ایمنی و اطمینان بالا

معایب تلقیح مصنوعی گاو:

. اسپرم گیری ممکن در برخی از نریون‌ها معروف غیر ممکن باشد.

. وجود مادیان فحل ضرری است.

. استفاده از یک نریان در یک جامعه مادیان بیش از حد می شود از نظر تئوری.

. منی بسیاری از نریون‌ها برای نگهداری مناسب نیستند و نمی شود برای مدت طولانی نگهداری نمود.

. رقیق سازی منی و انجماد و نگهداری ان یک پروسه بسیار سخت و هزینه سازی است.

برای همین امروزه از منی تازه بلافاصله بعد از جمع آوری از نریان استفاده می کنند.

البته در این روش بسیاری نگران تداخل زنتیکی و ترکیب و ایجاد کراس هستند !

بسیاری از صاحبان سیلمی‌ها و نریون‌های معروف که اغلب این دسته دارای خون خالص و شجر نامه مشخصی هستند که به انها استالیون (سیلمی) گفته می شه و کارت کشش صادر می شه براشون! تنها اسبانشون را با مادیان‌هایی از همون خط خونی و یا همون نژاد هستند اجازه کشش می دهند مثلاً تروبرد با تروبرد! یا هنوورین با هنوورین! اما با این روش در جوامع کنترل نشده مثل ما در اسبان غیر خط خونی هم گاه گاهی تلقیح می شه و دو خون‌هایی که گاهی مشاهده می شه که مادرش خون عرب داشته یا ترکمن و مادر دو خون، حال کره اش یه خون تروبرد هم از پدر دریافت کرده ببنید چه تداخل ژنی صورت گرفته؟! این مسئله در گاو چندان نمود نداره چرا که گاو‌هایی که مورد استفاده قرار می گیرن یا جرزی اند عموماً یا هولشتاین! اما ما در اینجا داریم در مورد اسب صحبت می کنیم! پس این یکی از ایرادات این روش هست که صاحبان سیلمی‌ها چندان راغب به این کار نیستند.

چرا که دوست دارند از نریون‌هاشان کره‌های خالص و خوب به وجود آورند! و تهنها اجازه کشش با مادیان‌هایی با خط خونی مشابه رو می دهند!

استفاده از تلقیح مصنوعی در اسب در انگلستان، به دلیل مجاز شناخته شدن این روش در مورد اکثر نژاد‌ها بجز نژاد وتروبی رو به افزایش است. در این نژاد‌ها کره‌های متولد شده حاصل از تلقیح مصنوعی ثبت می شوند و برای انها شناسنامه صادر می شود.

مخالفت انجمن اسب تروبرد با تلقیح مصنوعی احتمالاً به دلیل استفاده بیش از حد از یک نریان و افزایش تعداد کره‌های آن است و چون احتمال سوء استفاده وجود دارد، ممکن است کره‌های دیگری به نام کره یک نریان خاص ثبت شوند که البته امروزه با استفاده از آزمایش‌های خونی این مشکل بر طرف شده است.

سوپر اوولاسیون

با توجه با این كه ماده گاو‌ها در هر بار تخمك ریزی یا اوولاسیون٬ یك اووسیت آزاد می كند و با توجه به این دوره آبستنی طولانی مدت هم دارد (9 ماه) پس نه تنها سرعت پیشرفت ژنتیكی كند می شود، بلكه یك ماده گاو در طول عمر باروری خود فقط چند گوساله تولید خواهد كرد (كه اغلب كمتر از 10 گوساله خواهد بود) لذا با انجام عمل سوپر اوولاسیون و به دنبال آن با انجام عمل ET می توان این مسئله را بهبود بخشید. سوپراوولاسیون فرایندی است كه در آن به جای این كه از دام دهنده یك تخمك حاصل بشود، چندین تخمك حاصل می شود و می توان در هر دوره تخمك ریزی، به جای یك تخمك 10 تخمك و متوسط 6 تخمك بدست آورد و به تبع آن به جای یك گوساله، متوسط 6 گوساله در یك دوره آبستنی حاصل نمود. عمل سوپراوولاسیون نیز همانند همزمان سازی فحلی با تزریق عضلانی هورمون قابل انجام است. با این تفاوت كه عمل همزمان سازی فحلی بین هر دو دام دهنده و گیرنده جنین صورت می گیرد ولی عمل سوپراوولاسیون فقط در دام دهنده جنین باید انجام بشود. هورمونهای به كار رفته دراین عمل، هورمون‌های FSH و هورمون‌های PMSG (هورمونهای گنادوتروپین سرم مادیان أبستن ) و هورمون HAP (عصاره هیپوفیز پیشین اسب )می باشد.

از بین این هورمون‌ها، هورمون FSH كاربرد بیشتری دارد، در صورتی كه هورمون pmsg هورمون قوی تری است و یك بار تزریق PSMG با تزریق FSH برابری می كند. چون نیم عمر PMSG به مراتب بیشتر از نیم عمر FSH می باشد و نیم عمر FSH پایین است، به این خاطر آن را به مدت 4 روز متوالی و هر روز در دووعده صبح و عصر تزریق می كنند كه در كل بایستی به میزان 28 میلی گرم FSH تزریق بشود. تا عمل سوپر اوولاسیون انجام گیرد. پس همچنان كه در روش تلقیح مصنوعی (AL) یك گاو نر اصیل (مثلاً 3 ساله ) می تواند پدر یك میلیون گوساله باشد در عمل (ET) نیز با فرآیند سوپر اوولاسیون یك ماده گاو اصیل می تواند تعداد زیادی گوساله (فقط در یك دوره آبستنی) بشود.