پودر قابل حل در آب نئومايسين 20%
تركيب:
هر گرم پودر حاوي 200 ميلي گرم نئومايسين (سولفات) مي باشد.
موارد مصرف:
نئومايسين سولفات به طور عمده بر روي باكتري هاي هوازي گرم منفي نظير اشريشيا كُلي، كلبسيلا، پروتئوس، سالمونلا و برخي از باكتري هاي گرم مثبت اثر دارد، ولي بر روي باكتري هاي بي هوازي تأثير مطلوبي ندارد.
اين دارو در درمان عفونت هاي باكتريايي گوارشي نظير انواع آنتريت و اسهال در دام و طيور تجويز مي گردد.
مقدار و نحوه مصرف:
طيور:
– آب آشاميدني: يك بسته 500 گرمي در 500 ليتر آب آشاميدني به مدت 5 – 3 روز متوالي‌
– مخلوط با دان: دو بسته و نيم (1250 گرم) از پودر در يك تن دان به مدت 5 – 3 روز متوالي‌
گوساله، بره و بزغاله: 14 – 12 ميلي گرم نئومايسين سولفات به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده دام به مدت 5 – 3 روز متوالي
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، زير دماي 25 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
طيور گوشتي: 5 روز
گوساله: 30 روز
بره و بزغاله: 20 روز
مصرف شير دو روز پس از درمان و تخم مرغ 14 روز پس از درمان گله مجاز است.
تداخل دارويي:
تجويز توام با آمينوگليكوزيدها، فلورفنيكل و داروهاي مدر نظير فوروزمايد توصيه نمي شود.
موارد احتياط:
نئومايسين سولفات را بيش از 5 روز متوالي نبايد مصرف نمود. اين دارو در نارسايي هاي كليوي، انسداد روده ها و بروز حساسيت به دارو نبايد مصرف گردد.
بسته بندي:
ساشه چند لايه آلومينيومي 500 گرمي‌