دسته داروئي :  آنتی بیوتیک
تركيب : هر میلی لیتر از این دارو حاوی 300 میلی گرم فلور فنیکل می باشد .
فارماكولوژي :
فلور فنیکل یک آنالوگ فلوئوره از گروه تیامفنیکل و کلرامفنیکل است . این آنتی بیوتیک برروی طیف وسیعی از باکتریهای گرم منفی مانند پاستورلا همولیتیکا وپاستورلا مولتوسیدا، هموفیلوس سومنوس ، E.Coli ، موراکسلا ، کلبسیلا ، انتروکوکوس، شیگلا، فوزوباکتریوم ، پروتئوس، نیسریا و باکتریهای گرم مثبت مانند کورینه باکتریوم پیوژنز،استرپتوکوکوس آگالاکتیه ،استرپتوکوکوس یوبریس ، استافیلوکوکوس اورئوس و گونه های کلستریدیوم وهمچنین مایکوپلاسما موثر است .
این آنتی بیوتیک با باند شدن با ریبوزوم s 50 باعث مهار سنتز پروتئین سازی درباکتری می شود وحالت باکتریواستاتیکی خود رابه این ترتیب القاء خواهد کرد .
این دارو با نداشتن گروه P – نیترو( که در کلرامفنیکل موجود است ) ایجاد آنمی آپلاستیک نمی کند و همچنین با جانشینی اتم فلوئور بجای گروه هیدروکسیل در کربن شماره 3 توسط آنزیم Chloramphenicol Acetyl Transferase ) CAT( باکتری ، غیر فعال نشده و مقاومت باکتریایی برعلیه آن ایجاد نخواهد شد. بعد از تزریق داخل عضلانی 79 درصد از دارو Bioavailable   بوده ودر تمام بدن به علت خاصیت لیپوفیلیک زیاد به خوبی توزیع شده ودر مایع مغزی – نخاعی به سطح درمانی ( ولی کمتر از سطح غلظت پلاسما ) می رسد . نیمه عمر متوسط درسرم حدود 18 ساعت می باشد .
موارد مصرف : دردرمان بیماریهای تنفسی گاو (BRD ) ناشی از پاستورلا همولیتیکا و پاستورلامولتوسیداو هموفیلوس سومنوس ، کراتوکونژنکتیویت چشمی ، فلگمون بین انگشتی( نکروباسیلوز بین انگشتی حاد ) ناشی از فوزوباکتریوم نکروفروم و باکتروئیدس ملانینوژنیکوس و همچنین در کنترل بیماریهای تنفسی در گله های حساس به عفونت تنفسی (BRD) می تواند استفاده شود .و در ماهي جهت درمان عفونتهاي باكتريايي حساس به فلورفنيكل به كار مي رود .
مقدار و طریقه مصرف :
درگاو به مقدار kg /mg 20 ( د1میلی لیتر به ازای هر 15 کیلوگرم وزن بدن ) به صورت عضلانی و ترجيحاً در عضلة گردن ، 2 دز به فاصله 48 ساعت تجویز گردد .
تك دز : مقدار 40 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن (2 ميلي ليتر به ازاي هر 15 كيلوگرم وزن بدن) به صورت تزريق زير پوستي .
در ماهي روزانه 40 تا 50 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به صورت تزريق عضلاني .
موارد منع مصرف :
درگاوهای مولد اسپرم وگاوهائی که برای اهداف تولید مثل استفاده می شود منع مصرف دارد .
درگاوهای شیرده که شیرشان به مصرف انسان می رسد استفاده نگردد.
عوارض جانبی :
عوارض جانبی زودگذر شامل کم اشتهایی و اسهال میباشد . درمحل تزریق ممکن است یک تحریک زودگذر مشاهده شود واگر تزریق درجاهای دیگر غیر از گردن صورت گیرد ممکن است این واکنش بیشتر طول کشیده ومنجر به ضبط آن قسمت از لاشه در کشتارگاه گردد (Trim loss ).
احتیاط :
بیش از 10 میلی لیتر تزریق در هر محل توصیه نمی شود .
تزریق داخل وریدی ممنوع است .
از سر سوزن نمره 16 واستریل استفاده شود .
دور از دسترس کودکان نگهداری شود .
از تماس مستقیم با چشم وپوست جلوگیری شود .
تداخل داروئی :
همراه با آنتی بیوتیکهای باکتریوسایدمثل پنی سیلین ها استفاده نشود .
زمان پرهیز از مصرف :
دامهای مداوا شده با این دارو تا 28 روز بعد از آخرین تزریق نباید ذبح گردند .
شرایط نگهداری : دارو را درجای خشک و دماي زير 25 درجه سانتيگراد و  دور از نور و یخ زدگی نگهداری نمائید.
بسته بندی :
در ویالهای مولتی دز 20 , 50 و 100 میلی لیتری همراه با فلیپ کپ آبی آسمانی