محلول استریل تزریقی فسفر آلی + ویتامین ب 12
‌تركيب:
هر ميلي ليتر از محلول حاوي 125 ميلي گرم آلفاهيدروكسي بنزيل فسفونيك اسيد (منبع فسفر) و 0.05 ميلي گرم سيانوكوبالامين ويتامين ‌‌(B12) مي باشد.‌
مكانيسم اثر:
آلفاهيدروكسي بنزيل فسفونيك اسيد بعد از تزريق به خوبي جذب و در بدن منتشر مي شود و با توجه به نقش متابوليسمي كه فسفر بر روي اعمال حياتي به ويژه انتقال انرژي بيولوژيك از طريقATP  دارد موجب افزايش انرژي قابل دسترسي و در نتيجه بهبود و كارايي مناسب متابوليسمي دام مي گردد. ويتامين 12B موجود در اين دارو به دليل نقشي كه ويتامين 12B براي تبديل ريبونوكلئوتيدها به دزاكسي نوكلئوتيدها دارد يك ماده اساسي براي بلوغ هسته و تقسيم سلولي محسوب مي شود.‌
از سوي ديگر ويتامين 12B از عوامل اصلي تشكيل دهنده گلبول هاي قرمز محسوب شده و در جلوگيري و درمان آنمي ها موثر مي باشد. همچنين مواد تشكيل دهنده اين دارو در توليد و انتقال گروه متيل و شركت در واكنش هاي متيلاسيون در متابوليسم چربي ها در كبد نيز تاثيرگذار مي باشد و بر همين اساس موجب تحريك و تنظيم متابوليسم پايه مي شود.‌
موارد مصرف: ‌
– اختلالات حاد و مزمن متابوليسمي ‌
– بهبود سريع و كوتاه شدن دوره نقاهت ‌
– درمان حمايتي، درمان تكميلي كزاز، فلجي و ضعف ‌
– اختلالات رشد و تغذيه در دام هاي جوان و دام هاي كوچك ‌
– درمان كاهش توليد بعد از زايمان و رژيم هاي غذايي نامتعادل ‌
– كمك به افزايش رشد و افزايش توليد و حفظ سلامتي و پايداري بارداري و شيرواري ‌
– درمان كمكي بيماري هاي انگلي و درمان حمايتي در زمان مصرف آنتي بيوتيك ها در بيماري هاي عفوني ‌
– بهبود عملكرد اسب هاي مسابقه و سواري ‌
– پيشگيري و درمان كم خوني ها بويژه در هنگام بروز آلودگي هاي انگلي ‌- دام هاي هدف شامل گاو، گوسفند، بز، اسب، سگ، گربه و ساير حيوانات خانگي مي باشد.‌
مقدار و نحوه مصرف:
تزريق اين دارو زيرجلدي، داخل عضلاني و داخل وريدي به شرح زير مي باشد:‌
اسب و گاو: 10 تا 25 ميلي ليتر ‌
كره اسب و گوساله: 5 تا 12 ميلي ليتر ‌
گوسفند و بز: 3 تا 5 ميلي ليتر ‌
بره و بزغاله: 2 تا 3 ميلي ليتر ‌
سگ: 1 تا 5 ميلي ليتر ‌
گربه و ساير حيوانات خانگي: 1 تا 3 ميلي ليتر ‌
در موارد مزمن هر 2 روز يكبار به مدت 10 تا 20 روز مصرف شود.‌
در موارد پيشگيري از بيماري ها، نصف دوز پيشنهادي كافي مي باشد.‌
شرايط نگهداري:
در جاي خشك و در حرارت پايين تر از 25 درجه سلسيوس و دور از نور مستقيم آفتاب نگهداري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف: ندارد.‌
تداخل دارويي:
اين دارو با ساير داروهاي ديگر تداخل خاصي ندارد.‌
موارد احتياط:‌
مصرف اين دارو در دام هايي كه به هر كدام از تركيبات دارويي موجود در آن حساس باشند با احتياط مصرف شود.‌
استفاده از سرنگ هاي استريل ضروري مي باشد.‌
در صورت مصرف صحيح دارو هيچگونه عوارض نامطلوبي ايجاد نمي شود.‌
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.‌
بسته بندي:
ويال هاي 50 و 100 ميلي ليتري‌