دامدارن به دنبال روش های برای کاهش هزینه ها و رشد بهتر دام هستد که سوپر کنسانتره حاوی اسیدهای آمینه، پروتئین، انرژی، مکمل معدنی، ویتامین‌ها، پروبیوتیک، پری‌بیوتیک، عصاره‌های گیاهی همراه با فسفر و کلسیم می‌باشد یکی از همین روش هاست.
سوپر کنسانتره‌ در دام رشد سوپر کنسانتره‌ای است که ترکیبی از مواد معدنی و ویتامین های ضروری موردنیاز دام همراه با عصاره های گیاهی، اسیدهای آمینه، پربیوتیک و انرژی و پروتئین می‌باشد.

دام رشد ضمن تأمین نیازهای دام و بهبود نشخوار و تقویت پرزهای شکمبه و دستگاه گوارش دام تأثیرات زیر را بدنبال دارد:

1) افزایش نسبی شیر و چربی شیر

2) کاهش سقط جنین ناشی از کمبود ویتامین و مواد معدنی

3) بهبود رشد گوساله ها و افزایش وزن روزانه

4) پیشگیری از فلجی بعد از زایش

5) بهبود فحلی و باروری و کاهش فاصله دو زایش

6) کمک به جذب بهتر موادمغذی خوراک

7) پیشگیری از گندخواری

8) اثرات مثبت درمتابولیسم نیتروژن، کربوهیدرات، انرژی و پروتئین

9) کاهش ورم پستان و…

فسفر

20000 mg

30000 mg

50000 mg

60000 mg

90000 mg

وزن : 2، 5 و10 کیلوگرم

مقدار و روش مصرف:

گوساله ها و تلیسه ها : روزانه 50 تا 100 گرم برای هر رأس یا 0/5 تا 1/5 کیلوگرم در 100 کیلوگرم خوراک کنسانتره

گاوهای کم تولید، بومی، خشک : روزانه 100 تا 150 گرم برای هر رأس یا 1 تا 1/5 کیلوگرم در 100 کیلوگرم خوراک کنسانتره

گاوهای تولید متوسط، پرتولید : روزانه 150 تا 200 گرم برای هر رأس یا 1/5 تا 2 کیلوگرم در 100 کیلوگرم خوراک کنسانتره

گوسفند و بز: بره ها و بزغاله ها هررأس روزانه 20 گرم / بالغین روزانه هررأس 30 تا 50 گرم یا 0/5 تا1 کیلوگرم در 100 کیلوگرم خوراک

سوپر کنسانتره‌ در دام رشدسوپر کنسانتره‌ در دام رشد