فیزایم،  فیتازی با منشا باکتریایی (اشرشیاکلی) می باشد.
ـ  موثرترین آنزیم فیتاز بر اساس منابع  علمی معتبر ، دارای حداقل %20 عملکرد بالاتر نسبت به فیتازهای قارچی
ـ  حداکثر کاهش قیمت جیره به دلیل بهره مندی از جداول matrix value معتبر و موثر
ـ  مقاوم به حرارت پلت تا 95 درجه سانتیگراد
ـ  کاهش آلودگی محیط زیست
طرح مشکل:
در اقلام گیاهی که  بخش اصلی جیره را تشکیل می دهند، ترکیبی به نام اسید فیتیک حضور دارد که یک ماده ضد تغذیه ای محسوب می شود و علاوه بر  بخش عمده ای از  فسفر اقلام گیاهی (حدود 66 درصد )،  بسیار ی از مواد مغذی دیگر نظیرانواع مواد معدنی، اسیدهای آمینه ، نشاسته، پروتئین و اسیدهای چرب را نیز  به خود متصل نموده و قابلیت دسترسی آنها را کاهش می دهد.
بنابراین از طرفی هزینه جیره برای تامین احتیاجات پرنده  به ویژه تامین فسفر، افزایش می یابد و از طرف دیگر به دلیل غنی شدن فضولات از مواد مغذی علاوه بر افزایش آلودگی محیط زیست، وضعیت بستر نامطلوب شده و سلامت گله نیز به خطر می افتد.
ارائه راه حل:
افزودن آنزیم فیتاز موجب باز شدن حلقه اسید فیتیک شده و مواد مغذی به دام افتاده در آن، آزاد می شوند.
در نتیجه علاوه بر فسفر، مواد مغذی دیگری مثل انرژی، پروتئین، اسیدهای آمینه و کلسیم نیز قابل دسترس می شوند.
آنزیم های فیتاز گوناگونی در صنعت تغذیه طیور عرضه گردیده است. در بین آنزیم های معتبر( دارای حداقل دز فعال آنزیمی)، آنزیم فیزایم به عنوان فیتاز با منشا ژن باکتری ایکولای بر اساس مقالات معتبر علمی دارای  برتری هایی نسبت به فیتازهای قارچی می باشد:
-1 آنزیم های فیتاز، به دو نوع  -3 فیتاز  و -6 فیتاز تقسیم می شوند که بر اساس منابع علمی، انواع -6 فیتاز دارای راندمان بالاتری نسبت به -3 فیتاز ها می باشند. آنزیم فیزایم از نوع -6 فیتاز می باشد و این آنزیم حلقه اسید فیتیک را سریع تر باز نموده و بنابراین مواد مغذی بیشتری را آزاد می نمایند.
-2 در pH که اسید فیتیک محلول است آنزیم های فیتاز با منشا باکتریایی (اشرشیاکلی) نسبت به فیتازهای قارچی دارای عملکرد به مراتب بالاتری هستند.
-3 مقاومت آنزیم فیتاز  در برابر آنزیم های گوارشی مثل پپسین از عوامل تعیین کننده اثر آن می باشد. تحقیقات  نشان می دهند که فیزایم در این مورد نیز بیشترین مقاومت را نسبت به سایر فیتازها دارا می باشد.
-4  فیزایم TPT قادر اسـت حرارت های بـالای فرآوری خـوراک در حـین پلت (95 درجه سانتیگراد) را کاملا تحمل نموده و فعالیت خود را حفظ نماید.
را ندمان تجزیه اسید فیتیک توسط فیتاز، برآیندی از همه عوامل ذکر شده و بسیاری از عوامل دیگر است و فیزایم با دارا بودن همه شـرایط در کنـار هم می تواند حداکثر کاهش قیمت  و بهبود عملکرد را در گله ها ایجاد نماید.
مقدار مصرف:
جوجه گوشتی:                       50گرم در هر تن خوراک
بوقلمون و سایر طیور:             40 تا 50 گرم در هر تن خوراک
مرغ تخمگذار:                       30 گرم در هر تن خوراک
بسته بندی:
فیزایم در بسته بندی 25 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.
مدت زمان نگهداری:
 12ماه پس از تاریخ تولید