آنزيم
پودر مخلوط در دان
شکل دارویی : پودر مخلوط در دان
ترکیب :
(Endo-1, 4β – Xylanase (Sylaxyme method, PH=6
(β – Glucanase (β – Glucazume method PH=4.2
(α- Amylase( Amylazyme method, PH=6
موارد مصرف‌ :
Nutrase 500، به‌علت‌ داشتن‌آنزيم‌هاي‌ ذكر شده‌ در بالا، براي‌ استفاده‌ در جيره‌هاي‌حاوي‌ مقادير زياد گندم‌، جو و ذرت‌ بسيار مناسب‌مي‌باشد. از آن‌جايي‌ كه‌ اين‌ آنزيم‌ موجب‌ كاهش‌چسبندگي‌ مواد غذايي‌ موجود در دستگاه‌ گوارش‌مي‌شود، باعث‌ هرچه‌ بيشتر و بهتر هضم‌ و جذب‌ شدن‌مواد مغذي‌ دريافت‌ شده‌ توسط‌ طيور مي‌شود. كه‌ درنتيجه‌، كاهش‌ ضريب‌ تبديل‌ مواد غذايي‌ را در پي‌ خواهدداشت‌.. .
اين‌ آنزيم‌ به‌علت‌ داشتن‌ آلفا – amylase ، جهت‌ مصرف‌در جيره‌ جوجه‌هاي‌ گوشتي‌ و پولت‌ از ارزش‌ ويژه‌اي‌برخوردار مي‌باشد.
مقدار و روش مصرف‌ :
طيور گوشتي : 500 -300 گرم‌ در هر تن‌ خوراك‌
تخم گذار و مادر : 300گرم در هر تن خوراك
نکات قابل توجه :
چند دليل‌ براي‌ استفاده‌ از آنزيم‌ در غذاي‌حيوانات‌:
  براي‌ تغيير دادن‌ خواص‌ فيزيكوشيميايي‌ محتويات‌دستگاه‌ گوارش‌
  كمك‌ به‌ تخريب‌ مواد ديواره‌ سلولي‌ كه‌ در نتيجه‌ آن‌اثرات‌ آنزيم‌هاي‌ گوارشي‌ بر روي‌ آن‌ بيشتر مي‌شود.
  براي‌ از بين‌ بردن‌ عوامل‌ ضد تغذيه‌اي‌
  براي‌ كامل‌ كردن‌ اثرات‌ آنزيم‌هاي‌ داخل‌ بدن‌ كه‌ هنوزتكميل‌ نشده‌اند : مثلاً در حيوانات‌ جوان‌.
  براي‌ قابل‌ دسترس‌ كردن‌ هرچه‌ بيشتر مواد غذايي‌ جهت‌جذب‌ در روده‌.
  براي‌ افزايش‌ ارزش‌ غذايي‌ چندين‌ محصول‌ غذايي‌ديگر كه‌ بدون‌ به‌كار بردن‌ آنزيم‌ ارزش‌ تغذيه‌اي‌ زيادي‌ندارند.
  براي‌ افزايش‌ ماده‌ خشك‌ مواد تشكيل‌دهنده‌ بستر، كه‌اين‌ كاهش‌ رطوبت‌ موجب‌ جلوگيري‌ از بيماري‌هايي‌ ازقبيل‌ كوكسيديوز مي‌شود.
  كاهش‌ دفع‌ مواد غذايي‌ با مكانيسم‌ در دسترس‌ قراردادن‌ جهت‌ هضم‌ و جذب‌ كامل‌تر آن‌ها
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه)  ودور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي‌ : كيسه‌هاي‌ 10  كيلوگرمي‌