ترکیب:محلول نانوکلین حاوی سورفاکتانتهای غیر یونی ( مواد شوینده) پراکسید هیدروژن و نقره می‌باشد.

مکانیسم و طیف اثر:سورفاکتانتهای غیر یونی با کاهش کشش سطحی و نرم کردن اجزای مواد آلی و غیر آلی می‌تواند به راحتی آلودگی های ناشی از چربی ها، مواد پروتئینی ، ترشحات، مدفوع و باقی مانده مواد غذایی را پاک نمایند.

هیدروژن پراکسید موجود در نانوکلین با تشکیل رادیکال های آزاد اکسیژن و با تخریب غشاء سلولی باعث نابودی میکرو ارگانیسم ها ( ویروس ها ، باکتری ها و ….) فرم اسپور آنها و نیز حذف بیوفیلم میگردد.

نقره نیز علاوه بر دارا بودن خصوصیات ضدعفونی کنندگی با پراکسید هیدروژن سینرژیسم بوده و موجب افزایش قدرت اثر و پایداری نانوکلین می گردد.

نانوکلین ترکیب مناسبی جهت حذف عوامل بیماریزا از جمله ویروس( آنفلونزا، نیوکاسل و …) و باکتریها ( سودوموناس، ایی کولای، گونه‌های مختلف استافیلوکوک و … ) می باشد.

موارد مصرف: نانوکلین را میتوان برای پاکسازی و ضدعفونی کردن تمام سطوح ( پلاستیکی ، فلزی، شیشه ای ، سرامیک ها ، چینی، استیل) و همچنین پاکسازی و ضدعفونی کردن تمام سیستم های لوله کشی و انتقال آب در صنایع پرورش دام، طیور ، آبزیان و کشتارگاه ها استفاده کرد مانند:

سطوح مختلف سالن مرغداری ها ، کشتارگاه ها ومراکز فراوری

تجهیزات داخل سالن های مرغداری و کشتارگاه ها

قفس های مخصوص طیور

وسایل حمل و نقل

مقدار و روش مصرف:سطح مورد نظر را بسته به میزان آلودگی با محلول 3% و یا 6% نانوکلین آغشته و پس از 30-20 دقیقه آبکشی نمایید.

طرز تهیه محلول 3% و 6% برای تهیه محلول 3% ، 3لیتر نانوکلین را با 197لیتر آب و برای تهیه محلول 6% ، 6 لیتر نانوکلین را با 94 لیتر آب رقیق نمایید.

توجه:به علت وجود ترکیبات شوینده در نانوکلین از به کار بردن آن برای ضدعفونی آب آشامیدنی و مواد غذایی جداً خودداری نمایید.

موارد احتیاط:

در هنگام کار با محلول غلیظ حتماً از دستکش استفاده کنید.

در صورت تماس با چشم فوراً با مقدار زیادی آب ولرم بشویید و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

بعد از تماس با پوست فوراً با مقدار زیادی آب ولرم بشویید .

در صورتی که محلول نانوکلین به صورت اتفاقی خورده شود باید مقادیر فراوان آب ولرم به شخص خورانده شود و ضمن عدم تحریک شخص به استفراغ به سرعت به پزشک مراجعه گردد.

دور از دسترس اطفال نگهدارید.

دور از منابع حرارتی و تابش مستقیم آفتاب نگهدارید.

بسته بندی:بطری پلی اتیلنی 1 لیتری