محلول ضد عفونی کننده

شکل دارویی  : محلول

تركيب  :‌

گلوتارآلدهید

دی دسیل دی متیل آمونیوم کلرید

آب  خالص

100 گرم

180 گرم

 تا 1000 میلی لیتر

معرفی  :
– اين محصول داراي دو ترکيب ضدعفوني کننده مختلف (گلوتارآلدهيد و نسل جديد ترکيبات چهارظرفيتي آمونيوم) است که اثر سينرژيستي قابل توجهي  دارند.
– نویرکس يک ضدعفوني کننده برای مصرف خارجي است که جهت سالن های جوجه کشي، ساختمان ها، ابزارها و دستگاه ها و همچنین کنترل باکتري هاي محيطي به کار مي رود.
– سميت این ترکیب بسيار کم است و قابليت استفاده حتی در حضور حيوانات را دارد.
– تقريبا بر روی اکثر پاتوژن ها در مقادير کم موثر است.
– اين محصول حاوی نسل چهارم آمونيوم های چهار ظرفيتی است که به دليل زنجيره کربنی خاص خود، در آب سخت نيز فعال بوده و از آنجا که اکثر مرغداری ها و دامپروری ها دارای سختی آب بالا هستند، مزيت اصلی این ضدعفونی کننده محسوب می شود.
– نویرکس در حضور مواد آلي و آب دريا قابل استفاده مي باشد.
موارد مصرف :
• ضد عفوني کارخانه ها و سالن های جوجه کشي
• ضد عفوني وسايل و تجهيزات مرغداری ها
• پاکسازي سيستم هاي آبرساني
• کنترل باکتري های محيطي
• ضدعفونی کليه سطوح و لوازم دربيمارستان ها، کلينيک ها، دندان پزشکي ها، اتاق هاي عمل
  مقدار و روش مصرف ‌:

موارد مصرف

اثر مورد نياز

غلظت

انکوباتور و ابزار جوجه کشي

ويروس، باکتري، قارچ

1:200

محل نگهداري تخم مرغ ها براي انکوباسيون

ويروس، باکتري، قارچ

1:200

تسهيلات ساختماني دام و طيور

ويروس، باکتري، قارچ

1:200

جعبه ها و قفس ها

ويروس، باکتري، قارچ

1:100

آبخوري، دان خوري و …

ويروس، باکتري، قارچ

1:200

وسايل حمل و نقل

ويروس، باکتري، قارچ

1:200

وسايل حمل خوراک و توليد خوراک

ويروس، باکتري، قارچ

1:800 تا 1:200

انبار خوراک

ويروس، باکتري، قارچ

 1:800 تا 1:200

شيردوشي

ويروس، باکتري، قارچ

1:200

تانک های آب و لوله کشي ها

ويروس، باکتري، قارچ

 1:250

حوضچه ها

ويروس، باکتري، قارچ

1:100

موارد احتیاط :
• به هنگام کار با این محصول، از دستکش و ماسک مناسب استفاده گردد.
• به دوراز مواد غذایی و نوشیدنی نگهداری شود.
• باسایر محصولات شیمیایی مخلوط نگردد.
• ازتهویه مناسب در محیط استفاده گردد.
• از هر گونه تماس با چشم و پوست اجتناب شود و در صورت تماس بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو داده شود.
شرايط‌ نگهداري :
• در مکان خشک و خنک به دور از نور خورشید نگهداری شود.
• دور از دسترس کودکان قرار داده شود.
بسته‌بندي ‌ : گالن پنج لیتری