شکل دارویی : محلول تزریقی
ترکیب :هر میلی لیتر حاوی :
سولفادیازین       200 میلی گرم
تری متوپریم       40 میلی گرم
موارد مصرف :
Norodine 24 جهت درمان شرایط حاد، تحت حاد و مزمن با منشاء باکتریای گرم منفی و گرم مثبت مانند استرپتوکوک ها، استافیلو کوک ها ، اکتینوباسل ها، اکتیو مایسس ها، سالمونا، پاستورلا، پنوموکوک ها، پروتئوس، E.coli، کورینه باکتریا ، ویبرو، بردتلا، بروسلا، کلبسیلا و گونه های هموفیلوس می باشد.
همچنین Norodine 24 برای گونه هایی که ممکن است مقاومت دارویی به آنتی بیوتیک در آنها وجود داشته باشد، توصیه می گردد.
Norodine 24 می تواند در عفونت های دستگاه تنفسی، التهاب بینی، پنوموني ، برونشیت و در عفونت های ثانویه  باکتریایی، متعاقب بیماری های ویروسی نظیر پنومونی ویروسی یا عفونت های مایکوپلاسمایی تجویز گردد.
Norodine 24 برای درمان عفونت های دستگاه ادراری تناسلی (التهاب کیسه مثانه، التهاب واژن، التهاب لوله های حالب، نفریت و متریت) و عفونت های دستگاه گوارشی ( شامل اسهال در دام های تازه متولد شده و سالمونلوز) توصیه می گردد.
عفونت های دیگر شامل گندیدکی سم، ورم پستان شدید، عفونت های چشم، گوش و دهان از موارد مصرف دیگر Norodine 24 می باشد.
مقدار و روش مصرف :
گاو: 1 میلی لیتر از محلول Norodine 24 برای هر 16 کیلو گرم وزن بدن در روز به صورت تزریق داخل عضلانی یا تزریق آهسته وریدی توصیه می گردد.
Norodine 24 را می توان زمانیکه سطوح  خونی سریع سولفادیازین و تری متوپریم مورد نیاز است به صورت داخل وریدی تجویز نمود.
اسب: 1 میلی لیتر از محلول Norodine 24 برای هر 16 کیلو گرم وزن بدن به صورت تزریق آهسته وریدی توصیه می گردد.
سگ و گربه: 1 میلی لیتر از محلول Norodine 24 برای هر 8 کیلی گرم وزن بدن تنها از طریق تزریق آهسته وریدی توصیه می گردد.
یک تزریق در عفونت های خفیف کافی است اما در غفونت های شدید، دارو می تواند روزانه یکبار تا حداکثر 5 روز مصرف گردد.
نکات قابل توجه :
تزریقات نباید به غیر از راه های توصیه شده صورت پذیرد.
محصول می بایست جهت تجویز داخل وریدی با دمای بدن هم دما شده و به آهستگی تجویز گردد.
به صورت تزریق داخل صفاتی مصرف نگردد.
در طول درمان می بایست آب آشامیدنی کافی در اختیار دام قرار گیرد.
شوک آنافیلاکتیک در موارد بسیار نادر متعاقب تجویز سولفانامید ها به ویژه به روش داخل وریدی مشاهده شده است. پویژه به روش داخل وریدی مشاهده شده است.
از تماس دارو با بدن خود داری گردد.
کریستالیزه شدن محصول در دماهای پایین می تواند با گرم کردن به آرامی رفع گردد.
زمان پرهیز از مصرف :
گاو: گوشت 12 روز       شیر 24 ساعت
شیر و گوشت گاوها در طول درمان نباید به مصرف انسانی برسد.
شرایط نگهداری : دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته بندی :  ویال 100 میلی لیتری