تركيب اسيدي كننده  – پودر مخلوط در دان

‌شکل دارویی : پودر مخلوط در دان
تركيب :‌ اين‌ تركيب‌ حاوي‌ اسيدهاي‌ آلي‌مي‌باشد و ماده‌ حامل‌ آن‌ نيز چربي‌ گياهي( بعنوان عامل محافظت کننده)‌ است‌.
مقدار و روش‌ مصرف : 600 تا 1000 گرم‌ در هرتن‌ دان
موارد مصرف:
1- با افزايش‌ كارايي‌ گله‌ مادر، باعث‌ توليد جوجه‌هاي‌ باكيفيت‌ برتر و ماندگاري‌ بيشتر مي‌گردد.
– در طيور مادر باعث‌ كاهش‌ خطر آلودگي‌ جنين‌ به‌باكتري‌هاي‌ بيماري‌زا مي‌گردد.
3- در طيور تخم‌گذار براي‌ بهبود كيفيت‌ پوسته‌ تخم‌مرغ‌ وافزايش‌ وزن‌ تخم‌مرغ‌ توليدي‌ به‌كار گرفته‌ مي‌شود.
4- در طيور تخم‌گذار باعث‌ كاهش‌ محسوسي‌ در ضريب‌تبديل‌ غذايي‌ و افزايش‌ ماندگاري‌ گله‌ مي‌گردد.
5- در طيور گوشتي‌ از ايجاد بستر مرطوب‌ جلوگيري‌ مي‌كند.
6- در طيور گوشتي‌ تأثير مثبتي‌ بر رشد و ضريب‌ تبديل‌غذايي‌ داشته‌ و موجب‌ افزايش‌ مقاومت‌ گله‌ در برابربيماري‌هاي‌ روده‌اي‌ مي‌گردد.
7- جايگزين‌ مناسبي‌ براي‌ مواد محرك‌ رشد مي‌باشد.
8- هيچ‌ تداخلي‌ با مواد آنتي‌بيوتيكي‌ و آنزيم‌هاي‌مصرفي‌ در جيره‌ طيور ندارد.
9- بسيار كارآمد عليه‌ اشرشياكولي‌ و آنتروباكترياسه‌ وسالمونلا مي‌باشد.
10- افزايش‌ سلامت‌ و بهداشت‌ روده‌ها به‌ جذب‌ بهتر وطولاني‌ مدت‌ مواد غذايي‌ در روده‌ منجر مي‌گردد وجذب‌ كلي‌ مواد غذايي‌ افزايش‌ مي‌يابد.
11- با كاهش‌ باكتري‌هاي‌ نامطلوب‌، باعث‌ افزايش‌ تعدادباكتري‌هاي‌ مطلوب‌ (لاكتوباسيلوس‌، باسيلوس‌ سوبتيليس‌و…) در فلور طبيعي‌ روده‌ طيور مي‌شود و گله‌ مي‌تواند ازفوايد تعداد اين‌ باكتري‌ها بهره‌مند شود.
نكات‌ قابل‌ توجه ‌:
1- مزاياي‌ مصرف‌ يك‌ محصول‌ پوشش‌دار: ماتريكس‌موجود در نوتراسيد فوكوس‌ موجب‌ كاهش‌ حلاليت‌اسيدها به‌ ميزان‌ 70 درصد مي‌گردد. قسمت‌ عمده‌اي‌ ازاسيدها پس‌ از تجزيه‌ ماتريكس‌ از جنس‌ چربي‌ توسط‌آنزيم‌ ليپاز لوزالمعده‌ آزاد مي‌گردند؛ بدين‌ ترتيب‌اسيدهاي‌ آلي‌ به‌ يكباره‌ جذب‌ نمي‌شوند و در تمام‌ طول‌دستگاه‌ گوارش‌ فعال‌ هستند.
2- تأثيرات‌ ناشي‌ از مصرف‌ نوتراسيد فوكوس‌:
ـ فلور روده‌اي‌ مطلوب‌ پايدار
ـ افزايش‌ بهره‌وري‌ در توليد گوشت‌ و تخم‌مرغ‌
ـ كاهش‌ آلودگي‌ جنين‌ و جوجه‌ توليدي‌ به‌ باكتري‌هاي‌بيماري‌زاي‌ روده‌اي‌ قابل‌ انتقال‌ از مرغ‌ مادر به‌ جنين‌ وجوجه‌.
3- اين‌ تركيب‌ فاقد خاصيت‌ خورندگي‌ مي‌باشد.
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي : كيسه‌هاي‌ 10 و 25 كيلوگرمي‌