به گزارش بخش خبری سایت دامپزشکان به نقل از گروه علمی ایرنا، دكترخلیل آبنوس ازمحققان این طرح گفت: از این حسگر می‌توان در پزشكی و دامپزشكی به‌منظور اندازه‌گیری كمی یك نوع داروی آنتی‌بیوتیك در سرم خون و شیر استفاده كرد.
وی بیان كرد: آنتی‌بیوتیك فرآورده یا ماده ای است كه از یك میكروارگانیسم گرفته می‌شود و میكروارگانیسم‌های دیگر را از بین می‌برد یا از رشد آن‌ها جلوگیری می‌كند.
وی افزود: داروی كانامایسین یك آنتی‌بیوتیك پركاربرد است كه به‌منظور درمان برخی عفونت‌ها در انسان و حیوان استفاده می‌شود، دوزهای بالای این دارو می‌تواند سبب عوارض جانبی شدیدی مانند مسمومیت‌های شنوایی و كلیوی گردد؛ بنابراین تعیین مقادیر این دارو در خون به‌منظور جلوگیری از بروز عوارض جانبی ضروری به نظر می‌رسد تاكنون روش‌های متعددی جهت شناسایی و اندازه‌گیری داروی مذكور معرفی ‌شده است.
آبنوس با تأكید بر معایب روش‌های مرسوم تشخیص و تعیین غلظت داروی كاتامایسین، در خصوص هدف اجرای این طرح گفت: به‌طوركلی روش‌های مرسوم مورد استفاده در تشخیص داروی كانامایسین وقت‌گیر و گران هستند، به‌علاوه به نیروی متخصص برای كار با تجهیزات نیاز است ازاین‌رو در این پژوهش به تولید یك حسگر فلورسانس دقیق و سریع جهت تعیین مقادیر جزئی داروی مذكور در خون و شیر پرداخته ‌شده است.
به گفته‌ این محقق، حسگر طراحی شده در این پژوهش كه كارایی آن به‌وسیله نانوذرات طلا بهینه شده است می‌تواند حضور و مقدار داروی كانامایسین را با حساسیت و انتخاب‌گری بالایی شناسایی و اندازه گیری كند، همچنین سرعت تشخیص این حسگر نسبت به روش‌های تشخیصی مشابه بالاتر است.
وی افزود: هنگامی‌كه به یك مولكول از طریق نور انرژی داده شود، مولكول برانگیخته شده و تمایل دارد مجددابه حالت پایدار بازگردد، این مولكول هنگام بازگشت به حالت پایدار از خود نور منتشر می‌كند، این پدیده به فلورسانس معروف است، در پژوهش حاضر، یك حسگر فلورسانس بر مبنای آپتامر، آنزیم آگزونوكلئاز III و نانوذرات طلا طراحی شده است كه غلظت‌های بسیار اندك داروی كانامایسین را در سرم خون و شیر شناسایی می‌كند.
آبنوس درخصوص مراحل انجام طرح و روند ارزیابی این حسگر گفت: ابتدا حسگر مورد نظر به‌صورت تئوری طراحی شد، در ادامه نانوذرات طلا سنتز شده و مواد مورد استفاده بهینه شد، سپس كونژوگه نانوذرات طلا- رشته مكمل نشان‌دار تهیه شده و در نهایت ارزیابی‌های مربوط به حد تشخیص و انتخاب‌گری صورت گرفت.
وی گفت: حسگر تولید شده در این طرح قادر است داروی كانامایسین موجود در سرم خون را با حد تشخیص 569 پیكومولار و موجود در شیر را با حد تشخیص 476 پیكومولار و با انتخاب‌گری بالایی شناسایی كند.
نتایج این تحقیقات درمجله Sensors and Actuators B: Chemical به چاپ رسیده است.