گروه دارویی : مواد معدنی

شکل دارویی: محلول استریل تزریقی

ترکیب دارو :هر میلی لیتر دارو حاوی 62 میلی گرم کلسیم هیپوفسفیت معادل 22 میلی گرم فسفر می باشد.

مکانیسم اثر  : تقریباً 80% فسفر بدن همراه با کلسیم در استخوان ها و دندانها ذخیره شده است. مهمترین عمل اساسی فسفر انتقال انرژی بیولوژیک خصوصاً از طریق ATP  می باشد.

بند شدن قابل برگشت رادیکال های فسفات در طول اکسیلاسیون هیدروژن برای تشکیل آب با انتقال انرژی همراه می باشد.

اگر چه ممکن است فسفات های با انرژی بالا در سیستم های دیگری نیز تشکیل شود. اما فسفرویلاسیون اکسیداتیو روش مهمی است. همچنین فسفات ها در سیستم بافرینگ بدن هم نقش دارند.

فارماکوکینتیک : کنترل متابولسیم کلسیم و فسفر در بدن توسط سیستم پیچیده پاراتومون ؛ کلیستونین، ویتامین Dانجام می‌شود.

این سه عامل در روده ها ، استخوان و کلیه ها به طور مداوم برای نگهداری کلسیم و فسفر خون در حد متعادل فعالیت می‌کنند.

در تعدادی از گونه ها جذب فسفر خالص از روده کوچک صورت می‌گیرد .

ولی در اسب توسط کولون جذب صورت می‌گیرد، مقدار جذب کلسیم و فسفر بسته به شکل این دو عنصر می باشد. به عنوان مثال کلسیم فیتات و اگزالات کمتر در دسترس هستند.

فسفر در دام های جوان از طریق شیر و نیز جیره حاوی علوفه جذب می‌شود ( فسفر معدنی در مایع پلاسما و همچنین در داخل گلبول ها وجود دارد و غلظت آن در پلاسما و داخل گلبول ها یکسان است) فسفر از طریق مدفوع و ادرار و قسمتی توسط غده عرق از راه پوست و در دام شیروار مقدار قابل توجهی از طریق شیر دفع می‌شود.

موارد مصرف:  پیشگیری و درمان اختلالات متابولیکی حاد و مزمن ناشی از تغییردر متابولیسم کلسیم و فسفر شامل ریکتز  در دام های جوان و نرمی استخوان در دام های بالغ، فلج بعد از زایمان در گاوهای شیری ، گنده خواری ، رشد کم ، ناباروری  استفاده می شود.

مقدار مصرف:

گاو ——–اسب

30 تا 50 میلی لیتر

گوسفند ——- بز

5/2 تا 5 میلی لیتر

روش مصرف:

دارو به روش داخل وریدی آهسته یا داخل عضلانی عمیق تزریق شود.

نکات قابل توصیه :

قبل از تزریق دارو تا درجه حرارت بدن دام گرم شود .

در صورت مشاهده هر گونه رسوب از مصرف دارو خودداری شود.

 در صورت تزریق عضلانی ، بیش از 20 میلی لیتر در محل تزریق نشود.

از مصرف این دارو در انسان جداً خودداری شود و در صورت وقوع چنین اتفاقی سریعاً به اولین مرکز درمانی مراجعه گردد.

زمان پرهیز از مصرف : ندارد.

شرایط نگهداری :دارو در درجه حرارت کمتر از 30 درجه سانتی گراد ( دمای اطاق) ، دور از نور و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی:این دارو در ویال 1000 میلی لیتری عرضه می‌گردد.