گروه دارویی :ضد عفوني كننده

تركيب:ترکیب پراکسید هیدروژن و یون نقره

مکانیسم اثر :نانوسیل یک ضدعفونی کننده بسیار قوی می باشد که در ترکیب آن پراکسید هیدروژن به عنوان یک اکسید کننده برروی تمامی میکروارگانیسم ها ( ویروس ها، باکتری ها ، قارچ ها ، تک یاخته ها و …) و همچنین بیوفیلم موثر بوده و در دوزهای پیشنهادی باعث از بین رفتن آنها می‌گردد.

نقره نیز علاوه بر دارا بودن خصوصیات ضدعفونی کنندگی، با پراکسید هیدروژن سینرژیسم بوده و موجب افزایش قدرت اثر و پایداری نانوسیل می‌گردد.

مورد مصرف

درصد موثر

روش کار

مقدار نانوسیل

(لیتر)

مقدار آب

(لیتر)

نحوه مصرف

ضدعفونی هوا

1/0

مه پاشی

1

99

5/0 تا 1 لیتر از محلول رقیق شده برای 50 تا 300 مترمکعب 1 تا 2 بار در روز

ضدعفونی دان

2%

اسپری

2

98

10 تا 20 لیتر از محلول رقیق شده برای هر تن خوراک آماده و ترکیبات خوراک

احتیاطات:

1- در هنگام کار با نانوسیل غلیظ حتماً از دستکش استفاده شود.

2- در صورت تماس محلول غلیظ با پوست بلافاصله با مقادیر فراوان آب شستشو نمایید.

3- هرگز نانوسیل رقیق شده را به ظرف اصلی برنگردانید.

4- در صورتی که محلول نانوسیل به صورت اتفاقی خورده شود باید مقادیر فراوان آب ولرم به شخص خورانده شود و ضمن عدم تحریک شخص به استفراغ به سرعت به پزشک مراجعه نمایید.

5- ظرف را در حالت عمودی قرار دهید.

6- دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

7- در جای خنک ودور از مواد قابل احتراق نگهداری نمایید.

8- پس از استفاده درپوش ظرف را به خوبی ببندید.

حجم خا لص : 1و 5 لیتر

مزایا:

برروی کلیه میکروارگانیسم های معلق در هوا موثر است.

دارای پایداری زیادی در دماهای مختلف در هوا می‌باشد.

با روش های مختلف می‌تواند ( حتی در شرایط بحرانی) هوا را کاملاً ضدعفونی نماید.

پایداری زیادی در خوراک باPH  های مختلف و در دما های متفاوت دارد.

فاقد هر گونه اثر سوء برروی کیفیت خوراک بوده و هیچ عارضه ای برای طیور ندارد.

برروی انواع باکتری های موجوددر خوراک از جمله سالمونلا موثر است.

برروی انواع قارچ های موجود در خوراک از جمله آسپرژیلوس موثر است.

فاقد اثرات سرطان زایی و جهش زایی ژنتیکی برای انسان است.

 شرایط نگهداری :در جای خنک و خشک نگهداری شود.