ضد انگل- بلوس خوراکی

گروه دارویی: ضد انگل
شکل دارویی :بلوس خوراکی
ترکیب: هر بولوس حاوی 1250 میلی گرم نیکلوزاماید پیپرازین می باشد.
مکانیسم اثر:
نیکلوزاماید با ممانعت از جذب گلوکز باعث اختلال در روند فسفریلاسیون اکسیداتیو در میتوکندری سلول های انگل شده و نهایتا با متوقف کردن چرخه کربس موجب مرگ انگل می گردد.
موارد مصرف :
نیکلوزاماید جهت پیشگیری، کنترل و درمان آلودگی های انگلی ناشی از سستدها در نشخوارکنندگان، گوشتخواران و طیور تجویز می گردد. بطور کلی گونه های مختلف تنیا، مونیزیا، استلزیا، دیپلیدیوم کانینوم و بسیاری دیگر از سستدها به این دارو حساس می باشند.
مقدار و روش مصرف :
گاو و گوساله: یک بولوس به ازای هر 25 کیلوگرم وزن زنده.
گوسفند و بز: یک بولوس به ازای هر 15 کیلوگرم وزن زنده.
سگ: یک بولوس به ازای هر 10 کیلوگرم وزن زنده.
گربه: یک سوم بولوس به ازای هر 3.3  کیلوگرم وزن زنده.
طیور: 200-100 میلی گرم نیکلوزاماید خالص به ازای هر کیلوگرم وزن به مدت 3 روز متوالی به صورت مخلوط با دان.
موارد منع مصرف: ندارد.
موارد احتیاط: ندارد.
زمان پرهیز از مصرف:  ندارد.
شرایط نگهداری:  در جای خشک و در دمای بین 10 تا 25 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود .
بسته بندی: بلیستر های 10 عددی در جعبه های 50 عددی.