دسته دارویی :آنتی بیوتیک( آمینوگلیکوزیدی)
ترکیب : هر میلی لیتر حاوی 200 میلی گرم نئومایسین سولفات می باشد.
موارد مصرف :
نئومایسین یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی وسیع الطیف می باشد که عمدتاٌ بر روی باکتریهای گرم منفی هوازی و برخی از باکتریهای گرم مثبت هوازی تاثیر دارد.
این دارو به منظور درمان اسهال سفید در گوساله ها، کلی باسیلوز در گاو و گوسفند وبز، سالمونلوز در گاو و گوسفند، آنتریتهای باکتریایی و آنتریت توام با CRD در طیور، بیماری تاج آبی در بوقلمون و سایر عفونتهای حساس به نئومایسین مورد استفاده قرار می گیرد.
مقدار و روش مصرف :
جوجه های گوشتی:
– از یک روزگی تا 2 هفتگی به میزان 1 میلی لیتر در 4 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3تا5روز
– از 3تا5 هفتگی به میزان 1میلی لیتر در 3لیتر آب آشامیدنی به مدت 3تا5روز
– از   6هفتگی تا پایان دوره پرورش به میزان 1 میلی لیتر در 5/2-2 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3تا5روز
بوقلمونها:
– از 1 تا 7 روزگی به میزان 1 میلی لیتر در 2.5 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3تا5روز
– از هفته دوم تا پایان 8 هفتگی به میزان 1 میلی لیتر در 1.5 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3تا5روز
– از 9تا26 هفتگی به میزان 1 میلی لیتر در 1.2 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3تا5روز
گاو،گوسفند و بز: 11 میلی لیتر از محلول به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن (22 میلی گرم نئومایسین سولفات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) در آب آشامیدنی به مدت 3تا5روز
توجه:
– درمان باید 24تا48 ساعت پس از بهبود نشانه های بیماری ادامه یابد(حداکثر تا 14روزمتوالی)
– اگر علائم بیماری 2تا3روز پس از شروع درمان همچنان وجود داشته باشند با دکتر دامپزشک مشورت شود.
زمان پرهیز از مصرف :
در جوجه های گوشتی 7روز، در گاو وبز30روز،در گوسفند 20روز و در بوقلمون 14 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد. تخم مرغ مرغهای تحت درمان تا 14 روز پس از آخرین تجویز نباید به مصرف انسان برسد.
موارد منع مصرف:
در موارد حساسیت به آمینوگلیکوزیدها و در نارسایی های کلیوی و انسداد روده مصرف خوراکی این دارو منع شده است. در گاوهای شیری در دوره شیردهی مصرف نشود.
احتیاط :
– آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
شرایط نگهداری :
– در دمای 15تا30درجه سانتی گراد ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  1لیتر