دسته دارويي: مكمل تغذيه‌اي

شكل دارويي:محلول

تركيب: بيوتين – ال كارنيتين- نياسين- ويتامين B1,B2,B3,B6,B9,B12

مكانيسم اثر: نويزول هچ يك مخلوط ويتاميني محلول در آب است كه حاوي مقادير بالايي از ال كارنيتين مي باشد. اين تركيب به همراه آب آشاميدني در طيور مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا بهره وري توليد را بهبود بخشد.

موارد مصرف:نويزول هچ حاوي طيف گسترده اي از ويتامين ها و ال – كارنيتين است كه بهرهوري توليد را افزوده و وضعيت سلامتي حيوان را افزايش مي‌دهد.

ال – كارنيتين تركيب غذايي نيمه ضروري مي باشد، اين امر بدين معناست كه سنتز آن ممكن است تحت شرايط خاص به عنوان مثال در حيوانات جوان يا تحت استرس يا هنگام بيماري هاي عمومي يا گوارشي ناكافي باشد.

ضمناً ميزان ال – كارنيتين Endogenous( توليد طبيعي يا داخلي) در حيوانات جوان براي رفع نياز آنها كافي نمي باشد.

بنابراين ، وجود مقادير كافي از ال- كارنيتين در جوجه هاي يك روزه امكان استفاده مطلوب و بهينه از چربي‌هاي موجود در باقي مانده زرده را فراهم مي‌آورد .

افزودن مقادير ال- كارنيتين به جيره غذايي جهت اطمينان از يك آغاز بسيار خوب در جوجه هاي يك روزه ضروري است.

ارتقاء بخش قدرت ايمني: ال – كارنيتين را مي‌توان جزء تركيبات افزودني به آب جهت ارتقاء قدرت ايمني دانست. چرا كه تاثير مثبتي بر دستگاه ايمني مي‌گذارد.

مطالعات نشان داده است كه افزايش توليد گلبول‌ها، ضمن ارتقاء پاسخ ايمني هومورال، موجب بهبود پاسخ در برابر واكسن‌ها مي‌گردد.

متابوليسم مطلوب چربي ها: اسيدهاي چرب با زنجيره بلند نمي توانند از غشاء ميتوكندري‌ها عبور كنند. ال – كارنيتين عبور اين مولكول‌ها به داخل ميتوكندري را به صورت آسيل كارنيتين امكان‌پذير نمي کند.

بنابراين ال – كارنيتين برامكان به كارگيري چربي‌هاي بيشتر براي توليد انرژي مي افزايد و باعث افزايش انرژي كلي بدن مي‌شود و از ايجاد سندروم كبد چرب براثر جيره هاي سرشار از چربي جلوگيري كرده و در درمان اين سندروم و خروج چربي از بافت كبد موثر است.

تامين طيف گسترده ويتامين هاي مصرفي : نوويزول هچ حاوي ويتامين محلول در آب يعني ويتامين هاي گروه Bبيوتين ونياسين است .

در حال حاضر ويتامين هاي محلول در آب در روز هاي نخست  پس از خروج از تخم  برخلاف ويتامين هاي محلول در چربي به كار گرفته مي‌شوند.

پس از خروج از تخم، ذخاير ويتامين هاي گروه Bدر دسترس جوجه يك روزه بسيار اندك است. براي طيور ، با سرعت رشد بسيار بالا، تامين مداوم اين گروه از ويتامين ها و ساير ويتامين هاي محلول در آب كه قابليت ذخيره سازي ندارند. بسيار ضروري است.

مقدار و روش مصرف:  دوز نوويزول هچ 500 ميلي ليتر در 1000 ليتر آب مصرفي مي باشد كه به صورت زير توصيه مي‌شود:

1-گله هاي گوشتي : هفته اول به طور كامل و در موارد كلينيكي شامل ضعف گله، پس از واكسيناسيون ، پس از درمان آنتي بيوتيك 4-2 روز تكرار گردد.

2- گله هاي تخم گذار: دو هفته قبل از تخم گذاري به مدت 14 روز و در روز هاي معين يك تا دو بار در هفته تكرار گردد.

3- گله هاي مادر: دو هفته قبل از تخم گذاري به مدت 14 روز ودر روزهاي معين يك تا دو بار در هفته تكرار گردد.

مزایای مصرف:

جوجه هاي گوشتي

مرغ هاي مادر

مرغ هاي تخم گذار

افزايش رشد در جوجه هاي يك روزه

بهبود ضريب تبديل غذايي

كاهش تلفات

افزايش يكنواختي گله

افزايش سطوح كارنيتين موجود در تخم مرغ

افزايش قابليت جوجه درآوري

افزايش كيفيت جوجه هاي يك روزه

افزايش وزن تخم مرغ توليدي

افزايش درصد توليد

افزايش توانايي سيستم ايمني

شرايط نگهداري: در جاي خنك و در داخل بسته بندي اصلي نگهداري شود.

بسته بندي:بطري  نيم ليتري