پودر محلول در آب
شکل دارویی :پودر محلول در آب
تركيب‌ :يك‌ساشه‌ يك‌ پوندي‌ نئوكسي‌وت‌حاوي‌:

اكسي‌تتراسايكلين‌ هيدروكلرايد

 25 گرم‌

نئومايسين‌ سولفات‌

17.5گرم‌

ويتامين‌ A

500000 واحد بين‌المللي‌

ويتامين‌ D3

100000 واحد بين‌المللي‌

ويتامين‌ E

150 واحد بين‌المللي‌

ويتامين‌ K

200 ميلي‌گرم‌

ويتامين‌B12

2 ميلي‌گرم‌

ريبوفلاوين

800 ميلي‌گرم‌

اسيد پانتوتنيك‌

1500 ميلي‌گرم

نياسين‌آميد

4 گرم‌‌

موارد مصرف‌ :
– پودر نئوكسي‌وت‌ براي‌ پيشگيري‌ ودرمان‌ عفونت‌هاي‌ تنفسي‌، روده‌اي‌ و عفونت‌ بافت‌هاي‌نرم‌ در طيور، بره‌ها و گوساله‌هاي‌ غير نشخواركننده‌استفاده‌ مي‌شود.
– نئوكسي‌وت‌ در طيور جهت‌ پيشگيري‌ و درمان‌ عفونت‌مزمن‌ تنفسي‌ و سينوويت‌ عفوني‌، بيماري‌ تاج‌آبي‌ وهگزامتيازیس‌، بيماري‌ وباي‌ مرغان‌ و آنتريت‌ باكتريايي‌E.coli توصيه‌ مي‌شود.
– نئوكسي‌وت‌ در گاو گوشتي‌،گوساله‌ و بره‌ در موارد آنتريت‌ عفوني‌ مانند كلي‌باسيلوز ويا سالمونلوز، انتروتوكسمي‌، عفونت‌هاي‌ ثانويه‌ متعاقب‌بيماري‌هاي‌ ويروسي‌ و عفونت‌هاي‌ تنفسي‌ باكتريايي‌ به‌كارمي‌رود.
– پودر نئوكسي‌وت‌ می تواند جهت‌ پيشگيري‌ و درمان‌ بيماري‌ لوك‌آمريكايي‌ و لوك‌ اروپايي‌ در زنبور عسل‌ موردمصرف‌ قرار گيرد.
موارد منع‌ مصرف :
– در حيواناتي‌ كه‌ به‌اكسي‌تتراسايكلين‌ و نئومايسين‌ حساس‌ هستند،  استفاده‌نشود.‌
– در خرگوش‌ و همستر به‌دليل‌ آسيب‌ به‌ فلور معدي‌ ـروده‌اي‌ مصرف‌ نشود.
– مصرف‌ نئوكسي‌وت‌ در دام‌هاي واجد شكمبه‌ فعال‌، به‌دليل‌ آسيب‌ به‌ عملكرد شكمبه‌ توصيه‌ نمي‌شود.
مقدار و روش مصرف ‌:
طيور : پودر نئوكسي‌وت‌ باید به‌صورت‌ روزانه‌ درآب‌ حل‌ شده‌ و به‌ مدت‌ 5-3 روز مصرف‌ شود.
درمان‌ عفونت‌ مزمن‌ تنفسي‌ و سينوويت‌ عفوني‌:محتويات‌ 1 ساشه‌ در 200 ليتر آب‌
پيشگيري عفونت‌ مزمن‌ تنفسي‌ و سينوويت‌ عفوني‌‌: محتويات 1- 0.5 ساشه‌ در 200 ليتر آب‌
درمان‌ بيماري‌ تاج‌آبي‌ و هگزامتيازیس‌ بوقلمون‌:محتويات‌ 1- 0.5 ساشه‌ در 200 ليتر آب‌
‌پيشگيري بيماري‌ تاج‌آبي‌ و هگزامتيازیس‌ بوقلمون‌: ‌ محتويات‌ 1- 0.5 ساشه‌در 400 ليتر آب‌
درمان‌ آنتريت‌ باكتريايی E.coli : محتويات‌ 1 ساشه در‌ 200 ليتر آب‌
پيشگيري‌ بيماري‌ وباي‌ مرغان‌: محتويات 1- 0.5 ساشه‌ ‌ در 200 ليتر آب‌
درمان گاو گوشتي ‌: روزانه‌ 20 گرم‌پودر نئوكسي‌وت‌ به‌ ازاي‌ هر رأس‌ دام‌ در آب‌ آشاميدني‌(در ماه‌ اول‌ پرواربندي‌) تجویز گردد. اين‌ رژيم‌ درماني‌ را در آخرين‌ماه‌ پرواربندي‌ تكرار نماييد.
درمان گوساله ‌: روزانه‌ 20 گرم‌ پودر نئوكسي‌وت‌ به‌ ازاي‌ هررأس‌ دام‌ در آب‌ آشاميدني‌ و يا شير (7 روز اول‌ پس‌ ازتولد)
درمان بز : روزانه‌ 3 گرم‌ پودر نئوكسي‌وت‌ به‌ ازاي‌ هر رأس‌ دام‌در آب‌ آشاميدني‌ و يا شير
پيشگيري‌ و درمان‌ بيماري‌ لوك‌ آمريكايي‌ ولوك‌ اروپايي‌ زنبور: يك‌ قاشق‌ چايخوري‌ از نئوكسي‌وت‌ را در2.5كيلوگرم‌ شربت‌ قند حل‌ نموده‌ و در اختيار زنبوران‌عسل‌ قرار‌دهيد، در غير اين‌ صورت‌ يك‌ قاشق‌چايخوري‌ از نئوكسي‌وت‌ را با 30 گرم‌ شكر يا پودر قند مخلوط‌ نموده‌ و در قسمت‌انتهايي‌ يا خارجي‌ كندو قراردهيد.
جهت‌ پيشگيري‌ و درمان‌ بيماري‌ لوك‌ زنبوران‌ عسل ، ‌مصرف‌ دارو 2 بار در فصل‌ بهار به‌ فاصله‌ 5 روز توصيه‌مي‌شود.
زمان‌ پرهيز از مصرف :‌
طيور: گوشت‌ و تخم‌مرغ: ‌ 14 روز
گوشت بره‌ و گوساله‌:10 روز
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور ،در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: ساشه‌ های يك‌ پوندي‌