دسته دارویی :آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی بصورت  محلول خوراکی می باشد.

ترکیب:هر میلی لیتر حاوی 200 میلی گرم نئومایسین سولفات می‌باشد.

موارد مصرف: این دارو در دام و طیورو به منظور درمان اسهال سفید درگوساله ها، کلی باسیلوز گوسفند و بز ، سالمونلوز گاو و گوسفند و آنتریت های طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقدار و روش  مصرف:

نشخوارکنندگان به میزان 22 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز و به مدت 3-2 روز تا برطرف شدن علائم بیماری و حداکثر تا 14 روز

طیور به نسبت 1 در هزار (یک لیتر در هزار لیتر آب آشامیدنی) به مدت 5-3 روز (11 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن زنده)

 موارد منع مصرف:

در موارد حساسیت به آمینوگلیکوزیدها از مصرف این دارو خودداری شود.

به علت دفع اولیه دارو از کلیه، در نارسایی های کلیوی توصیه  نمیشود و در زمان گرفتگی و یا انسداد روده، مصرف خوراکی نئومایسین منع شده است.

از مصرف این دارو در حیوانات تازه متولد شده و پیر به علت افزایش توکسیسیتی اجتناب گردد.

موارد احتیاط:

مصرف خوراکی نئومایسین در دراز مدت می تواند پرز های دستگاه گوارش را از بین ببرد، علاوه براین مصرف خوراکی این دارو تا حدودی اثر مسهل دارد که چندان قابل توجه نیست.

آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.

شرایط نگهداری: در محل خنک ( زیر 30 درجه سانتی گراد)، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: یک لیتر