دسته دارويي:افزودني خوراك

تركيبات:

سديم

36 گرم

روي

24/5 گرم

منگنز

23/5 گرم

اوژنول

600 ميلي گرم

تيمول

200 گرم

حامل

تا 1 كيلوگرم

مكانيسم اثر:  محصول فوق با اثر در بهبود رشد فلور نرمال شكمبه و كاهش جمعيت باكتري هاي پروتئوليتيك، ميزان جذب پروتئين هاي در حال گذر از روده را افزايش مي‌دهد.

در ضمن با اثر مضاعف اوژنول و تيمول و همچنين نمك منيزيم و روي باعث افزايش توليد شير و كاهش مشكلات متابوليك مي‌شود.

موارد مصرف:به هنگام توليد شير توسط گاوها در غذاي دام

موارد پرهيز از مصرف:ندارد

موارد عدم مصرف:ندارد

دوز مصرف: 10 گرم در روز براي هر راس دام

شرايط نگهداري: در محل خشك و خنك ، دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

بسته بندي:پاكت هاي 25 كيلوگرمي