دسته دارویی:آنتی بیوتیک

 
ترکیب: هر میلی لیتر فارماپریم®حاوی:

 

400 mg

Sulfadiazine

100 mg

Trimethoprim

1 ml

Excipient qs.to

 
مکانیسم اثر: ترکیب تری متو پریم و سولفا دیازین به صورت سینرژیسم عمل نموده و معمولاً اثر باکتری کشی علیه بسیاری از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی نظیر اشرشیاکلی، هموفیلوس، پاستورلا، سالمونلا، استافیلوکوکوس و گونه های استرپتوکوکوس دارد. هر دو ترکیب سنتز پورین باکتریایی را به روش های مختلف متأثر ساخته و در نتیجه ممانعت مضاعف صورت می گیرد.

 

فارماپریم® برای گونه هایی که ممکن است مقاومت دارویی به آنتی بیوتیک در آنها وجود داشته باشد توصیه می گردد. همچنین فارماپریم® می تواند در عفونت های دستگاه تنفسی، التهاب بینی، پنومونی، برونشیت و در عفونت های ثانویه باکتریایی متعاقب بیماری های ویروسی نظیر پنومونی ویروسی یا عفونت های مایکوپلاسمایی تجویز گردد.

 
فارماکوکینتیک : تری متوپریم به سرعت از طریق دستگاه گوارش جذب شده و پس از 3 ساعت غلظت آن در خون به حداکثر مقدار خود می رسد. تری متوپریم به سرعت توسط بافت ها جذب شده بنابراین مقدار آن در بافت ها بیشتر از خون بوده و در کلیه و ریه ها زیادتر از سایر بافت ها گزارش شده است. نیمه عمر آن حدود 10 ساعت بوده و 40 تا 50 درصد آن از ادرار و بقیه به صورت متابولیزه دفع می شود.

 
میزان و روش مصرف:
گوساله، بره و بزغاله: 5 میلی لیتر از محلول فارماپریم®برای هر 100 کیلوگرم وزن بدن دام، دوبار در روز و بمدت 7-4روز

 
طیور:500 میلی لیتر از محلول فارماپریم® برای هر 1500 تا 2000 لیتر آب آشامیدنی بمدت 7-4روز

 
موارد منع مصرف: فارماپریم® برای مرغانی که تخم مرغ آنها به مصرف انسانی می رسد و یا برای تولید جوجه استفاده می شود توصیه نمی گردد.

 
زمان پرهیز از مصرف: از مصرف گوشت طیور تحت درمان با فارماپریم® باید به مدت 5 روز اجتناب شود و گوشت گوساله،بره و بزغاله 8 روز منع مصرف دارد.

 
شرایط نگهداری: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
بسته بندی : بطری پلی اتیلنی نیم لیتری